Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia zniszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2017 nr 4 72
2
86%
Acta Mechanica et Automatica
PL Celem pracy jest ocena zastosowanego wypełnienia na zdolność pochłaniania energii przez kompozytowy element konstrukcji cienkościennej obciążonej dynamicznie. Elementy energochłonne wykonano w KMiIS. Badania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Intron. Badaniom poddano elementy energochłonne[...]
EN The opinion of applied fulfilment is on ability the aim of work the absorption through composite milt of thin-walled construction die energy weighted down dynamically. Energy-consumimg units were executed in KMiIS. It investigations were conducted was on stamina machine engine Intron. The investigat[...]
3
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Mechanical behaviour and damage mechanisms in thin rubber sheet composites investigated under static solicitation at room temperature. Two types of rubber are used in this study; Natural rubber, NR vulcanised and reinforced by carbon black and Synthetic rubber (Styrene-butadiene-rubber, SBR[...]
4
72%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Mechanical behaviour and damage initiation mechanisms in thin rubber sheet composites were investigated under static solicitation at room temperature. Two types of rubber are used in this study; Natural rubber, NR vulcanised and reinforced by carbon black and Synthetic rubber (styrene-butad[...]
5
72%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 219 149--171
PL Celem pracy jest porównanie energochłonności elementów wykonanych ze stali, kompozytu polimerowego oraz kompozytu polimerowego z wypełnieniem pianowym. Eksperyment został przeprowadzony na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej INSTRON z prędkością trawersy 10 mm/min. Obliczenia numeryczne wykonano[...]
EN The aim of the paper is to compare the influence of the applied fill on the energy absorber by the energy absorbing structural elements made of composite, steel and of composite with fill foam. The experimental tests were carried out on an INSTRON universal testing machine at the speed rate of the m[...]
6
72%
Composites Theory and Practice
2019 R. 19, nr 3 112--118
PL Przedstawiono próbę oceny przebiegu zniszczenia zszywanego laminatu epoksydowo-węglowego (CFRP) za pomocą analizy energii zniszczenia, z użyciem oryginalnej metodologii prostej analizy energii zniszczenia w próbie zginania. Do badań wykorzystano laminat wzmocniony tkaniną węglową o splocie skośnym ([...]
EN The paper presents the attempt to assess the failure progress of a stitched carbon fiber reinforced plastic (CFRP) laminate by means of simple analysis of the failure energy after static bending tests. A laminate reinforced with a carbon twill weave (2/2) fabric, areal mass of 200 g/m2 in the form o[...]
7
58%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
8
58%
Inżynieria Materiałowa
PL Wykonano ocenę dynamicznych parametrów procesu pękania, takich jak KId, JId, energię zniszczenia K oraz jej składowe Kz, Kr poprzez dynamiczne badania konwencjonalnych próbek oraz z karbem zakończonym pęknięciem. Ponadto wykonano dodatkowe badania na dyfraktometrze rentgenowskim oraz mikroskopie sk[...]
EN An assessment of dynamic fracture parameters such as KId, JId, total failure energy K and their parts Kz, Kr for the experimented conventional and pre-cracked specimens tested by dynamic fracture test were made. The additional investigations by X-ray diffractometer and scanning electron microscope w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last