Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  escarpment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 12 486-489
PL Przedstawiono zastosowanie dwuwymiarowego modelu numerycznego filtracji przez korpus i podłoże zapory ziemnej Chańcza do określenia wpływu projektowanego dociążeniem podnóża skarpy odpowietrznej pryzmą narzutu kamienno-żwirowego na położenie krzywej filtracji. Symulacje obliczeniowe przeprowadzono d[...]
EN The article presents the application of a two-dimension digital model of filtering through the body and bed of the Chańcza earth dam, which was used in order to determine the influence of the planned landside scarp bottom loading with a stone and gravel prism on the location of the filtering curve. [...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 32-34
PL Dobrze wykorzystane wyniesienia i obniżenia terenu mogą stanowić bardzo efektowny element krajobrazu miejskiego. Warunkiem właściwego funkcjonowania jest zabezpieczenie ich przed degradacją.
3
88%
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
EN The Stołowe Mountains are a stepped tableland within the Sudetes range, which otherwise represents valley-and-ridge fluvio-denudational relief. Reasons for the distinctiveness of the Stołowe Mountains are lithostructural and related to the presence of a nearly flat-lying clastic sedimen[...]
4
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 3 74--75
PL W trakcie XXXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii w Wiśle (10–14 marca 2014 r.) Piotr Baraniak z Bern University of Applied Science w Szwajcarii przedstawił prezentację Wielkoskalowe testy elastycznych systemów stabilizacji skarp dotyczącą założeń i dotychczasowych rezultatów tytuł[...]
EN During the 37th Winter School of Rock mechanics and geoengineering in Wisła (10-14 March 2013), Piotr Baraniak from the Bern University of Applied Science in Switzerland gave a presentation on the large-scale tests of flexible slope securing systems, discussing the premises and results so[...]
5
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 1 40-42
PL 8-11 października 2012 r. odbyła się w Szwajcarii konferencja oraz testy wielkoskalowe systemu TECCO (w skali naturalnej) połączone ze zwiedzaniem zrealizowanych projektów. Organizatorem tej wyjątkowej imprezy była firma Geobrugg AG, która po raz kolejny potwierdziła swoje innowatorskie podejście. W[...]
EN The conference offered a detailed overview into the subject of slope stabilization, the characteristics of the TECCO system and its performance parameters as well as the RUVOLUM dimensioning software. The output parameters of the full scale live test delivered a further validation of the RUVOLUM dim[...]
6
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 3 XXII-XXIV
7
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 66--69
PL Elastyczne systemy stabilizacji wykonane z siatki stalowej w połączeniu z gwoździowaniem podłoża są szeroko stosowane w praktyce stabilizacji skarp gruntowych i skalnych (ryc. 1). Stanowią one ekonomiczną i skuteczną alternatywę dla rozwiązań opartych na betonowych ścianach oporowych lub ciężkich ko[...]
EN Armin Rist, Armin Roduner Flexible stabilization systems made of stainless steel mesh combined with soil nailing are widely used in the practice of stabilization of soil and rock slopes. They provide economical and efficient alternative to solutions based on concrete retaining walls or heavy support[...]
8
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 1 36--37
9
51%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2015 z. 15 85--95
EN The paper presents a concept of protection of a historical retaining wall located at the top of Castle Hill slope by means of a load-reducing pile wall. The detailed description of the proposal has been preceded by a short overview of the Castle Hill history, its stability problems and applied solut[...]
10
45%
Izolacje
PL W 1. części artykułu dotyczącego awarii i uszkodzeń nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami opisano warunki trwałości tych wyrobów oraz konstrukcji z ich zastosowaniem. Przedstawiono ponadto metody obliczeń stateczności nasypów, skarp i zboczy oraz zas[...]
EN The first part of the article on failures and damage concerning road embankments, fill batter and excavations, as well as natural slopes with built-in geosynthetics, describes the conditions for sustainability of these products and structures made using them. It also presents methods of calculating [...]
11
38%
Izolacje
2014 R. 19, nr 9 40--48
PL W drugiej części artykułu dotyczącego awarii i uszkodzeń nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami opisano najczęściej występujące awarie i uszkodzenia tych konstrukcji. Zwrócono uwagę na najczęstszą przyczynę błędów, jaką jest bezkrytyczne przyjmowanie [...]
EN The second part of the article on failures and damage concerning road embankments, fill batter and excavations, as well as natural slopes with built-in geosynthetics, describes the most common failures and types of damage concerning these structures. It brings into focus the most frequent cause of e[...]
12
32%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono typowe mechanizmy zniszczenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz wymieniono czynniki wpływające na powstawanie awarii i uszkodzeń. Omówiono również metody obliczeń.
EN The article presents typical mechanisms that can be observed during destruction of a retaining structure made of reinforced soil and specifies the factors that influence the occurrence of failures and damage. The article also discusses calculation methods related to the issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last