Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 226
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka jądrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł prezentuje problemy omawiane na foru odbytego w kwietniu 2000 roku w Bratysławie Międzynarodowego Młodzieżowego Kongresu Nuklearnego.
2
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł prezentuje aspekty wykorzystania energii jądrowej jako przyszłość energetyki światowej.
3
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł jest streszczeniem wystąpień na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Energii Atomowej i Państwową Agencję Atomistyki w dniach 13-14 kwietnia 2000r.
4
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykul prezentuje stan prac badawczych związanych z zastosowaniem energii jądrowej.
5
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor w prezentowanym artykule, będącym oceną wypowiedzi społeczeństwa w wybranych krajach europejskich i w Polsce przedstawia problemy, które najbardziej bulwersują społeczeństwo i są przeciw rozwojowi energetyki jądrowej.
6
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autorzy prezentują energetyczną przyszłość świata związana z rozwojem energetyki jądrowej.
7
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł jest referatem wygłoszonym na Niemieckim Forum Atomowym 27 stycznia 2000r. i prezentuje różne aspekty rozwoju energetyki jądrowej.
8
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor przedstawia możliwości zwalczania szkodliwych owadów przy użyciu promieniowania jonizującego na przykładzie wrażliwości różnych stadiów rozwojowych żywiaka chlebowca.
9
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Utworzenie, wysiłkiem społeczności międzynarodowej, Funduszu na rzecz Osłony w Czernobylu jest niezwykłe ważne dla bezpieczeństwa zniszczonego reaktora. Za fundusze zgromadzone na ten cel Czarnobyl zostanie przekształcony w obszar bezpieczny dla środowiska.
10
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor przedstawia przyszłość zastosowań urzadzeń pomiarowo-kontrolnychz zastosowaniem izotopów.
11
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autorka prezentuje opublikowane w DzU nr 3 z 2001 roku poz. 18 teskt nowej ustawy "Prawo Atomowe" z własnym komentarzem.
12
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł zamieszcza uwagi specjalistów rosyjskich jako odpowiedź na artykuł zamieszczony w Biuletynie MAEA nr 1/99 na temat ryzyka awarii w rożnych systemach enegrtycznych.
13
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autorzy przedstawiają min.: perspektywy zastosowań izotopów tlenu. PET - nowa era w diagnostyce,sposoby otrzymuwania tlenu 18, perspektywy izotopowej inżynierii materiałowej,nowe odkrycia w chemii izotopów.
14
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor po analizie referatów przedstawionych na konferencji w Evian dochodzi do konkluzji, iż energrtyka jądrowa nie tylko na przetrwanie ale szybszy niz obecnie rozwój .
15
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor stwierdza, iż energetyka jądrowa podobnie jak inne opcje ograniczające emisję GHG, samodzielnie nie może doprowadzić do wymaganego obniżenia emisji gazów cieplarnianych, to może wnieść istotny wkład w realizację protokołu z Kioto.
16
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor sugeruje, iż w ostatnim dziesięcioleciu energetyka jadrowa rozwijała się szybciej niż energrtyka oparta na węglu.
17
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Odrodzenie sie programów energetyki jądrowej w Europie i Stanach Zjednoczonych w perspektywie najblizszych kat jest mało prawdopodobne za względu na czas potrzebny do odbudowania zaufania spolecznego do energetyki jądrowej po awariach w TMI i Czarnobylu, a także prognozy omiarkowanego wzrostu zapotr[...]
18
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL W artykule autor przedstawił prace i tematykę badawczą prowadzoneą w MITR PŁ z wykorzystaniem radiolizy impulsowej i liniowego akceleratora elektronów.
19
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Temat nowej generacji reaktorów jadrowych pozostaje stale aktualny. W artykule omówiono przedstawiony na Międzynarodowym Sympozjum na temat Ewolucyjnych reaktorów chłodzących problem nowych reaktorów stosowanych w energetyce jądrowej.
20
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL W ciągu 40 lat energetyka jądrowa wniosła poważny wkład do zaspokajania światowego zapotrzebowania na energiei w tej chwili dostarcza ponad 6% energii pierwotnej oraz 17% energii elektrycznej. Oceny porównawcze różnych opcji energetycznych pomogą w wyjaśnieniu zagadnień ograniczających pełne wykorzy[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last