Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymacja liniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 12 630--638
PL W artykule przedstawiono równania kryterialne umożliwiające określenie mocy cieplnej parownika chłodziarki powietrza TS-300B współpracującej z wyparną chłodnicą wody CWW-420. Do ich utworzenia wykorzystano statystyczne metody estymacji liniowej i nieliniowej danych otrzymanych z numerycznych rozwiąz[...]
EN The article presents the criteria equation allowing determining the thermal capacity of the evaporator of TS-300B air cooler, cooperating with CWW-420 evaporating water cooler. The statistical methods were used of linear and nonlinear estimation of the data obtained from numerical solutions of equat[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 230--234
PL W artykule przedstawiono algorytm sterowania nieliniowego dla system przesyłu energii VSC-HVDC. W celu odprzężenia sterowanych zmiennych i eliminacji nieliniowości, zastosowano technikę nieliniowej geometrii-różniczkowej do linearyzacji sprzężenia zwrotnego. Zaproponowano także sterowanie predykcyjn[...]
EN In this paper, a nonlinear controller for VSC-HVDC transmission system is proposed. The feedback linearization based nonlinear differential-geometric techniques is used to cancel nonlinearities and decouple the input control variables. A predictive current control (PCC) method is also proposed. It c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last