Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 188
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  epoxy resin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 173-178
PL Temat pracy stanowi analiza kołowych delaminacji umiejscowionych między warstwami kompozytu, różniącymi się grubością i kierunkiem zbrojenia. Rozkład energii pękania wyznaczono posługując się metodą pracy zamknięcia szczeliny. We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono, że jednoosiowe obci[...]
EN The effect of polyurethane oligomers on the fracture resistance of epoxy based resins was investigated. The fracture resistance was estimated by means of the critical stress intensity factor and the Izod impact strength as function of modifier structure. The fracture energies displayed a strong impr[...]
2
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Żywica wypełniona cząstkami krzemionki jest w urządzeniach elektrycznych powszechnie stosowanym materiałem izolacyjnym, spełniającym nierzadko również funkcje konstrukcyjne. Wynika to z bardzo dobrych właściwości dielektrycznych tego typu kompozytów, dobrych właściwości mechanicznych oraz ich powsze[...]
EN Epoxy resins filled with dielectric mineral particles are frequently used as insulating materials in power industry applications. Due to their excellent dielectric properties and relatively good thermal performance (resistance, ageing and conductivity) their usability is common and extensive. Howeve[...]
3
80%
Computer Methods in Materials Science
2012 Vol. 12, No. 4 225--232
PL Celem pracy była weryfikacja metody redukcji poziomu naprężeń szczątkowych, występujących po procesie produkcyjnym, poprzez zastosowanie otworów odprężających. Obiektem badań był model reprezentujący urządzenie średniego napięcia, składający się metalowego rdzenia oraz zewnętrznej izolacji odlanej z[...]
EN The aim of the presented work was to use computer simulation tools for studying exploitation of medium voltage epoxy resin devices. Locations where the stress concentration occurred as a result of thermal expansion were examined. These stress concentrations usually lead to the crack initiation and p[...]
4
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Żywice epoksydowe zawierające napełniacze mineralne, takie jak tlenek glinu czy krzemionka, są chętnie stosowane jako materiały izolacyjne w produktach przemysłu energetycznego. Materiały te oferują dobre właściwości dielektryczne, termiczne oraz mechaniczne, są stosunkowo łatwe w obróbce, a jednocz[...]
EN Epoxy resins filled with mineral particles, such as silica and alumina, are well known and extensively used as insulating materials in power product applications. They are relatively cheap and easy to process, and their dielectric, thermal and mechanical properties are appropriate to maintain their [...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The paper describes the influence of barium titanate BaTiO3 used as a filler in impregnating epoxy resin on electrical parameters of obtained material. The results of computer simulation of electric filed intensity distribution in area of 220 kV AC composite insulator show, that in order to reduce t[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 443-448
PL Dokonano przeglądu obecnie stosowanych i nowych utwardzaczy do żywic epoksydowych. Przedstawiono mechanizmy reakcji utwardzania oraz wpływ utwardzaczy na zastosowanie i właściwości utwardzonych nimi żywic epoksydowych.
EN A review, with 63 refs., of conventional anhydride and amine hardeners as well as fire-retarding, latent nd hyper-branched curing agents. Crosslinking mechanisms were presented.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badano proces chemicznej modyfikacji żywicy epoksydowej (dian) ED-20 wodorotlenkiem III rz. butylu wobec eteru koronowego 18-korona-6 i ZnCl2. Wykazano zależność reakcji od rodzju katalizatora.
EN Chemical modyfication process between diane epoxy resin ED-20 and tert-butylhydroperoxide in the presence of 18-Crown-6 and ZnCl2 has been studied. Dependence of the reaction upon nature of catalyst was shown.
8
80%
Farby i Lakiery
2015 nr 5 3--8
9
80%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 4/2 1219--1227
EN The paper describes the influence of barium titanate BaTiO3 used as a filler in impregnating epoxy resin on electrical parameters of obtained material. The results of computer simulation of electric field intensity distribution in area of 220 kV ac composite insulator show that in order to reduce th[...]
