Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1130
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
1999 nr 4 19-20
PL W artykule przedstawiono sposób produkcji energii elektrycznej ze słomy.
2
100%
Ekotechnika
1999 nr 4 16-18
PL W artykule omówiono ekonomiczne i ekologiczne sposoby produkowania energii elektrycznej na bazie węgla kamiennego w Elektrowni Opole S.A.
3
63%
Logistyka
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z budowa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej inteligentnych systemów dostawy energii elektrycznej znanych powszechnie jako smart grids, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia zaawansowanej infrastruktury pomiarowej smart[...]
EN The paper presents the basic issues related to the construction of intelligent networks 01‘ electricity supply commonly known as smart grids in Poland and other European Union countries, with particular emphasis on the implementation of advanced metering infrastructure smart metering.
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Parametry jakościowe energii elektrycznej są obecnie w centrum zainteresowania jej odbiorców i producentów. Dokumenty normatywne określają podstawowe parametery dostarczanej energii elektrycznej, sposoby ich pomiarów oraz terminologię związaną z jakością energii elektrycznej. Podstawowymi wielkościa[...]
EN The qualitative parameters of electric energy are at present in the center of interest of its consumers and producers. Standards describe basic parameters of electric energy which delivered as well as the methods of their measurements. terminology connected with quality of electric energy has been s[...]
5
63%
Czysta Energia
2010 Nr 11 46-46
PL Oczyszczalnia ścieków, której zadaniem jest "obsługa" wielu zakładów przemysłowych oraz społeczności, do swojej pracy potrzebuje znaczącej ilości energii elektrycznej oraz cieplnej. Aby sprostać wymaganiom, warto zainstalować wysoko sprawny system.
6
63%
Czysta Energia
2010 Nr 11 24-26
PL Przekleństwem pierwszego okresu dużego zainteresowania pompami ciepła, czyli po "pierwszym kryzysie naftowym" w 1974 r., okazało się prostackie podejście do budowania instalacji z pompami ciepła przez licznych, niestety niedouczonych "instalatorów". Spowodowało to zahamowanie rozwoju rynku pomp cie[...]
7
63%
Czysta Energia
2010 Nr 11 42-43
PL Polska ma warunki do wykorzystania energii słonecznej nie gorsze niż Niemcy, Austria czy Czechy. Ale nadal jej użycie ogranicza się do systemów ogrzewania wody. O możliwościach wytarzania energii elektrycznej wprawdzie wiele osób już słyszało, lecz na tym koniec.
8
63%
Czysta Energia
2010 Nr 6 18-20
PL Od pierwszych zastosowań kosmicznych w 1958 r. do planowanych systemów gigawatowych minęło ponad 50 lat. Pierwsza dekada XXI w. ukazała fotowoltaikę (PV) jako potencjalnie główną technologię produkcji energii elektrycznej na świecie.
9
63%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 12-13
PL Dyrektywa Komisji Europejskiej 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw stanowi podstawę do przydziału limitów emisji CO2 dla wytwórców energii elektrycznej w Europie. W krajach Unii Europejskiej powstały urzędy zajmujące się ich [...]
10
63%
Czysta Energia
2010 nr 3 32-33
PL Przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną jest systematycznie udoskonalane, ale wciąż jeszcze daleko nam do granic możliwości. W 2009 r. wytwarzano ogniwa fotowoltaiczne o sprawności w granicach 15-18%. Jednak już w latach 2025-2030 sprawność ma wzrosnąć do ok. 50%.
11
63%
Czysta Energia
2010 Nr 5 16-17
PL Rozruch technologiczny farmy wiatrowej stanowi jeden z ostatnich etapów długiego, częstokroć wieloletniego procesu inwestycyjnego. Tym samym jawi się jako zwieńczenie wielu wysiłków podejmowanych w celu doprowadzenia inwestycji do szczęśliwego końca.
12
63%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 8-8
PL Rok 2010 jest okresem pełnym wyzwań dla energetyki odnawialnej. Ze wzrostem gospodarczym wiąże się zwiększanie liczby inwestycji, w tym tych mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
13
63%
Czysta Energia
2010 Nr 9 14-15
PL Dostępność i koszt nośników energii determinują tempo rozwoju lokalnych gospodarek, w związku z czym istotną kwestią jest możliwość zabezpieczenia ciągłości dostaw nośników energii oraz zapewnienie konsumentom stałego dostępu do energii.
14
63%
Instal
2010 nr 12 2-5
PL Firma doradcza NUS Consulting Group opublikowala roczny raport o międzynorodowym rynku energii elektrycznej i cenach za lata 2009/2010, przedstawiając zaktualizowany przegląd światowych cen za energię elektryczną. Podstawowym wnioskiem jest, że zbliża się kres taniej energii elektrycznej i że kres t[...]
EN NUS Consulting Group has Publisher annual "international Electricity Report and Cost Survey" for the 2009/2010 oeriod, providing timely upcate comparative movements in worldwide power prices. Main conclusion is that the days of cheap electricity prices are coming to an end, and coming to an end abru[...]
15
63%
Energetyka
2011 nr 4 224-229
16
63%
Energetyka
2003 nr 4 212-217
17
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 78 37-41
EN The paper presents benefits from conscious management of electricity consumption in manufacturing plant. The undertaken activities to reduce the cost of consumed electricity are shown. The work was done in Manufacturing Plant of Research and Development Centre of Electrical Machines Komel in Sosnowi[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 11 564-566
PL Przedstawiono wyniki analizy opłacalności kompensacji mocy biernej realizowaanej przez odbiorców przemysłowych. W rozważaniach uwzględniono dopłaty do energii czynnej w przypadku przekroczenia tzw. optymalnego współczynnika tg i koszt zainstalowania baterii kondensatorów.
EN Results of analysis of profitability of the reactive power neutralization made by industrial consumers. In the analysis account was taken of an extra charge for active power when the optimum coefficient tg is exceeded and cost of installing a bank of capacitors.
19
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 11 19-21
20
63%
Elektroenergetyka
2005 nr 4 1-11
PL W artykule przedstawiono opis systemu zbierania i przetwarzania danych o awaryjności bloków energetycznych 120 – 500 MW, utrzymywany w Agencji Rynku Energii (ARE SA). Systemem tym jest objęte 112 bloków energetycznych o łącznej mocy równej około 2/3 mocy zainstalowanej polskiego systemu elektroenerg[...]
EN The description of collecting and processing system of unavailability data of generating units of 120 ÷ 500 MW, maintained in Energy Market Agency (ARE SA) is given in the paper. This system concerns 112 units with total capacity of about 2/3 of Polish power system's generation capacity. The definit[...]
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last