Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy-saving technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono wyniki projektu celowego obejmującego przygotowanie i uruchomienie produkcji nowych asortymentów prętów stalowych w Ferrostalu Łabędy Sp. z o.o. Opracowano i wdrożono technologię walcowania i umacniania cieplnego prętów żebrowanych spawalnych klasy RB 500W o średnicy 6 mm or[...]
EN Results ofthe target project comprising preparation and implementation of production of new grades of steel bars in Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. are presented in this paper. Technology for rolling and direct hardening of 6 mm diameter ribbed bars of RB 5OOW grade as well as technology for production [...]
2
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
3
67%
Elektro Info
2016 nr 9 64--69
PL W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach.[...]
EN The paper presents technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects. The analysis was executed using Total Cost Of Ownership method (TCO). Calculations were executed for two data center objects (big and medium size) in three variants. The final[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last