Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine performance parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 407--414
PL Doskonalenie parametrów pracy silnika spalinowego poprzez odpowiednie sterowanie cyklem roboczym wymaga stosowania zarówno prac o charakterze doświadczalnym jak i obliczeniowym. W tym drugim przypadku podstawą wnioskowania są wyniki uzyskiwane z modeli matematycznych. Artykuł przedstawia efektywny o[...]
EN Optimising the performance of an internal combustion engine requires both empirical and theoretical work. The latter involves reasoning based on results yielded by mathematical models. This paper presents a computationally efficient model of the working cycle for a compression ignition engine. The m[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 3 671--679
PL W artykule przedstawiono kierunki zmian silników spalinowych w aspekcie downsizingu. Zdefiniowano i rozróżniono pojęcia downsizingu statycznego oraz dynamicznego. Zaprezentowano sposoby realizowania downsizingu dynamicznego. Zestawiono silniki spalinowe produkowane na początku XXI wieku z silnikami,[...]
EN This paper presents the trends of internal combustion engines in the aspect of downsizing. The concepts of static and dynamic downsizing are defined and distinguished. The ways to implement dynamic downsizing are presented. Set-combustion engines produced at the beginning of the twenty-first century[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 61--67
PL W artykule przedstawiono ocenę porównawczą charakterystyk obciążeniowych sporządzonych przy n=1400 obr/min i n=2000obr/min oraz stężeń szkodliwych składników spalin silnika AD3.152UR zasilanego pięcioma paliwami: ON, FAME, B10, B20 i B30. Badania przeprowadzono na hamownianym stanowisku silnikowym w[...]
EN The paper presents comparative assessment of load characteristics taken at n = 1400 rpm and n = 2000 rpm and of the concentrations of harmful components of the exhaust gas from AD3.152UR engine powered by five fuels: diesel oil,, FAME, B10, B20 and B30. The investigations were conducted on the engin[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 95--101
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników tłokowych na parametry pracy silnika oraz skład spalin. Silników okrętowych nie można zaliczyć do obiektów technicznych o zadawalającej niezawodności. Omówiono w referacie dane statystyczne dotyczące ich awaryjnośc[...]
EN The paper presents the results of research on the impact of selected marine diesel engine damage to the operating parameters of the engine and the exhaust gas. Marine engines can hardly be called technical objects of satisfactory reliability. Statistical information’s on their failure were discussed[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 562--567, CD
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu zasilania dwupaliwowego olejem napędowym i gazem ziemnym na wskaźniki indykowane silnika o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA. Analizie poddano rzeczywiste wykresy indykatorowe sporządzone przy pracy silnika wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowe[...]
EN The aim of the article is to analyze and evaluate the effect of dual-fuel feed on diesel and natural gas on Indicated Engine Ignition Indicators Perkins 1104D-E44TA. The actual indicator diagrams prepared during engine operation according to the external speed characteristic in the engine crankshaft[...]
6
84%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 1089--1097
PL W artykule przedstawiono analizę niektórych parametrów konstrukcyjnych i operacyjnych wybranych silników spalinowych i określenie jej znaczenia w kontekście założeń downsizingu silników. Głównym celem analizy było porównanie wytypowanych parametrów, zarówno pod względem aspektów użytkowych, jak i ko[...]
EN This paper presents an analysis of some of the design and operating parameters of selected engines. The main aim of the analysis was the comparison of selected engine parameters, in terms of both the performance and design, that have direct impact on their durability and operation. The calculation p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last