Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eutrophication of water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 12 490-495
PL Na podstawie danych z lat 1993-2003, w których pojawiały się w goczałkowickim zbiorniku wodnym zakwity fitoplanktonu, przeanalizowano zmiany w tym okresie wartości podstawowych wskaźników trofii w wodach zbiornika.
EN On the basis of data from the years 1993-2003 during which there occured in the Water Reservoir Goczałkowice phytoplankton blooms the Authors have analysed changes in numerical values of basic indicators of eutrophy in waters of the reservoir in that period.
2
75%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 8 327-329
PL Tereny użytkowane rolniczo stanowią w Polsce istotne źródło zanieczyszczenia wód. Przyczyniają się do podwyższenia stężenia azotanów, fosforanów, siarczanów, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji. Zanieczyszczenia te pochodzą z regionów o dużej koncentracji produkcji zwierzęcej i roślin[...]
EN Lands used for agriculture in Poland constitute an important source of waters pollution. They contribute to higher concentrations of nitrates, phosphates, sulphates, heawy metals and other harmful substances. Those pollutions originate from regions having high concentration of animal and plant produ[...]
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 396-399
4
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 565-567
5
63%
Forum Eksploatatora
2017 Nr 1 (88) 22-27
PL W artykule omówiono problem eutrofizacji Morza Bałtyckiego oraz udział Polski w całkowitym zrzucie ładunków azotu i fosforu do tego akwenu na tle pozostałych krajów Komisji Helsińskiej. Wobec powyższego, przedstawiono międzynarodowy projekt „Village Waters”, który od marca 2016 r. jest realizowany p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last