Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evaluation model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The purpose of this paper is to derive a procedure to evaluate a group of alternatives or units considered as systems where a certain transformation process consums heteregenous input attributes or items (to be understood in a broad sense including effort that must be done, a negative impact, consum[...]
2
84%
Journal of KONBiN
PL Opracowanie dotyczy zagadnień związanych z oceną jakości działania systemów transportowych. Rozważania dotyczą systemów rzeczywistych, złożonych, działających z zachowaniem celowym, zaliczanych do typu systemów socjotechnicznych, których ocenę jakości działania dokonuje się w zależności od zmian war[...]
EN The paper deals with issues connected with an assessment of transport systems operation quality. The considerations concern real, systems with an intended set of operations, belonging to socio - technical systems of the type whose operation quality assessment is performed depending on value changes [...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2345-2352
PL Analiza wyników badań eksploatacyjnych oraz literaturowy przegląd zagadnienia wykazały, że problematyka wyznaczenia optymalnej liczby kryteriów oceny jakości działania danego systemu transportowego jest istotnym i aktualnym zagadnieniem, mającym bezpośredni wpływ na wynik realizowanej oceny. Całość [...]
EN The analysis of experimental tests and a literature review have revealed that the problems connected with determining the optimal number of criteria for of a given transportation system operation quality assessment is an issue of great importance as it has a direct influence on the result of the ass[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 48 (229) 95--110
PL W pracy przedstawiono syntezę wiadomości literaturowych dotyczących pojęcia jakości. Zestawiono także najistotniejsze zdaniem autorów, grupy kryteriów wyznaczające jakość systemów eksploatacji. Zdefiniowano pojęcie jakości systemu oraz zbudowano model ocenowy, złożonego systemu eksploatacji, z punkt[...]
EN The present paper presents a literary coverage on 'quality'. It offers the most crucial, in the opinion of the authors, groups of criteria defining the quality of operation systems, defines the system quality and provides a newly-developed model for evaluating a complex, both in terms of quality and[...]
5
84%
Archives of Transport
EN In the paper authors presented concept of evaluation of complex systems such as logistic companies which operate in competitive environment. Authors also highlighted the importance of the evaluation problem in operational activity, particularly in the properly prepared procedures to be followed, con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last