Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja związków toksycznych spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 1 53-62
PL Praca dotyczy problemu emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych. Zaprezentowana analiza aktualnych przepisów wskazuje na brak regulacji dla po.jazdów eksploatowanych. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania tego problemu - badania kontrolne wykonywane w wa[...]
EN This paper presents a proposal of out-of-laboratory test of off-road vehicles in use. The emission standards in Europe and the U.S. heave been described. The analysis of emission legislation shows that | there is no legislation regarding the off-road vehicle in use. The investigation of the emission[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 1 41-51
PL W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące problemu emisji związków toksycz.nych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych. Zaprezentowano rozwiązania prawne obowiązujące w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, ich historię oraz prognozy rozwoju. Opis przepisów europejskich uzup[...]
EN This paper presents the survey of the legislation standards emission from off-road engine. In the pa.per the European, American and Japanese standards, their history and trends of development have been presented. In addition Swedish, Swiss and Californian innovative legislation for in-use vehicles h[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 61 101-110
PL Artykuł jest wstępem do przygotowania opracowania na temat polowych testów toksyczności spalin z silników maszyn pozadrogowych. Zawiera skróconą analizę kierunków rozwoju i konstruowania wyżej wymienionych maszyn. W artykule omówiono aktualne przepisy dotyczące emisji spalin z silników stosowanych w[...]
EN The paper is an introduction for study of the off-road cycles off-road vehicles engine. In the paper the analysis of directions of off-road vehicles are presented. The emission regulation has been described. Also the histograms of off-road engine work performance has been presented. The analysis has[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 184--189
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu powierzchni gładzi cylindra na emisję związków toksycznych spalin silnika ZS. Powierzchnia tulei cylindrów była poddana obróbce laserowej, dzięki czemu uzyskano odpowiednie parametry chropowatości. Badania wykonano na hamowni podwoziowej. Na podstawi[...]
EN The Institute of Combustion Engines and Transport of Poznan University of Technology in collaboration with BOSMAL Automotive R&D Centre has been working on oil consumption in the aspect of toxic compound emissions. The paper comprises a description of both the conventional and laser treatment of the[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 95--101
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników tłokowych na parametry pracy silnika oraz skład spalin. Silników okrętowych nie można zaliczyć do obiektów technicznych o zadawalającej niezawodności. Omówiono w referacie dane statystyczne dotyczące ich awaryjnośc[...]
EN The paper presents the results of research on the impact of selected marine diesel engine damage to the operating parameters of the engine and the exhaust gas. Marine engines can hardly be called technical objects of satisfactory reliability. Statistical information’s on their failure were discussed[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last