Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engineering objects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 185-191
2
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2011 Nr 1 (1) 46-56
PL Most XV-lecia (Forteczny) w Kłodzku powstał pod koniec XVIII w. Prace modernizacyjne na tak starym obiekcie zawsze są nie lada wyzwaniem. Przedstawiamy ciekawe studium przypadku.
EN In the paper authors presented refur- bishment and strenghtening works carried out on historical Fortress Bridge over Nysa Kłodzka in Kłodzko. This bridge is an importand point between roads connecting local industrial activity regions. Expertise and evaluation o:: bridge technical co ndition shown [...]
3
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 11 (22) 41--45
PL Pękanie materiału to jedna z głównych przyczyn uszkodzeń obiektów i konstrukcji budowlanych. Już w czasach antycznych dochodziło do wielu zniszczeń spowodowanych pękaniem struktury materiałowej, o czym można się przekonać czytając przekazy historyczne. Najbardziej spektakularne i katastrofalne w sku[...]
EN The paper concerns on the issue of the steel bridges structure fracture, The authors show examples of the most spectacular bridge failures caused by fractures and describe the theory of fracture mechanics.
4
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 209-216
5
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 1-2 (24) 35--38
PL Pękanie konstrukcji mostów jest spowodowane szeregiem różnych czynników, z których podstawowym jest osiągnięcie odporności na pękanie materiału. Dlatego znajomość parametrów odporności na pękanie materiału jest w wielu przypadkach kluczowym zagadnieniem, warunkującym prowadzenie analiz bezpieczeństw[...]
EN Cracking of steel bridge construction is caused by many different factors, the most important of which is reaching the toughness of material cracking. Thus the knowledge of these parameters is crucial for analyzing the bridges’ safety.
6
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Stosunkowo szeroko rozwinięty program oferowanych przez dostawców elementów powłok na konstrukcje gruntowo-powłokowe stwarza dość istotny problem dotyczący właściwego doboru kształtu profilu powłoki, jaki powinien być przyjęty na przekrój w tego typu obiektach.
EN The article concerns on the issue of the shape of a coat used in ground- coat objects and its importance when deformation is concerned. The authors present this problem on the example of just being realized object in Karpacz.
7
75%
Logistyka
PL Postęp w dziedzinie precyzji wyznaczania pozycji powoduje, iż dzięki zaawansowanych technologicznie instrumentom pomiarowym jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym wyznaczać przemieszczenia lub deformacje konstrukcji inżynierskich z dokładnością centymetrową. Jednak w pełni wiarygodną informację można [...]
EN Progress in the high-tech measuring instruments enable today to determine displacement or deformation of engineering structures with centimeter accuracy. But fully credible information can be obtained only by creating integrated systems, consisting of independent displacement sensors. Researches on [...]
8
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL Artykuł przedstawia zagadnienie zastosowania powłok malarskich do ochrony przed korozją stalowych obiektów mostowych. Ukazane zostały zarówno technologie współczesne, jak i historyczne metody i wyroby służące do zapewnienia ochrony antykorozyjnej.
EN The article presents the problem of application of paint for corrosion protection of steel bridges. Shown are both contemporary and historical methods and products used to provide corrosion protection.
9
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 6 (8) 46-55
PL Przedstawiamy kompleksowy przegląd metod zabezpieczania obiektów stalowych przed korozją. Autorzy ukazują wady i zalety technologii, często popełniane przez wykonawców błędy, a także przeprowadzają analizę kosztów ich zastosowania.
EN The article presents comprehensive review of methods of protection against corrosion of steel construction. The authors show the advantages and disadvantages of each technology, errors often committed by the contractors and carry out analysis of the cost of each technology.
10
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 5 (7) 44-51
PL Jednym z realizowanych obecnie odcinków autostrad w Polsce południowo- wschodniej jest fragment autostrady A4 od węzła Rzeszów Wschód do węzła Wierzbna pod Jarosławiem. Długość tego odcinka wynosi prawie 41 km. Biuro MP-Mosty, wykonujące dla tego fragmentu autostrady prace projektowe na zlecenie GDD[...]
EN The paper describes the construction details and characteristic's of bridges, viaducts and other types of engineering objects that are currently under con-struction on the A4 highway between Rzeszów Wschód and Wierzbna.
11
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 9 125-133
PL Katastrofalne powodzie jakie wstrząsnęły naszym krajem wiosną tego roku, stały się inspiracją do podjęcia prac mających na celu bliższe poznanie interakcji zachodzących między zjawiskami wodno-gruntowymi, a obiektami inżynierskimi i budowlanymi znajdującymi się w zasięgu ekstremalnego opadu. W szcze[...]
EN Catastrophic floods that shook our country this spring, became the inspiration for the work to closer understand the interactions between water events and ground, and also - engineering objects and constructions lying within a range of extreme precipitation. In particular, new research project aimin[...]
12
75%
Mosty
2018 nr 6 86
PL Budowa drogi ekspresowej S5 jest jednym z priorytetów w rządowym programie budowy dróg na lata 2014-2020. Trasa ta, zapewniając połączenie autostrady A4 przez autostradę A8 z autostradą A1, trwale połączy Wrocław, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i Grudziądz. Docelowo osiągnie ok. 365 km. Aktualnie trwa b[...]
13
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 3(110) 153--161
PL W publikacji opisano kilka największych obiektów mających znaczenie dla rozwoju europejskich kolei – tunel pod kanałem La Manche, połączenie Szwecji z Danią oraz tunel św. Gotarda. Wskazano kilka kierunków badań związanych z oddziaływaniem na obiekty inżynieryjne pociągów dużych prędkości.
EN Some of the largest constructions relevant to the development of European railways - the tunnel under the English Channel, the bridge linking Sweden with Denmark and the St. Gotthard tunnel have been described in the paper. Several lines of research related to the impact on civil engineering high-sp[...]
14
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaprezentowano idee kształtowych światłowodowych celów do sygnalizowania punktów geodezyjnych usytuowanych na elementach obiektów inżynierskich podlegających pomiarom geodezyjnym. Określono wstępnie w warunkach laboratoryjnych dokładność pomiaru kierunku do celu sygnalizowanego światłowodem [...]
EN This work presents the idea of special formed fibre-optical targets used for survey points marking. Such signals have usually been situated at engineering objects which should be periodicaly measured. Under laboratory conditions the accuracy of the direction to the target marked by a fibre-glass was[...]
15
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 5 51-54
PL W wyniku intensywnego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej wzrosło zapotrzebowanie na beton o podwyższonych wymaganiach, w tym do konstrukcji mostowych. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości konstrukcji w przewidywanym długim okresie użytkowania obiektów mostowych ma specyfikacja betonu, będ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last