Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
2010 Vol. 30 nr 3 261-267
EN The paper presents the main assumptions of the Directive 2009/28/WE of the European Parliament concerning renewable fuels. One of the possibilities of the use of biomass for electricity and heat production, thus in so-called cogeneration systems is presented. Experimental installation of the Institu[...]
2
88%
Journal of KONES
EN Can is widely distributed network in the industry and automotive applications with high availability enable its electronic components and the easy integration projects with software engineering research Matlab type, tends to encourage the use of these precious features of CAN to build research stand[...]
3
88%
Journal of KONES
EN Advancing the evolution of motor cars, understood as complex mechatronic systems are connected with the ever emerging constrains on coordination between the components of the system objects. Adopted by all environment related to the automotive, the way of communication between the vehicle components[...]
4
88%
Polish Maritime Research
2010 nr 4 31-38
EN A method is presented for evaluating the performance of piston internal combustion engines used as the main engines on sea-going ships and acting in typical operating conditions. These conditions are described taking into account the performance area of engines of this type. The presented method pro[...]
5
88%
Logistyka
2015 nr 3 3220--3227, CD 1
PL Priorytetem działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska jest ocena emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów. Procedury takiej oceny opracowano dla pojazdów ciężkich i pojazdów pozadrogowych, natomiast brak jest unormowań prawnych takiej oceny dla pojazdów lekkich (sam[...]
EN The priority of the European Union operation is protecting the environment by evaluating emissions under real operating conditions. The procedures have been developed for the assessment of heavy vehicles and off-road vehicles, however there is no legal rules for such evaluation for light vehicles (p[...]
6
75%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 1 30--40
PL W artykule przedstawiono wybrane możliwości badania turbosprężarek układu doładowania samochodowego silnika spalinowego z wykorzystaniem wytwornicy spalin opartej na silniku spalinowym samochodu osobowego, zbudowanej na hamowni silnikowej laboratorium. Omówiono w zarysie zakres badań turbosprężarek,[...]
EN The paper presents selected possibilities of vehicle turbocharger testing using an exhaust gas generator (based on a passenger vehicle) designed in the laboratory on the engine test bed. An outline of the range of turbocharger testing, the design and main characteristics of the test stand have been [...]
7
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono system gromadzenia danych oraz koncepcję kontroli i sterowania silnikami gazowymi firmy Jenbacher. Transmisja danych przez łącza internetowe umożliwia bieżący nadzór nad pracą silników, wczesne wykrywanie uszkodzeń i dostosowywanie pracy silników do bieżących warunków eksplo[...]
EN Data collection and control concept of Jenbacher gas engines has been presented in the paper. Internet data transmission allow on-line control of the engine operation, early detection of defects and optimal adjustment to engine actual operating conditions. The system offers both customers and GE Jen[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1019--1025, CD
PL Współczesny tłokowy silnik spalinowy stanowi konstrukcję, której długotrwała praca jest możliwa, jeśli spełniane są wymagania eksploatacyjne stawiane przez producenta samochodu do napędu którego jest on przeznaczony. Spełnienie tych wymagań pozwala również na zachowanie dopuszczalnych poziomów emisj[...]
EN The modern piston combustion engine is a design whose longterm functioning is possible if operational requirements, set by a car manufacturer for a specific drive, are met. Fulfilment of the requirements enables reduction of exhaust fumes whose acceptable level of harmful components is regulated by [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1012--1018, CD
PL Gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych stanowi ciekawą alternatywę dla benzyn i olejów napędowych. Jest źródłem energii, która jest promowana przez Unię Europejską, w celu zwiększenia jej udziału w transporcie. Dostępne są technologie, które pozwalają na stosowanie gazu z[...]
EN Natural gas used as a fuel for piston combustion engines is a noteworthy alternative to petrol and gas oil. This source of energy is promoted by the European Union in order to make it more prevalent in transport. There are available technologies which make it possible to use natural gas for powering[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1031--1034, CD
PL W artykule opisano stanowisko do szybkich pomiarów rozsyłów światłości przednich świateł samochodowych zbudowane w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z .o.o. Zaprezentowano schemat szybkiego goniofotometru zbudowane w oparciu o kontroler National Instruments CompactRIO 9035 oraz stero[...]
EN This paper describes “on the fly” goniophotometer realized in BOSMAL Research and Development Institute Ltd. Diagram of measuring system using National Instruments CompactRIO 9035 and stepper motor drive NI 90530 that reduce vibrations caused by stepper motors rotation were presented. Technical para[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 761--764, CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienie oceny stanu granicznego oleju silnikowego w eksploatacji. Dokonano analizy stanu granicznego obiektu technicznego przyjmując, że olej silnikowy stanowi element systemu tribologicznego. Wyznaczono graniczne parametry stanu oleju i porównano je z wartościami charak[...]
EN In this article, the problem of the border state of the engine oil during operation has been presented. An analysis of the condition of the technical object was made assuming that the engine oil is part of the tribological system. Limit values were determined and compared with the values characteriz[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last