Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enzyme deactivation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 69-70
PL Poznanie wpływu temperatury na aktywność enzymu jest bardzo ważne przy optymalnym projektowaniu bioreaktora. W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów termicznej dezaktywacji enzymów. Algorytm zastosowano do obliczenia energii aktywacji oraz optymalnej temperatury na podstawie użytych[...]
EN Knowledge of the effect of temperature on enzyme activity is very important for optimal design of a bioreactor. In this work, a novel method is proposed to determine parameters of thermal deactivation of enzymes. The algorithm applied for the calculation of activation energies and optimal temperatur[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6 16-18
PL Najprostszy i najczęściej spotykany sposób realizacji przemian enzymatycznych polega na zastosowaniu warunków izotermicznych, chociaż poprzez optymalizację przebiegu procesu można uzyskać znaczne skrócenie czasu reakcji. Do wyznaczenia rozwiązań optymalnych lub suboptymalnych konieczna jest znajomoś[...]
EN Isothermal conditions are most frequently used in enzymatic reactions, however, the optimizing of process course can lead to significant shorter reaction time. Values of activation (EK) and de-activation (ED) energies are necessary to determine optimal or suboptimal solutions. The accuracy of determ[...]
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 3 149--150
PL Prowadzenie procesów biotransformacji przy optymalnym sterowaniu temperaturą jest bardziej korzystne aniżeli w przypadku zastosowania warunków izotermicznych. Aby to oszacować przeanalizowano proces z enzymem natywnym ulegającym zarówno dezaktywacji niezależnej od stężenia substratu jak i równoległe[...]
EN It is known that the running of biotransformations at optimal temperature control is more profitable than in a case of isothermal conditions application. In order to quantify it, biotransformation process with native enzyme deactivation both parallel and independent of substrate concentration, runni[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last