Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 247
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor przedstawia ekologiczne aspekty stosowania w energetycetradycyjnych paliw kopalnych.
2
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 24-30
PL Wytwarzanie zimna opiera się na urzadzeniach sprężarkowych napędzanych energią elektryczną. Możliwe jest także wykorzystanie innych źródeł energii,np. energii cieplnej w urządzeniach absorpcyjnych.
3
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 5 18-20
4
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 39-51
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych spiralnego wymiennika ciepła wypełnionego woskiem PPW-20 i wykorzystanego jako jednostka magazynująca energię cieplną. Przeprowadzono analizę parametrów pracy takiego wymiennika ze szczególnym uwzględnieniem jego pojemności energetycznej, stopnia [...]
EN Experimental investigations have been carried out in order to study complex heat transfer phenomena occuring in the parrafinwax PPW-20 during its melting or freezing in a spiral heat exchanger, and to determine quantitative thermal characteristics of this exchanger when it is used as a low temperatu[...]
5
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 339-346
PL Anomalia klimatyczne są obserwowane coraz to częściej. Wszystko wskazuje na to, że ich nasilenie związane jest z globalnym ocieplaniem się klimatu, którego przyczyną jest wzrost emisji tzw. gazów cieplarnianych wydalanych do atmosfery, w tym dwutlenku węgla. Unia Europejska postanowiła przeciwdziała[...]
EN We observe climatic anomalies more frequently. The number of disasters in nature increases too. The phenomenons are connected with global climatic warming up. The main reason for this is the growth of CO2 emission and resulingt from it - greenhouse effect. UE has decided to counteract it. The appoin[...]
6
51%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 227--233
PL Produkt uboczny powstający przy produkcji bioetanolu – wywar gorzelniany, może być źródłem energii cieplnej, zużywanej w procesie destylacji alkoholu. Wartość energetyczna tego odpadu jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na energię procesu destylacji. Zastąpienie paliw kopalnych odwodniony[...]
EN Brew distilling is a by-product arising from production of bio-ethanol. It could be a source of thermal energy consumed in the process of alcohol distillation. Energy value of by-product is sufficient to cover the energy demand of distillation process. Replacement of fossil fuels mechanically dehydr[...]
7
51%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1998 nr 2 39-43
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The requirements to daily heat accumulators of renewable heat supply systems. Thickness of isolation and geometrical sizes of the accumulator is found. The equation of heat feedback from the accumulator in an environment is solved.
9
51%
Czysta Energia
2009 Nr 3 16-18
10
51%
Przegląd Komunalny
1998 nr 10 55-56
PL Przy obecnej wiedzy i rynku materiałów budowlanych zaprojektowanie i wybudowanie ciepłego domu z minimalnymi stratami ciepła (przez przegrody zewnętrzne, a szczególnie te poziome - posadzkę przy gruncie i przez dach) nie jest już problemem.
11
51%
Przegląd Komunalny
1998 nr 7-8 34-34
PL Przedmiotem analizy jest opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 9 lutego 1998 r. W ekspertyzie wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy prawa polskiego, dokument "Polityka ekologiczna państwa", jak również umowy międzynarodowe, któ[...]
12
51%
Czysta Energia
2002 Nr 7-8 14-16
13
51%
Czysta Energia
2007 nr 5 9-9
14
51%
Czysta Energia
2007 Nr 11 32-33
15
51%
Przegląd Komunalny
2000 nr 10 94-98
PL Doświadczenie mówi, że - ENERGIĘ MARNUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM TAM, GDZIE NIE MA PIENIĘDZY NA TO, BY JĄ OSZCZĘDZAĆ. Mamy tu na ogół do czynienia z zamkniętym kołem niemocy.
16
51%
Czysta Energia
2004 Nr 3 14-15
17
51%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 9 387-392
PL W artykule dokonano krótkiej charakterystyki sektora energii cieplnej i elektrycznej w Polsce. Przedstawiono strukturę producentów energii elektrycznej w naszym kraju oraz opisano konwencje, jakie Polska podpisała w sprawie ochrony klimatu ziemi. Zaprezentowano jak przebiegała modernizacja zakładów [...]
EN The sector of thermal and electrical energy in Poland is briefly characterised. The structure of electrical energy producers in Poland is outlined and conventions on global climate protection, signed by Poland, are described. The process of modernisation of power plants in the 1990s is presented and[...]
18
51%
Nafta-Gaz
PL W artykule, na przykładzie jednostki kwasu fosforowego PC25, starano się przeanalizować efektywność stosowania ogniw paliwowych w Polsce przy obecnych cenach gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła. Próbowano zastanowić się, czy urządzenia te mają szansę na komercjalizację również w Polsce.
EN In this article economical efficiency of fuel cells application under Polish conditions was analyzed making assumption natural gas, electricity and heat present prices. Author consider also if that system have a chance in common use in Poland.
19
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
20
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last