Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  end-of-life vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Automotive component reuse as one of the product recovery strategy is now gaining importance in view of its impact on the environment. Research and development on components design and manufacturing as well as tools and methods to facilitate reuse are under way in many countries. To enable [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 152--158, CD
PL Wymagania gospodarki odpadami oraz plan wprowadzenia gospodarki zamkniętego obiegu w Unii Europejskiej wywołują konieczność pełnego zagospodarowania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. W szczególności dotyczy to odpadów części wielomateriałowych, które są coraz powszechniej stosowane w bud[...]
EN The waste management regulations and the schedule to introduction the Circular Economy in the European Union awake the requirement to fill gaps in the of ELV waste management methods. Particular efforts must be made to improve the treatment methods of waste of the multi-material parts, which are inc[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 9583--9590
PL Zgodnie z Nową Dyrektywą Ramową Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów jest jedną z metod wykorzystania odpadów poprzez odzysk. Dotyczy to odpadów, które nie mają negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i są najbardziej korzystne dla środowiska. Autorz[...]
EN According to the New Framework Directive of the European Parliament and the Council on waste, waste incineration is one method of use of waste through recovery.. Applying these principles , Member States prefer solutions that do not have adverse effects on human health and are most beneficial for th[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 331-335
PL Jednym z problemów obecnego wieku są coraz większe zagrożenia środowiska naturalnego a także zapotrzebowanie na surowce. Rozwój cywilizacji pociąga za sobą wzrost produkcji również w technice samochodowej. Pojazdy samochodowe stanowią nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Stanowią one s[...]
EN One of the problems of this age are increasing risks to the environment and especially the demand for raw materials. Civilization development entails the production growth in automotive engineering. Motor vehicles are an integral part of contemporary human life. They are technologically complex indu[...]
5
84%
Recykling
2009 nr 11 10-11
PL Przerób złomu to proces wieloetapowy, w którym najważniejszy jest demontaż. Nie umożliwia on jednak całkowitego wyselekcjonowania najcenniejszych materiałów wchodzących w skład pojazdu, takich jak czysty złom, miedź i aluminium.
6
84%
Recykling
2006 nr 3 36-37
PL Dyrektywa 2000/53/WE z 10 sierpnia 2000 r. nakłada obowiązek zorganizowania na terenie krajów członkowskich zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji (ang. end-of-life vehicles - ELV). Zgodnie z jej zaleceniami, pojazdy te powinny trafic do zakładów zajmujacych sie recyklingiem, które sa zlokalizow[...]
7
84%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 3 115--118
PL W Polsce liczba zarejestrowanych samochodów w ostatnich kilkudziesięciu latach dynamicznie wzrasta. Większość z nich ma więcej niż 10 lat, co oznacza, że w najbliższym czasie będą one wycofywane z eksploatacji. W produkcji pojazdów wykorzystuje się przede wszystkim metale żelazne (np. stal), nieżela[...]
EN In Poland the number of registered cars has been growing rapidly in the last few years. Most of them are more than 10 years old, what means that in the nearest future they will be out of service. In the production of vehicles primarily ferrous metals (eg. steel), non-ferrous metals (eg. aluminum, co[...]
8
84%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Badania przedstawione w artykule dotyczą ostatniego z etapów cyklu istnienia produktów, etapu wycofania z eksploatacji. Jako obiekt badań obrano samochody osobowe. W artykule rozważono wybrane aspekty recyklingu samochodów w Polsce. Ponadto zaprezentowano opis rozpoczętych badań nad możliwymi warian[...]
EN The study shown in the paper concerns the last stage of the products' life cycle, withdrawing from exploitation. The research is concentrated on passenger vehicles. Different aspects of car recycling in Poland were contemplated. The general description of this initial study on car recycling scenario[...]
9
67%
Recykling
2009 nr 11 62-63
PL Szybki rozwój cywilizacyjny pociągnął za sobą wzrost ilości pojazdów poruszających się po drogach. Ilości aut, ich struktura wiekowa, marka oraz model wpływają na charakterystykę rynku wtórnego samochodów, a zarazem części zamiennych. Sprowadzane auta używane wyznaczają zakres recyklingu pojazdów.
10
67%
Recykling
2009 nr 11 64-66
PL Właściwe zagospodarowanie odpadów w postaci wycofanych z użytkowania pojazdów poprzez maksymalizację odzysku części i materiałów może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na materiały pierwotne - surowce. Tym samym zapewnia zachowanie zrównoważonego rozwoju Europy. Tak śmiała teza nie zost[...]
11
67%
Recykling
2005 nr 7-8 12-13
PL Zagospodarowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomie europejskim reguluje dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma być transponowana do prawa każdego państwa członkowskiego. Nie zawsze jednak wszystkie zapisy są zgodne z zapisami dyrektywy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last