Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 143
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka odnawialna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem referatu jest wykazanie, iż obecna strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce wymaga dalszego doskonalenia w zakresie specyficznych aspektów gospodarczych, finansowych, promocyjnych, edukacyjnych i innych oraz przedstawienie propozycji wykorzystania doświadczeń irlandzkich - przy [...]
EN The aim of the article is to prove that the present strategy for development of renewable sources of energy in Poland should be subject to further improvement as far as specific economical, financial, promotional, educational and other aspects are concerned, and that to achieve this one might take a[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 22-23
PL W Polsce coraz popularniejsze i coraz tańsze stają się małe elektrownie wiatrowe z pionową osią obrotu. Są to jednostki o mocach poniżej 20 kW. Cechuje je stosunkowo wysoka czułość na małe prędkości wiatru Do najważniejszych zalet małej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu można zaliczyć: prostą [...]
3
100%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 36-37
PL Najnowsze rozwiązania dla specyficznej dziedziny odnawialnej energetyki wodnej, jaką jest wykorzystywanie niskich spadów, pochodzą z Francji. Inspiracji do powstania nowych technologii było kilka. Dostrzeżono pewne prawidłowości, które sprawdzają się w wielu innych krajach świata, również w Polsce.
4
100%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 8-8
PL Rok 2010 jest okresem pełnym wyzwań dla energetyki odnawialnej. Ze wzrostem gospodarczym wiąże się zwiększanie liczby inwestycji, w tym tych mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
5
80%
Polityka Energetyczna
PL Celem pracy jest analiza formalno-prawnych systemów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii. Zasadnicza część artykułu poświęcona została przepisom prawodawstwa polskiego wspierającym rozwój źródeł odnawialnych, którą to poprzedzono opisem stanu aktualnego energetyki krajowej. W dalszej czę[...]
EN The renewable energy is the most dynamically developing of the energy sector in Europe and in the Word. The Poland has very positive technical and economical factors for renewable energy. Arguments supporting RES development are: decrease of dependence on primary energy sources and emission of green[...]
6
80%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 9 507-510
7
80%
Czysta Energia
2010 Nr 5 26-27
PL W Polsce wydane warunki przyłączenia i zawierane umowy najczęściej dotyczą sieci 110 kV ze względu na stosunkowo niewielkie odległości do istniejących stacji 110 kV. Także wybudowane już farmy zazwyczaj zostały przyłączone do takiej sieci. Doprowadziło to do wyczerpania ich zdolności przesyłowych.
8
80%
Czysta Energia
2010 Nr 1 12-14
PL Niniejszy artykuł stanowi próbę jedynie skatalogowania podstawowych zmian ustawy Prawo energetyczne1 (uPe) w zakresie funkcjonujących systemów wsparcia zarówno źródeł odnawialnych, jak i kogeneracyjnych. Przyjmowane w ramach obecnej nowelizacji uPe zmiany mają na celu dalsze zwiększanie ilości inwes[...]
9
80%
Czysta Energia
2009 Nr 12 18-19
10
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 28-29
11
80%
Czysta Energia
2007 Nr 9 10-11
12
80%
Czysta Energia
2003 Nr 12 10-11
13
80%
Czysta Energia
2003 Nr 5 10-11
14
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 86-87
PL Czy w interesie gmin leży wykorzystywanie gazu czy oleju opałowego, podczas gdy na ich obszarze lub w regionie występują niewykorzystane zasoby paliw? W czyim interesie następuje realizacja tych źródeł i kto uzyskuje z tego dochody i korzyści? Na pewno nie gmina.
15
80%
Czysta Energia
2008 Nr 6 20-23
16
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 1 95-98
PL Istotnym problemem przed jakim staje inwestor budujący instalacje do wykorzystania OZE są kwestie zdobycia często znaczących środków finansowych. Źródłem tych problemów są wysokie nakłady inwestycyjne na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) przy stosunkowo niskich kosztach eksp[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 125 9-12
PL Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego w starym Krakowie rzeźby gotyckie i barokowe, które przetrwały kilka stuleci, tak gwałtownie, na naszych oczach, zaczęły się rozsypywać. Gdy głębiej zacząłem studiować przyczyny tych zniszczeń okazało się, że dopiero od kilkudziesięciu lat zmienione zostało paliwo[...]
18
80%
Czysta Energia
2005 Nr 3 10-11
19
80%
Czysta Energia
2006 Nr 2 10-12
20
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji modernizacji konstrukcji budynku Szkoły w Rożnowie (docieplenia) oraz instalacji grzewczej (zamiana ogrzewania tradycyjnego-- spalanie gazu na ekologicznie czyste) z wykorzystaniem urządzeń energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne + pom[...]
EN The aim of this article is proposal of modernization in construction of the primary school building in Roznow (improving heating parameters of the building) and modernization of existing heating system (changing traditional system - combustion of gas into ecological heating system) with usage of ren[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last