Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  epilepsy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
EN This paper presents the merging of two sets of experiments in the continuing endeavor to mine epileptiform activity from Electroencephalograms (EEG). The goal is to develop robust classification rules for identifying epileptiform activity in the human brain. We present advancements using the author'[...]
2
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN A microprobing system, which has the functions of measuring the intracranial EEG(IC-EEG) and freezing brain tissue, is proposed for the minimally invasive brain cryogenic surgery of intractable epilepsy treatment. Two fi76 µm platinum electrodes were equipped on a fi0.8 mm cryogenic probe. Epileptic[...]
3
75%
Polish Hyperbaric Research
2013 nr 4(45) 53--68
PL W pracy opisano śmiertelny wypadek płetwonurka amatora podczas nurkowania jaskiniowego oraz przebieg dochodzenia medycznego przyczyny wypadku. Wskazano niebezpieczeństwa związane z brakiem kwalifikacji medycznej płetwonurków – amatorów.
EN The paper describes a deadly accident involving an amateur diver during a cave dive as well as the medical investigation into the causes of the accident. The article points to hazards relating to the lack of medical qualifications of amateur divers.
4
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Mechanizm spontanicznego powstawania oraz wygaszania napadów epileptycznych nie jest dobrze poznany. W celu lepszego zrozumienia tych mechanizmów opracowany został model symulacyjny układu wzgórzowo-korowego, odpowiedzialnego za powstawanie napadów nieświadomości u ludzi oraz zwierząt. Model wykorzy[...]
EN It is currently believed that the mechanisms underlying spindle oscillations are related to those that generate spike and wave (SW) discharges. The mechanisms of transition between these two types of activity, however, are not well understood. In order to provide more insight into the dynamics of th[...]
5
63%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 4 205-211
PL Padaczka jest zespołem chorobowym manifestującym się zaburzeniami czynności mózgu, często występującymi u chorego w formie napadów drgawek i zaburzeń świadomości w różnych odstępach czasu. Znane są różne jej postacie kliniczne. Istotnym czynnikiem w patogenezie padaczki jest zwiększona, nienormalna [...]
EN Elepsies have been present thoroughout recorded history. The essential factor in pathogenesis of epilepsy is abnormal neuronal excitability in the brain, which results in excessive and uncontrolled discharge of group of neurons which spreads to other neurons and parts of the brain. These neuronal di[...]
6
63%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2017 Vol. 6, nr 5 315--317
PL Epilepsja jest chorobą neurologiczną coraz częściej obserwowaną wśród populacji ludzkiej na całym świecie. Etiologia padaczki jest zróżnicowana i często ciężko ustalić przyczynę pojawienia się napadów drgawkowych. Napady są powracające oraz przyjmują różną formę, np. zaburzenia ruchu i świadomości. [...]
EN Epilepsy is a neurological disease increasingly common among the human population worldwide. The etiology of epilepsy varies and it is often difficult to determine the cause of seizures. These seizures are recurrent and they take on various forms, such as movement or consciousness disorders. There a[...]
7
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2017 Vol. 23, nr 4 253--260
PL Celem badań opisanych jest dobór funkcji bazowych, które pozwolą na dokładne opisanie sygnałów elektrokortykograficznych (ECoG) z zachowaniem ich właściwości diagnostycznych. Sygnały ECoG są powszechnie wykorzystywane do wskazania miejsca obszaru padaczkorodnego mózgu. Do doboru najlepszej rodziny f[...]
EN The purpose of this research is a selection of base functions, which allow to accurately describe the electrocortical signals (ECoG), while maintaining their diagnostic properties. ECoG signals are commonly used to indicate the epileptogenic zone in the brain. The Matching Pursuit algorithm was used[...]
8
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 1 285--291
EN Epilepsy is a neurological disorder affecting more than 50 million individuals in the world. Analysis of the electroencephalogram (EEG) is a powerful tool to assist neurologists for diagnosis and treatment. In this paper a new feature extraction method based on empirical mode decomposition (EMD) is [...]
9
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The aim of this work was examination of asymmetries in activity of the left and right cerebral hemispheres as well as localization and contouring of the regions of reduced or increased activity on the basis of single photon emission computed tomography (SPECT) images. The mean and standard deviation[...]
10
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 4 877--889
EN This paper presents a supervised classification method to accurately detect epileptic brain activity in real-time from electroencephalography (EEG) data. The proposed method has three main strengths: it has low computational cost, making it suitable for real-time implementation in EEG devices; it pe[...]
11
63%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2019 Vol. 8, nr 4 321--322
PL W przypadku pacjentów z padaczką płata skroniowego, która jest oporna na terapię medyczną, najlepszą opcją uzyskania redukcji lub całkowitego zniwelowania napadów jest resekcja chirurgiczna – zwłaszcza gdy w wyniku obrazowania rezonansu magnetycznego stwierdzony jest zanik hipokampa. Zazwyczaj więks[...]
EN In the case of patients with temporal lobe epilepsy, which is resistant to medical therapy, surgical resection is the best option for achieving reduction or complete suppression of seizures – especially when the disappearance of the hippocampus is detected by magnetic resonance imaging. Typically, m[...]
12
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Quantification of abnormality in brain signals may reveal brain conditions and pathologies. In this study, we investigate different electroencephalography (EEG) feature extraction and classification techniques to assist in the diagnosis of both epilepsy and autism spectrum disorder (ASD). First, the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last