Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 483
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2008 nr 6 74-79
PL Od przedsiębiorstw deklarujących stosowanie koncepcji CSR zaczęto wymagać dowodów świadczących o tym, że działania związane z odpowiedzialnym prowadzeniem działalności są przez nie faktycznie podejmowane. Potrzeba ta powstała zapewne w wyniku powszechnie występujących rozbieżności pomiędzy deklaracj[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 5-23
EN Development of innovation strategies is an essential step to set in motion a system of behaviorus and stimuli which can accelerate innovativeness in established economic structures. Cooperation, on the other hand, supports innovative activity as it leads to specialization and can be a distribution c[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Niniejsza praca zawiera zarówno teorię opisującą wstępne zagadnienia o biometrii połączone z własnymi doświadczeniami, problematyką wdrożeniową systemów oraz cześć praktyczną pokazującą jak stworzyć oprogramowanie do Biometrycznej Kontroli Dostępu możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwie. Oczywiś[...]
EN This paper contains both theory describing preliminary issues about biometry combined and own experience, with development issues of systems and showing the practical reverence how to create providing software for the Biometric monitored access practicable in the office. Of course on the commercial [...]
4
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono ranking 2000 polskich przedsiębiorstw, które wykazały najlepsze wyniki pod względem wartości przychodów ze sprzedanych wyrobów i usług w r. 2007. Pośród tych przedsiębiorstw znalazło się jedynie 29 takich, które produkowały metale i stopy stosowane w odlewnictwie, a także sprzedawały w[...]
EN The ranking of 2000 Polish enterprises, which revealed in the year 2007 the best results as regards the values of the revenues from the sold products and services was presented in this article. Among these enterprises there are only 29 such ones which were producing metals and alloys used in foundri[...]
5
80%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN New technologies, innovation, and technology transfer - these are very popular phrases nowadays, especially in terms of the European Union policies of investing in advanced technologies or scientific and industrial collaboration. They are so commonly used that became rather slogans, catchwords than [...]
6
80%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 9 518-520
PL Wydajność oczyszczania zawiesiny masy włóknistej o stężeniu 2% w hydrocyklonie Celleco Twister TM jest taka sama, jak masy o stężeniu 1% w konwencjonalnym hydrocyklonie. W wyniku podzielenia strumienia masy włóknistej jakość oczyszczania, względnie jego efektywność, pozostaje na tym samym poziomie, [...]
7
80%
Problemy Jakości
PL Artykuł prezentuje publiczne i prywatne źródła prawa gospodarczego, istotę i cechy działalności gospodarczej, pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, zasady podejmowania i realizacji działalności gospodarczej coraz ograniczenia działalności gospodarczej w prawie polskim.
EN The article presents public and private sources of economic law, the essence and attributes of economic activity, notions of entrepreneur and enterprise, principles of undertake and realization economic activity and limitations of economic activity in Polish law.
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
EN All mentioned methods of the comparison of entrepreneurial companies work with the same input data, but sometimes they present different results, which are necessary to feel and to interpret rationally, if analysis is made. Next time it can come to the harmony of results as far as applied methods of[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 133-140
PL W artykule zaprezentowano podstawy koncepcji prognozowania finansowego w przedsiębiorstwie opartej na podziale zmiennych występujących w procesie prognozowania na niesterowane, sterowane i sterujące. Zamieszczono opis przedmiotu prognozowania, funkcji pełnionych przez prognozy zmiennych finansowych [...]
EN The article presents the basic ideas of the concept of corporate financial forecasting, based on a division of the variables into uncontrollable, controllable and directing present in this process. It contains a description of the forecasting object, the forecast functions as well as relations betwe[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 867-875
EN In the study there is presented the role and meaning of a personal factor in a process of enterprise's activity. There are shown the changes in strategies of human supplies' development and the areas of the personal potential management, among other things, transport, organizational culture, justifi[...]
11
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule tym zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z optymalizacją podatku dochodowego w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostały zagadnienia związane z problematyką optymalizacji kosztów w tym zakresie - związane jest z tym pojęcie amortyzacji, jak również problem zaliczenia kosztu do[...]
EN This article presents the main issues related to the optimization of the income tax. Presented issues related to cost issues in this area - is related to the concept of depreciation, as well as the problem of cost to cost method for tax purposes. Optimizing the tax burden is the same as enabling dec[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 253-264
13
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie często kończy się niepowodzeniem, ponieważ napotyka na wiele barier i hamulców. Przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne, musza je eliminować, ale by tego dokonać trzeba poznać jakie bariery najczęściej są spotykane, a które nieco rzadziej. Artykuł pr[...]
EN Introduction of innovations into an enterprise is often not successful since it faces many barriers and brakes. Enterprises, which would like to be competitive in the market, have to eliminate such barriers, but in order to do this they need to recognise which obstacles are the most often met and w[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 823-826
EN In the environment of contemporary enterprises there appear number of changes that create new conditions of functioning. Increasing complexity of mentioned environment, growing speed of changes and increase of changes intensity make the enterprises necessary to adjust themselves permanently to the r[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 697-705
EN Taking investment decision is inseparably connected with assessment current and fiiture conditions of realization. The process of this assessment is madę in the uncer-tainty and risk conditions. The infrastructural investments that are realized with using the public private partnership mechanism are[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 621-629
EN Market environment forces the increase of efficiency in companies existence. It is based on proper, effective use of sources and each enterprise has to reach and hold the competition advantage to exist. The changes in world economy, presence of Poland in EU, and what is related with that, the necess[...]
17
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article presents basic objectives and tasks carried out within logistic management of a trade-service enterprise. The object of the research is a company running authorised distribution of agricultural tractors and machines, spare parts and services of products. The processes in the trade [...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 219-224
EN The article presents the crux, conditions, premises and effects of integrating management systems in an enterprise. It has been pointed out that in the case of Polish firms the need of integration derives primarily from the necessity of observing international quality management standards (ISO 9001:[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 171-183
EN In scientific literature authors rather freely use two different notions: rationality of actions and development of a firm without closer intervene in their valuation. However, initial review of literature and contained definitions of both categories allows concluding that they are interpreted very [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 185-195
EN In this article has been presented selected megatrends which we can observe in nowadays economics. It includes changes in education system, creation of information society and demographics changes. In authors opinion those one and also dynamics changes in enterprises environment are the most importa[...]
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last