Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energoefektywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 10 52
PL W publikacji informacje o zmianach izolowania przewodów HVAC zawartych w znowelizowanych warunkach technicznych jakim powin-ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r.
2
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 4 34-36
PL W artykule zamieszczono uwagi dotyczące potencjału efektywności energetycznej w Polsce oraz wykorzystania zasobów efektywności energetycznej w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej.
3
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 7-8 22-24
PL Publikacja stanowi pobieżny przegląd zapisów przekształconej dyrektywy 2010/31/UE i sygnalizuje ważne zmiany, które będą musiały zostać wprowadzone w systemie oceny energetycznej budynków oraz w zakresie okresowej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji.
4
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 4 31--35
PL Publikacja stanowi kontynuację cyklu dotyczącego zrównoważonego budownictwa na świecie. Opisano w niej działania na rzecz efektywności energetycznej w Kanadzie. O ile system certyfikacji budynków przedstawiony w poprzednim artykule (RI 1–2/08, s. 51.) powstał w wyniku oddolnej inicjatywy obywatelski[...]
5
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 4 93-97
PL W artykule (cz. 1 - "RI" nr 3/2010) zaprezentowano wyniki przeglądu i krytycznej analizy istniejących metod obliczeń zysków ciepła przez okna, które pokazują, że w pełni teoretyczne modele obliczeń natężenia promieniowania padającego na powierzchnię przegrody budynku generują duże różnice w wartości[...]
6
80%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 57--58
PL Publikacja przedstawia ciekawe przykłady skutecznych współczesnych rozwiązań technicznych dotyczących problematyki gromadzenia energii słonecznej wykorzystywanej w okresach jej niedomiaru.
7
80%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 3 67
PL W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze trochę poczekać. Autorka przedstawia niektóre techniczne możliwości produkcji, przechowywania [...]
8
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 1-2 48-49
PL Sukcesywne zmniejszanie kosztów energii we wszystkich sektorach powinno być strategią każdego jej użytkownika. Z doświadczenia krajowego i zagranicznego wiadomo, że w prawie każdej firmie można zmniejszyć w sposób opłacalny koszty energii o 10-40%. Potencjał oszczędności w gospodarstwach domowych i [...]
9
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 3 47-52
PL W publikacji podjęto temat konstrukcji systemu klimatyzacyjnego o zmniejszonych kosztach eksploatacji i jednocześnie mniej oddziałującego na powietrze atmosferyczne.
10
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 11 61-64
PL Autor rozważa jak wprowadzenie w Polsce obowiązku certyfikacji energetycznej budynków sprawdza się w stosunku do oczekiwań.
11
80%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 12 37-41
PL Artykuł przedstawia izolacje transparentne - wielofunkcyjne izolacje energetyczne nowej generacji, które chronią przed stratami energii cieplnej, a dodatkowo umożliwiają pobranie energii promieniowania słonecznego.
12
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 5 67-72
PL Uwagi w artykule nawiązują do obowiązujących przepisów prawnych nie pozwalających na wiarygodne szacowanie kosztów eksploatacji agregatów wody ziębniczej. Autor zwraca uwagę na nieuniknione rozbieżności między kalkulacjami przeprowadzanymi na podstawie obowiązującego rozporządzenia a faktycznymi kos[...]
13
80%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 4 23-25
PL Artykuł omawia akty prawne wprowadzające ocenę energetyczną budynków w Polsce w kontekście praktycznego egzekwowania ich zapisów.
14
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 4 54--58
PL W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na[...]
15
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 9 24--29
PL Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych [1], która weszła w życie 17 maja 2006 r., nakłada na Polskę obowiązek podjęcia intensywnych działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii w kolejnych 9 latach jej obowiązywania, począwszy od 1 [...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 9 38--42
PL Obowiązujące Prawo budowlane oraz normy [1, 2] narzucają wymóg projektowania i budowania nowych obiektów jako budynków energooszczędnych. Od stycznia 2006 r. obowiązuje dyrektywa EPBD [3] dotycząca jakości energetycznej budynków, która nakazuje minimalizację zużycie energii. Do najważniejszych wymag[...]
17
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 10 50--54
PL Obowiązująca ustawa Prawo energetyczne [14] wskazuje na gospodarkę skojarzoną jako preferowany sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także szczególnie łatwo realizowany w oparciu o paliwo gazowe. Wśród korzyści stosowania takiej gospodarki jest możliwość zagospodarowania przy pomocy po[...]
18
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 11 47--50
PL Przedsiębiorstwa i samorządy coraz częściej podczas przeprowadzania fazy przedinwestycyjnej rozważają zastosowanie alternatywnych źródeł energii do celów grzewczych oraz do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu. Duża liczba oferowanych na rynku rozwiązań technicznych skłania do sch[...]
19
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 12 51--56
PL Inwestując w budowę domu energooszczędnego dąży się do minimalizacji kosztów energii poprzez zwiększanie izolacyjności przegród budowlanych oraz wykorzystując tanie, nie zawsze ekologiczne, źródła energii. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych coraz więcej inwestorów wybiera instalację z pompą ciep[...]
20
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 12 57--59
PL Wiedza o rozkładzie temperatury w gruncie jest konieczna np. przy określeniu oddziaływania termicznego gruntu na zagłębione części budowli, a także przy określaniu rozmiaru, rodzaju i głębokości ułożenia gruntowych wymienników ciepła współpracujących z pompami ciepła lub schładzających / podgrzewają[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last