Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enterprises competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia Menedżerska
2008 nr 3 57-66
PL Celem artykułu jest przedstawienie modelu konkurencyjności przedsiębiorstw, który umożliwia badanie związków przyczynowo-skutkowych w obrębie tego pojęcia. Prezentowany model zakłada, że pozycja konkurencyjna, rozumiana jako wynik konkurowania, jest determinowana przez potencjał konkurencyjności, cz[...]
EN The aim of the paper is to present model of enterprises’ competitiveness, which enable research on cause-effect relationship in frames of competitiveness. Presented model assume, the competitive position (understood as the result of competing) is determined by competitive potential (system of enterp[...]
2
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 11 945--952
PL W artykule przedstawiono sytuację rynkową krajowego sektora hutniczego po przeprowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych. Analizą objęto kluczowe aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, przedstawiając ich ujęcie liczbowe w okresie 1990÷2010. Scharakteryzowano przemiany własnościowe dokonujące s[...]
EN In the paper market situation of domestic steel industry during restructuring process was characterized. In the analysis the key elements of enterprises competitiveness in number contexts were presented (analysis was realized in the period 1990÷2010). Moreover the capital changes in the steel indust[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 208-212
PL W artykule omówiona została koncepcja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej. Zaprezentowana została istota, wyznaczniki oraz korzyści płynące z podejmowania inicjatyw klastrowych w aspekcie generowania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Rozważania teoretyczne wzbogacon[...]
EN The article discusses the concept of clusters, with particular emphasis on the energy industry. The determinants and benefits of cluster initiatives in terms of generating and maintaining a competitive advantage were presented. Theoretical considerations have been enriched by the analysis of the fun[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last