Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy-saving building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono dwie metodyki sporządzania charakterystyki energetycznej budynków: zintegrowanego wskaźnika charakterystyki energetycznej oraz jednostkowego zużycia energii pierwotnej na cele c.o. i c.w.u. Porównano etykiety energetyczne dla domu energooszczędnego i różnych rozwiązań sposob[...]
EN The paper presents two methods of preparation the building energy characteristics: integrated energy characteristics index and elementary primary energy consumption for space heating and sanitary water. A comparison of energy label for energy saving house and various solutions of heating method has [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 331--336
PL W świetle nowych regulacji prawnych (Dyrektywa PE i RE 2010/31/EU) oraz ciągłego wzrostu cen energii konwencjonalnej projektowanie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię stanie się koniecznością oraz jednym z głównych nurtów kształtowania architektury obiektów. W artykule przedstawiono metody [...]
EN In live of the new legal regulations and constant increase of the prices of the conventional energy sources, energy-saving construction and reduction of energy loss from buildings have become the imperative in design and construction processes. The paper summarizes the methods of designing foundatio[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 263-279
PL W artykule zostały zaprezentowane efekty energetyczne, które można uzyskać w wyniku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zaprezentowano sposoby oceny efektywności prac termomodernizacyjnych w połączeniu z analizą wskaźników pochodzących z audytów energetycznych istni[...]
EN The paper deals with possible energetically effects to gain as results of complex thermomodernization of dwelling houses. The methods of evaluation of thermomodernization process effectiveness combined with the analysis of factor a derived from energy audits of existing buildings have been presented[...]
4
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 82-83
PL Artykuł dotyczy eksploatacji budynku energooszczędnego. Autor omawia wykorzystanie odzysku ciepła za pomocą rekuperatora krzyżowego, współpracującego z gruntowym wymiennikiem ciepła. Wyniki badań dowodzą, że dobrze zaprojektowany i wykonany wymiennik gruntowy umożliwia wstępne podgrzanie powietrza w[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 68-69
PL W artykule scharakteryzowano energooszczędny dom jednorodzinny. Przedstawiono obserwacje dokonane podczas pierwszego sezonu grzewczego. Wykazano, że można uzyskać znaczne efekty stosując ponadstandardowe grubości izolacji przegród zewnetrznych budynku, unikając mostków termicznych oraz wyposażając [...]
6
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 62-66
PL W artykule przedstawiono nowe technologie w termomodernizacji i budownictwie energooszczędnym. Omówiono aspekty techniczne termomodernizacji oraz podano przykłady projektów zrealizownych w Polsce.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W niniejszym artykule problem oceny efektywności zastosowania rolet termoizolacyjnych, racjonalnego doboru stopnia przeszklenia ścian budynku oraz właściwości termicznych okien sformułowano jako dwukryterialne i dwupoziomowe zadanie ekstremalne. Minimalizowano koszt przegród zewnętrznych oraz zużyci[...]
EN In the article is framed the problem: efficiency of use the thermoinsulation shutters, choice size of glazing external walls and choice thermal characteristics of windows. That problems are framed as a two-criteria optimization problems. In work are framed two inverse criterions: minimum building co[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 177-203
PL W pracy ukazano, w sposób ogólny, zakres problemów dotyczących optymalizacji kształtu budynków. Zagadnienie sformułowano i rozwiązano na podstawie warunków koniecznych Kuhna-Tuckera zadania minimum funkcji celu z ograniczeniami równościowymi i nierównościowymi. Zmiennymi decyzyjnymi są: wysokość, dł[...]
EN The main idea of the paper consists in showing common approach to all possible optimisation problem of building envelope shape. The approach is based on Kuhn-Tucker necessary conditions the optimum problem with equality and inequality constrains. A method to optimise main parameters of shape the bu[...]
9
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 4 36-37
PL Współczesny człowiek chciałby przebywać w komfortowych warunkach mieszkaniowych. Chciałby oddychać czystym powietrzem o odpowiednim składzie chemicznym, o odpowiedniej temperaturze i wilgotności przy szybkości przepływu dostosowanym do warunków pracy. Chciałby mieć zapewnione dobre warunki sanitarne[...]
10
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 3 46-47
PL Obecnie budownictwo przekształca się w kierunku budownictwa lekkiego, taniego, energooszczędnego inwestycyjnie i eksploatacyjnie, nie niszczącego środowiska. W Polsce od 1 stycznia 2009 roku weszła w życie unijna Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowo powstały budynek, prze[...]
11
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 4 183-188
PL Kierunki rozwoju nowoczesnych systemow grzewczych w budownictwie energooszczędnym. Budownictwo tradycyjne a domy niskoenergetyczne i pasywne. Kierunki rozwoju urządzeń grzewczych. Niskotemperaturowe instalacje centralnego ogrzewania. Zastępowanie tradycyjnych stojących kotłów (żeliwnych, stalowych) [...]
EN Development directions of modem heating systems in energy-saving building engineering. Traditional building engineering and low energy and passive buildings. Development directions of heat devices. Low temperature installations of central heating. Replacement of traditional standing boilers (cast ir[...]
12
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 4 51-55
13
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2007 nr 3-4 30-34
PL Budynek biurowy zbudowany w Hiszpanii wyposażony został w wiele aktywnych i pasywnych rozwiązań ograniczajacych zużycie energii w okresie ekploatacji. Pozostała, niesbędna do funkcjonowania obiektu ilość energii, czerpana jest ze źródeł odnawialnych. Użytkowanie budynku mnie powoduje emisji CO2 do a[...]
14
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 40-40
PL W artykule scharakteryzowano płyty izolacyjne o nazwie URSA FKP "Energooszczędny Dom". Jest to wyrób służący do izolacji termicznej i akustycznej stropów, sufitów i ścian w konstrukcjach szkieletu drewnianego lub stalowego. Materiał ten jest hydrofobizowany, niepalny, ma dobre właściwości izolacyjne[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 19-19
16
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 2 70-71
17
75%
Ceramika Budowlana
18
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 18-18
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Szczególny wpływ zielonych dachów na architekturę energooszczędną i zapotrzebowanie energetyczne budynków obserwuje się od kilku dekad. Tereny czynne biologicznie, będące piątą elewacją budynku, zapewniają korzyści ekologiczne, ekonomiczne oraz estetyczno-środowiskowe w ramach całego cyklu życia bud[...]
EN Specific influence of green roofs on the energy saving architecture and energy demand of the building has been observed for a few decades. Biologically active areas, forming the fifth elevation of the building, provide ecological, economic, aesthetic and environmental benefits over the whole life cy[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 3 32--34
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last