Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emissions of harmful exhaust
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 786--789, CD
PL W artykule przedstawiono postępowanie umożliwiające obliczenie emisji wzdłuż układu komunikacyjnego. Parametry wejściowe do modelu emisji otrzymano z mikroskopowego modelu ruchu potoku pojazdów. Symulacje ruchu pojazdów wykonano w pakiecie Vissim. Bilansowanie emisji w układzie przeprowadzono dyskre[...]
EN In the paper the procedure for car exhaust emission calculation along the road network has been presented. Input parameters for an emission model were obtained from the microscopic traffic flow model. Traffic simulations have been performed in Vissim software. To analyse emission in a road sections [...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1458--1462
PL W artykule przedstawiono analizę stosowania turbinowych silników spalinowych w układach napędowych i elektrowniach jednostek pływających z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Doko[...]
EN The article presents an analysis of the use of gas turbine engines drive systems and power boats, taking into account environmental aspects. Presented preliminary results of emission of harmful exhaust of laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concen[...]
3
67%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 11 733--743
PL Paliwa silnikowe są głównymi produktami przemysłu rafineryjnego, w tym benzyny i olejów napędowych. Zadaniem przemysłu rafineryjnego jest przede wszystkim dążenie do zabezpieczenia potrzeb rynku, ale równocześnie doskonalenie produkcji w celu podnoszenia jakości, aby spełnić wymagania normatywne i f[...]
EN Motor fuels are main products of refining industry, including petrol and diesel fuels. The main task of the refining industry is to strive for securing market demand, while perfecting refining process in order to improve quality and satisfy normative, as well formal and legal requirements. Moreover,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last