Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  euroterminal Sławków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 65-72
PL Przemiany w gospodarce naszego kraju powodują, że następuje zmiana preferencji rynkowych w usługach transportowych. Centrum Logistyczne w Sławkowie ze względu na swoje wyjątkowe położenie na styku kolei szerokotorowej i normalnotorowej może odegrać zasadniczą rolę w zakresie usług sektora transporto[...]
EN Transformation in Polish economy can causes to change market in area of transport services. Logistic Centre in Slawkow in regard to specific location on the point of contact of narrow gauged and broad gauged of rail, may play an essential role in frame of logistic sector e.g. transport, forwarding a[...]
2
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2007 Nr 1-2 16-31
PL W pracy przedstawiono potencjalne możliwości centrum logistycznego w Sławkowie (MCL) na tle zadań realizowanych przez podobne jednostki krajowe i zagraniczne. Rozbudowa istniejącego terminalu ważna jest tak dla przedsiębiorstw mogących uczestniczyć w jego rozbudowei i wyposażeniu, jak i jego przyszl[...]
EN In the paper are presented potential possibilities of logistic Centre in Slawkow (MCL) against a background of similar national and foreign units. Enlargement of existing terminal is important for companies being able to participate in its development and for future users. Extension can also influen[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 73-80
PL W artykule przedstawiono, wykorzystywany w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminla w Sławkowie, system organizacji transportu oraz prac przeładunkowych. Artykuł zawiera szczegółowy opis zastosowanej organizacji łańcucha cyklu realizacji kontraktów.
EN The article presents the system of transport and trans-shipment organisation used in Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (Centre for Metallurgy Supply, JSC) – department Euroterminal in Slawkow. The article presents a detailed description of the applied organisation of the cycle chain of contract e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last