Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Molecular and Quantum Acoustics
2004 Vol. 25 121-128
EN In the paper the local modification process was considered, which results in the change in the mass, stiffness, damping matrix elements as well as in the energy balance. Energetic analysis was carried out in physical and modal coordinates taking into account nonzero energy dissipated or supplied in [...]
2
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN Three concepts of the energy balance description for air lift pumps can be found in the problem bibliography. Each concept leads to a different design method. In order to evaluate these methods, the air lift parameters being determined experimentally. The analysis of results led to the conclusion, t[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 149-151
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN This paper consists of an analysis of existing methods and their limitations pertaining to defining the dissipation rate as one of the components of the turbulent kinetic energy balance equation. Careful attention has been paid with reference to the method used during tests conducted in a burning ro[...]
5
80%
Energetyka
2012 nr 3-4 139-141
6
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono analizę bilansu energii czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym pod względem podobieństw parametrów różnych silników tego typu. Straty składowe pozwalają określić wpływ poszczególnych czynników na pracę silników w różnych warunkach i ustalić środki prowadzące do poprawienia [...]
EN The work presents the energy balance analysis of a four-stroke engine with spark ignition taking into consideration some similarities of variables of different car engines of this type. The constituent loss allows to recognize the influence of individual factors on the engines ork in different condi[...]
7
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
EN The aerodynamic potential of ventilating air treated as a mixture of dry air, water vapour and liquid water droplets is presented. The energy and usable power balances for a deep mine ventilation system, based on this potential, are determined. The energy balance is compared with Barenbrug's one. Fo[...]
8
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Analiza strat egzergii, z powodu nieodwracalności zjawisk zachodzących w obiegach ziębienia, znalazła zastosowanie w ocenie efektywności termodynamicznej jednostopniowych, sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Zagadnienie strat egzergii w dwustopniowych, absorpcyjnych urządzeniach zię[...]
EN For evaluation of two-stage thermodynamic cycle of an absorption refrigerating system internal and external losses of exergy can be used as criterion of its efficiency. Exergetic balance calculation of each of the particular processes of the cycle makes possible to present the substance's exergy val[...]
9
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 8 14-15
PL Na podstawi obliczeń bilansu energetycznego komory fermentacyjnej można uznać za udowodnioną tezę, że bilans ten może być zawsze dodatni. Z punktu widzenia zastosowanego materiału konstrukcyjnego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest izolowana komora stalowa.
10
80%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 4 36-38
PL Pprzedstawiono teoretyczny model bilansu energetycznego prasy korbowej dla przypadku pracy w ruchu ciągłym; za pomocą torów pomiarowych, opartych na urządzeniu SPIDERS, przeprowadzono badania energetyki prasy PMS16C-P; uzyskane dane oraz przeprowadzone obliczenia pozwoliły na zweryfikowanie oraz okr[...]
EN A theoretical model of the energy balance of a crank press for continuous duty. Using measuring channels based on the SPIDERS device, the energy balance of the PMS16C-P press was investigated. The data obtained and the calculations made permitted to verify and determine the actual magnitudes of the [...]
11
80%
Polish Maritime Research
2014 nr 4 48--56
EN The article discusses the issue of balancing energy processes in turbine engines in operation in aeronautic and marine propulsion systems with the aim to analyse and evaluate basic operating parameters. The first part presents the problem of enormous amounts of energy needed for driving fans and com[...]
12
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 349-358
PL W artykule przedstawiono główne uwarunkowania rynku gazu ziemnego w kraju; zwrócono uwagę na rolę gazu ziemnego w bilansie energii pierwotnej kraju i porównano ją z innymi krajami UE. Przedstawiono strukturę dostaw gazu ziemnego do kraju w ostatnich latach oraz plany na przyszłość w tym zakresie. Pr[...]
EN The main conditionings of the Poland's natural gas market are presented in the paper. Attention was drawn to the role of natural gas in the Poland's primary energy balanced as compared to other EU countries. The structures of recent natural gas deliveries ad plans for the future are discussed. The p[...]
13
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The study is focused on the energy balance in self-powered vibration reduction system with a linear magnetorheological (MR) damper. The mathematical model of the vibration reduction system is outlined and numerical simulation data are provided. The model involves the mechanical and electrical sub-sy[...]
14
80%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 4 146--148
EN The paper presents the results of research concerning electrical discharges generating ionizing radiation in air and oil. Ionizing radiation is an important component of energy balance in electrical discharges. In energetics and all other engineering sciences, the energy balance shows the flow of en[...]
15
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 269--273
EN The development of motorisation involves using bigger amounts of fuels. These fuels are, until now, mainly petroleum. However, the fuels of bio origin must be used as well. It follows from the necessity of ensuring CO2 balance and from the fact that oil sources sooner or later will become exploited.[...]
16
80%
Polityka Energetyczna
PL Rozwój gospodarki i poziom życia społeczeństwa wymaga zapewnienia dostaw energii w odpowiedniej ilości i jakości. Udokumentowane zasoby kopalnych surowców energetycznych, stanowiące podstawę światowej energetyki, są stale jeszcze znaczne, jeżeli ich zużycie będzie się oceniało obecnym poziomem ich w[...]
EN Economy development and people's living conditions need to protect the energy supply adequate in quan- tity and quality. Identified reserves of fossil fuels which are the basis for power industry in the world today are still considerable when assessing their consumption at the present level. Very la[...]
17
80%
Archives of Acoustics
EN This work concerns the method of the plate parameter selection and the choice of the stiffening set, assuming the minimization or maximization of the energy stored or radiated by a stiffened plate as a criterion. The energy balance equations based on the SEA method were used in order to quickly eval[...]
18
80%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents the analysis of the energy balance of non-classical strand transmission with cogbelt. Two analysis were conducted. The first one consisted in excited rotation of driving pulley during a free rotation of driven pulley. The second one consisted in excited rotation of driving pulley [...]
19
80%
Technical Issues
2017 nr 1 22--27
EN The paper presents trials of optimization of both energetic and technical parameters of windows that were carried out and described in the literature. In addition, the author presented her original plan of the experiment, an ultimate goal of which is the optimization of thermal parameters of windows[...]
20
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 246--253
EN This paper concerns the analysis of power and energy consumption of computer workstations in companies. The following cases were analyzed: the position with the desktop computer the position with mobile workstation and the position with the laptop. We compared demanded power and electricity consumpt[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last