Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etykieta logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 1 70-70
2
58%
Logistyka
2008 nr 6 66-67
3
58%
Logistyka
2015 nr 4 51--52
4
58%
Logistyka
2018 nr 4 72--73
PL Etykieta logistyczna powinna być źródłem informacji o zawartości danej palety. Jednak różnica pomiędzy znakowaniem produktów i palet jest z asadnicza. W iększość k odów w detalu to standardowe kody GS1, charakteryzujące się stabilną i niezmienną strukturą, zapewniającą niepowtarzalność numerów. Tego[...]
5
58%
Logistyka
2009 nr 5 75-77
6
58%
Logistyka
2010 nr 4 60-63
7
58%
Logistyka
2004 nr 5 49-51
8
51%
Logistyka
2015 nr 3 5771--5775
PL Artykuł oparto na badaniach empirycznych, którymi objęto pięć firm – producentów i dystrybutorów głównie branży FMCG oraz jednego operatora logistycznego. Dokonano syntezy porównawczej efektów wykorzystywania etykiety logistycznej GS1. Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do sformułowania wnios[...]
9
51%
Logistyka
2010 nr 1 81-82
10
51%
Logistyka
2008 nr 3 71-72
11
44%
Logistyka
1999 nr 4 75-77
12
37%
Przemysł Spożywczy
PL Jednym z najefektywniejszych narzędzi elektronicznej gospodarki, które usprawnia funkcjonowanie firm przemysłu spożywczego, są systemy automatycznej identyfikacji na etapie zaopatrzenia i zbytu towarów. W artykule omówiono najnowsze sposoby oznaczania kodami kreskowymi, których wdrożenie przyniesie [...]
EN The automatic identification systems in the phase of supply and sales are one of the most effective tools for electronic commerce, which improves the operation of food industry companies. Therefore, we will discuss the latest methods of placing the barcodes on food products; their implementation wil[...]
13
37%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono m.in. celowość wdrażania etykiety logistycznej, podano także wskazówki, jak wydrukować taką etykietę i z użyciem jakich narzędzi ją wdrożyć, aby spełniała wszelkie wymagania merytoryczne i techniczne, a jej tworzenie było możliwie proste i tanie, zwłaszcza dla małych i średnich f[...]
EN In the next article devoted to efficient e-commerce tools improving the way food companies operate, usefullness of logistics label implementation will be discussed as well as pieces of advice on how to print such a label and what tools to use to implement it so that the label meets all content-relat[...]
14
37%
Przemysł Spożywczy
2015 T. 69, nr 7 18--19
PL Potencjał związany z zastosowaniem standardów GS1, a zwłaszcza etykiety logistycznej, do usprawnienia procesów w przedsiębiorstwach jest wciąż niewykorzystywany na polskim rynku. Artykuł przedstawia możliwości i korzyści, jakie niesie ze sobą pełniejsze wykorzystanie standardów identyfikacyjnych w d[...]
EN The potential related to application of GS1 standards and, in particular, GS1 logistic label in order to improve company processes is still not employed on the Polish market. The article presents the opportunities and benefits offered by the more comprehensive use of standards for identification in [...]
15
29%
Logistyka
2013 nr 6 76--78
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last