10
80%
Polimery
2015 T. 60, nr 4 258--263
PL Zbadano odporność na kruche pękanie (KIC) dziewięciu rodzajów powłok epoksydowych w zakresie temperatury -40—20 °C. Wyniki badań wskazują, że wartość KIC powłok epoksydowych bez udziału modyfikatora (polimeru uretanowego DESMOCAP 11) zmniejsza się gwałtownie wraz z obniżeniem temperatury. Dodatek mo[...]
EN The fracture toughness KIC of nine kinds of epoxy coating specimens was tested in the temperature range from 20 to -40 °C, and the influence of temperature on KIC was discussed. The results showed that KIC decreases sharply in unmodified systems but increases for some specimens with 20—50 portions o[...]
11
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The selective hydrogenation of cinnamaldehyde has been studied using palladium catalysts based on epoxy resin cured with ionic liquids. Characterization of palladium catalysts has involved the following methods: IR spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), AAS spectroscopy and time-of-fl[...]
12
70%
Przemysł Chemiczny
13
70%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 7 463-465
14
70%
Advances in Materials Science
EN The effect of the fiber orientation in a laminate is investigated experimentally when subjected repeated quasistatic indentation. All the laminates with different fiber orientation are subjected to indentation with a stainless steel spherical indenter of diameter 8.0mm on a universal testing machine[...]
15
70%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN A wide variety of molding mixtures are extensively used in the process of the sand casting of metal components today. The sector is continuously developing in production volume; moreover, the expectations of customers are increasing on a monthly basis (also from a quality point of view). Even though[...]
16
70%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 2 382--389
EN Efficient heat dissipation from modern electronic devices is a key issue for their proper performance. An important role in the assembly of electronic devices is played by polymers, due to their simple application and easiness of processing. The thermal conductivity of pure polymers is relatively lo[...]
17
70%
Polimery
PL Zastosowano tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazolio-wy [BMITF, wzór (I)] w postaci cieczy jonowej jako utwardzacz ciekłej dianowej żywicy epoksydowej "Epidian 6". Określono wpływ zawartości BMITF (0,5-5 phr) oraz czasu utwardzania w temp. 190 C na przebieg procesu sieciowania żywicy oceniony na[...]
EN l-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (BMITF) was used as a ionic liquid hardener of the Epidian 6 dian epoxy resin. Effect of BMITF (0.5-5 phr) and hardening time at 190 °C on crosslinking of the resin was determined on the basis of glass transition temperature (Tg) values. Investigations w[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1a 134--137
PL W artykule przedstawiono eksperyment polegający na otrzymaniu materiału badawczego wykonanego z żywicy epoksydowej Epidian 61, trietylenotetraaminy i cieczy jonowej utwardzanej w temperaturze 65°C. Tak otrzymane materiały z różną zawartością cieczy jonowych przebadano i określono podstawowe właściwo[...]
EN In the present article studies about obtaining material from epoxy resin, triethylenetetramine and ionic liquid cured at 65°C. Basic electric specifies of achieved materials with different content of ionic liquid were examined and compared with material cured only with hardener Z-1.
19
61%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 303-310
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnego badania dokładności posadowienia szyny prowadnicowej na cienkiej warstwie żywicy epoksydowej. Badania mają na celu określenie czy zastosowanie warstwy żywicy epoksydowej nie wpłynie negatywnie na dokładność pracy układu prowadnicowego. Otrzymane wartości [...]
EN In the paper accuracy measurements of the guide rail assembly on the thin layer of the epoxy resin are presented. The goal of the presented investigations was to quantify the influence of the thin layer application on the guide rail assembly accuracy. The obtained results of accuracy measurements pe[...]
20
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 5 33-34
PL Dobrano parametry i przeprowadzono glikolizę sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem żywicy epoksydowej Epidian 5. Ciekłe produkty reakcji, po określeniu ich podstawowych właściwości wykorzystano do otrzymywania nowych pianek. Zbadano wpływ dodatku produktów glikolizy (od 0 do 15% mas. w stosunku do su[...]
EN Parameters were determined and glycolysis of rigid PUR-PIR foams with addition of epoxy resin Epidian 5 was performed. Liquid reaction products, after determination of their basic properties, were used in the preparation of new foams. An effect of glycolyse products addition (from 0% to 15% w/w in p[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last