Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engineering construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
2016 Vol. 24, No. 3 134--143
EN The main objective of this work is to characterize the performance of an interferometric fibre sensor which has been designed in order to register rotational phenomena, both in seismological observatories and engineering constructions. It is based on a well−known Sagnac effect which enables to detec[...]
2
86%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 5 286-297
PL Produkty Firmy Trelleborg Marine Systems. Urządzenia odbojowe, urządzenia cumownicze, drabinki wyłazowe, akcesoria i elementy pomocnicze. Produkty ze sztucznego tworzywa. Monitoring w systemie bezpieczeństwa portu. Przykład liczbowy obliczeń odbojnicy.
EN Trelleborg Marine Systems company products. Mooring and fender equipment, safety ladders, accessories and auxiliary elements. Plastic products. Monitoring within port safety system. Example of engineering calculation of a fender berm.
3
72%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 26--28
PL Trwałość poważnych konstrukcji betonowych jest rozpatrywana zawsze z uwzględnieniem wszystkich warunków ich użytkowania, przeważnie z uwagi na wymagania ekonomiczne. W przypadku elektrowni jądrowych trwałość betonu jest ściśle związana z wymaganiami bezpieczeństwa personelu i otoczenia. Beton jest j[...]
EN The durability of important concrete structures is considered always with respect to all requirements of exploitation mostly from the viewpoint of economics. In the case of Nuclear Power Plants (NPPs) the durability of concrete is closely related to the safety of staff and of environment. Concrete i[...]
4
72%
Mosty
2013 nr 3 42--44
PL W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na ochronie powierzchniowej konstrukcji realizowanej przez systemy ochrony powłokowej i impregnacji. Omówią szczegółowo te dwie technologie ochrony powierzchniowej, uwzględniając ich zalety i wady. W końcowej części artykułu autorzy wskazują rozwiązanie,[...]
EN In the article the authors focus on surface protection of structures fullfilled by coating protection and impregnation systems. These two technologies of surface protection, as well as their advantages and disadvantages, have been discussed. In the final part of the article the authors indicate a so[...]
5
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 54--55
6
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 45--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań p[...]
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results [...]
7
58%
Builder
2019 R.23, nr 9 48--50
PL Technika światłowodowych pomiarów realizowanych w sposób geometrycznie ciągły (ang. distributed fiber optic sensors – DFOS) wprowadza zupełnie nowe możliwości w analizie stanu technicznego konstrukcji inżynierskich w porównaniu do tradycyjnych technik punktowych. Wykorzystanie wirtualnych czujników [...]
EN The application of virtual strain [με] and/ or temperature [°C] sensors, with a base starting from 5 [mm], distributed along the entire measuring line up to several dozen meters long, allows for a detailed deformation analysis of the member under test. All local phenomena such as cracks in reinforce[...]
8
44%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 2/116 143--153
PL Dyskretno-ciągłe hartowanie jest proponowane dla powierzchni stykających się elementów maszyn. Metoda sugeruje, że jedna część jest utwardzana w dyskretny sposób, a druga jest utwardzana w sposób ciągły na całej powierzchni. Uzyskana para kontaktów uzyskuje pozytywne cechy z każdej z zastosowanych t[...]
EN Discrete-continual hardening is proposed for contacting elements of machines. The method suggests that one part is hardened in a discrete manner while the other one is hardened continually over the entire surface. The resulting contact pair acquires positive qualities from each of the employed harde[...]
9
44%
Materiały Budowlane
2017 nr 4 74--76
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last