Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engineering design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of research was to analyse the exponents values assigned to operations in relative manufacturing costs estimation method based on the similarity theory. Design/methodology/approach: The manufacturing costs were calculated with similarity theory use. This method uses exponents a[...]
2
100%
Mechanik
PL W pacy pokazano przykład procesu projektowania nowego kościoła przeznaczonego dla Twierdzy Modlin, realizowanego z wykorzystaniem programów komercyjnych, ogólnie dostępnych i wykonanych przez autora. Do sporządzenia dokumentacji rysunkowej wykorzystano program AutoCAD 2010, natomiast do obliczeń kon[...]
EN In the paper is shown an example of designing process of new church for Fortress Modlin realised with application of some commercial programs, accessible on market and own elaborated by author. For preparation of drawing part of documentation was used Auto CAD 2010 and for calculations of the buildi[...]
3
100%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono analizę koncepcyjną i wyniki analiz inżynierskich podstawy z mechanizmami posuwów treningowej tokarki CNC. Projekt tworzony był przy założeniu modułowej budowy urządzenia. Pozwala to na zespołową pracę w czasie konstruowania maszyny oraz na łatwą modyfikację poszczególnych p[...]
EN Conceptual analysis and engineering analysis results of the bed together with feed mechanisms of the training CNC lathe were presented in this paper. Design was created with assumption of the device’s modular construction. Such approach to the construction allows for group work during the machinery [...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 6 23-27
PL W pracy przedstawiono próbę zastosowania metody case-based reasoning w projektowaniu maszyn. Jako przypadek przyjęto proces projektowy. W koncepcji położono nacisk na zagadnienia o znaczeniu praktycznym. Przedstawiono także koncepcję integracji metody case-based reasoning z oprogramowaniem klasy int[...]
EN The paper presents an attempt of a case-base reasoning method application in design process. The design process is defined as the case. The main emphasis is place on practical issues. A concept of integration the case-base reasoning method with software like intelligent personal assistant of the des[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 27-41
PL W pracy przedstawiono koncepcje metodyczne wspomagania procesu projektowania obiektów technicznych dla osób niepełnosprawnych informacją eksploatacyjną. Dzięki strukturyzacji fazy eksploatacji na fazy częściowe ukazano znaczny potencjał projektowy. Pokazano dwie koncepcje scenariuszy procesów projek[...]
EN The methodical conceptions to support designing technical subjects for handicapped people, trough operation's information are presented in this paper. There has been shown designing potential due to structurisation operation on partly phases. Author described two conceptions of designing: for match [...]
6
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 488--497
EN Purpose: The paper presents way to designate the exemplary design features by optimizing the features by means of the Finite Element Method. The subject of optimization are the qualitative and quantitative geometrical design features: the geometrical design form and the geometrical dimensions. Desig[...]
7
100%
Mechanik
2004 R. 77, nr 3 169-172
EN A system intended for management of the tasks in the engineering design process using agent process methods. Applicability in engineering design office.
8
100%
Machine Dynamics Research
2017 Vol. 41, No. 2 141--151
EN Design informatics - the use of computers as a means of generating, communicating and sharing data, information and knowledge in design-has been a central theme in design research and practice for many years. This paper reviews the recent progress of research in design informatics, and makes suggest[...]
9
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of research was to analyse the relative manufacturing costs estimation process based on the similarity theory. Design/methodology/approach: The manufacturing costs were calculated with similarity theory use, where the exponents were assigned to operations and cutting processes.[...]
10
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of research was to analyze computer tools which can help to construction model generating process. Design/methodology/approach: Computer aided methods were used to construction attributes selecting process: parameterization, relations defining, finite elements method mesh adapt[...]
11
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of research was to analyze the selection process of quantitative constructional attributes in construction series of types. Design/methodology/approach: The quantitative constructional attributes selection process is based on constructional similarity theory. Findings: The cons[...]
12
100%
Applied Computer Science
2006 Vol. 2, no 2 141--148
EN An overview of the various models for engineering design process was presented. General Design Theory, Basic Model, Real Design Model were described. Type-2 fuzzy sets implementation on engineering design process was described.
13
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The water and electricity (etc.) supply is the main problem that big agglomerations meet, therefore the non-excavation works are developed in areas of high buildings density. Design/methodology/approach: There are many construction solutions of erosion machines that has already been verifie[...]
14
88%
Systems Science
EN Design is creation of new things, an activity that is crucial to life. Engineering Design is a subset of these design activities, which focuses on technical aspects of performance of the target system of the design process. Thus, Engineering Design is concerned with the creation of structures and sy[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano zastosowanie metod inżynierii wiedzy do rozwiązywania problemów związanych z systemami elektrycznymi. Pozwala to na ograniczenie liczby iteracji przy projektowaniu i skraca czas projektu.
EN This paper proposes a concept of knowledge engineering based innovative approach for seeking solutions related to electric al engineering systems. The knowledge base approach is discussed for its effectiveness at preliminary stages of solution hunting and solution design, which may reduce the iterat[...]
16
75%
Journal of Applied Computer Science
EN A new approach to a design process, which uses hierarchical hypergraph representations of object structures, is described. The representations are generated and modified by hypergraph operations discussed here. Hierarchical hypergraph grammars, which govern the composition of elements into objects, [...]
17
75%
Inżynieria Maszyn
PL Biologia i technika informatyczna będą miały wpływ na projektowanie przyszłych produktów i procesów. W artykule omawiane są ważne zadania, stojące przed projektowaniem produktu i procesu. Wprowadza się pojęcie obliczania ewolucyjnego i omawia się jego potencjalne zastosowania w projektowaniu i wytwa[...]
EN Biology and information technology will have an impact on the design of future products and processes. In this paper, the product and process design challenges are discussed. Evolutionary computation is introduced and its potential applications in design and manufacturing are discussed.
18
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main reason for starting research concerning theory of constructional similarity was need to substitute traditional method of creating ordered families by new algorithmic methods orientated on computer aiding. Design/methodology/approach: The following paper treats about development and[...]
19
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Purpose of this paper is to present basic solutions on shape complexity, based on basic information of the STL data. Design/methodology/approach: Paper presents a few methods of mathematically evaluating the complexity of the shape. Methods vary from very simple based on the number of trian[...]
20
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main idea of MSR technology is the capability of producing two, three, four and even five rods simultaneously from a single strip in a hot rolling process. Correctly separation of the joined strips is the one of the mainly problem in MSR process. Changing the rolling speed may causes ea[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last