Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 275
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 4 22-25
PL W artykule przestawiono podstawowe informacje nt. związków zmiennofazowych (PCM), a także w skrócie możliwości ich aplikacji w poszczególnych dziedzinach nauki i praktyki: w budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle samochodowym, chemicznym czy medycynie. W szczególności skupi[...]
EN The basic information about phase change materials (PCM) and also briefly about the possibility of their applications in various fields of science and practice: in construction, transport, agrofood industry, automotive, chemical or medicine, are presented into this article. In particular, the focus [...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 8-11
PL Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia koncepcji zdrowia w miejscu pracy. Przedstawiono powiązanie stanu zdrowia pracowników z kosztami ponoszonymi przez pracodawców z tytułu absencji chorobowych pracowników. Wskazano również na czynniki motywujące pracodawców do wdrażania inicjatyw promujących zdrowie w[...]
EN This article focuses on the concept of promoting workplace health. It discusses the relationship between workers' health and the cost incurred by organizations due to workers' sickness absence It presents factors that motivate employers to implement workplace health promotion. On the basis of the re[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 18-21
PL W nawiązaniu do opisanej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 6) promocji zdrowia w miejscu pracy, w artykule omówiono przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w polskich oraz zagranicznych zakładach pracy. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz potrzebę tworzenia programów promocji zdrow[...]
EN In reference to the earlier publication ("BP" no. 6), which described workplace health promotion, in this article also provides examples of good practice in Poland and abroad. Attention was paid to the effectiveness and need for health promotion programs in the workplace. Literature and research sho[...]
4
80%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 218-225
PL W ramach wykonywanych zadań człowiek narażony jest na szereg negatywnych czynników fizycznego środowiska pracy. Do najbardziej powszechnych należy nieodpowiednie oświetlenie pomieszczeń pracy. Oświetlenie wpływa na samopoczucie i zadowolenie z pracy. Kolejnym czynnikiem jest hałas. Jego długotrwałe [...]
EN In so doing the person is subjected to several negative factors of physical work environment. The most common is inadequate room lighting work. Lighting affects the well - being and job satisfaction. Another factor is noise. His long-term effects on humans lead to fatigue, or even deafness. The cons[...]
5
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 16-19
PL Przemoc w pracy jest złożonym, wieloaspektowym zjawiskiem, które może przybierać różne formy, jak przemoc psychiczna (mobbing, nękanie, zastraszanie), przemoc fizyczna, a także molestowanie seksualne. Wskaźniki uzyskane w badaniach GUS-u (2008) pokazują, że w Polsce ponad 220 tys. kobiet doświadcza [...]
EN Violence at work is a complex, multi-aspect phenomenon that can assume various forms, i.e., mental violence (mobbing, harassment, intimidation), physical violence and sexual harassment. According to 2008 data from the Central Statistical Office (GUS), over 220,000 women in Poland have been exposed t[...]
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Physical therapists engage in work tasks that expose them to occupational risk factors related to musculoskeletal disorders. Due to the gap in the literature on instruments focused on those workers, this study adapted a job factors questionnaire to physical therapists, and assessed its psychometric [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 34 (106) 19--26
EN The article demonstrates the important problematic areas associated to the ergonomics of surgical instruments during their usage. For this purpose, an analysis of cholecystectomy surgery with the use of laparoscopic instruments was conducted. There was identified the individual operations performed [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 47--51
EN The following paper describes functionality of navigation systems interfaces in the newly developed shiphandling simulator for the inland navigation (called InSim) at Maritime University of Szczecin. It is based on analysis of radar interface and conning touch screen that has been designed for the s[...]
9
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Ergonomia to dziedzina nauki zajmujaca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest - najogólniej rzecz ujmując - optymalne dopasowanie przestrzeni i przedmiotów do naszych potrzeb.
11
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 3 309--317
EN This study used qualitative and quantitative methods, such as OWAS (Ovako working posture analysis system) and behavior observation, to analyze musculoskeletal disorder (MSD) risk factors of power line fixing work in China. Video-based sampling was used to record and analyze the frequency and postur[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The paper is an attempt to determine the assumptions for the development of working conditions including the needs of people with disabilities and the elderly. The basis for the development of assumptions were the experiences in the field of analysis of working conditions, mainly in health units and[...]
13
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 2 195--206
EN This paper discusses 2 heuristic job rotation procedures for preventing industrial workers from being excessively exposed to ergonomics and safety hazards in their workplaces. The objective of the procedures is 2-fold: (a) to find a minimum number of workers required for the given set of jobs, and ([...]
14
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 4 417--422
EN The objectives of this study were to investigate the rate of cumulative trauma disorders (CTDs) in the upper body and to describe the associations of such disorders with ergonomic parameters in a group of data entry operators. A total of 173 data entry operators volunteered to take part in the study[...]
15
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 9-24
EN Present paper is about to present ergonomics as an individual domain of knowledge and to trace its goal. The elaboration consists five parts. The first one illustrates the discussion over the issue of ergonomics. The second one presents criterions of erudition and discusses various ideas of term "pa[...]
16
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 117-126
EN The article characterizes basic guidelines for the use of macroergonomic principles in manufacturing enterprises, Influence of ergonomic criteria on the level of accidentality was also presented. Special attention was focused on factors which belong to material work environment and on technical-org[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 36 117-123
PL W artykule nakreślono ogólne zasady doboru tematów prac promocyjnych realizowanych w Zakładzie Ergonomii i Inżynierii Jakości PP. Podkreślono ważność tego działania zarówno dla studentów, jak i promotorów prac.
EN In this paper sorne generał rules of choosing diploma project subject-matters realized in Division of Ergonomics a Quality Engineering of Poznań University of Technology were presented. The importance of the process, for both students and promoters, was stressed.
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 177-187
PL W pracy zaproponowano algorytm ergonomicznego dopasowania stanowiska montażu drobnych części do wymiarów antropometrycznych pracownika. Przedstawiono zależności pomiędzy pracą ręczną człowieka a wzrostem wydajności. Starano się jednocześnie zagwarantować zmniejszenie obciążenia fizycznego i psychicz[...]
EN The paper presents the algorithm for ergonomie adjustment of the small part assembly workstation to a worker's anthropometric size. It puts forwad the interrelation between manual work and efficiency increase, and brings lowering of the physical and mental burden of the worker in focus.
19
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2006 No. 6 55-73
EN The introductory part of this paper presents the development of education during the last few years in the area of Occupational Health and Safety and Ergonomics in Poland. The next part contains the characteristic of a checklist, which was used during conducting the research described in the paper. [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 457-464
PL W artykule przedstawiono w syntetyczny sposób przesłanki do ergonomicznego projektowania maszyn i urządzeń oraz wpływ niektórych zasad kształtowania środowiska pracy na efekty uzyskiwane przez operatorów posiłkując się przykładami z dziedziny budowy maszyn włókienniczych. Na tym tle sformułowano pod[...]
EN In this paper presented some aspects aplications of the ergonomics principles in the didactic process in the design of machine elements for examples of textil machine.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last