Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja związków szkodliwych spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 213--220
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji związków szkodliwych spalin silnika F100-PW-229 będącego źródłem napędu samolotu F-16, przeprowadzonych w warunkach przedstartowej próby silnika realizowanej na płycie lotniska. W artykule przedstawiono wyniki badań i ich analizę, pozwalającą na dokonanie[...]
EN The paper presents the results of the exhaust emissions tests from the F-16 aircraft engine, type F100-PW-229, conducted in the preflight engine test on the apron. The paper presents the measurement results and their analyses facilitating the assessment whether it is possible to use this form of sta[...]
2
100%
Journal of KONES
PL Doświadczenia zawarte w poprzednich badaniach zajmujących się zjawiskiem spalania katalitycznego, pozwalają na stworzenie pewnych założeń pomocnych przy konstrukcji silnika opisanego w niniejszym artykule. Tak skonstruowane stanowisko badawcze, po pozytywnie przeprowadzonych testach związanych z wpł[...]
EN The experiences accumulated from the previous experiments could permit to make the introductory establishing, who are very useful by the construction of the experimental engine, described in this article. In such way constructed experimental engine, after we11 execute tests, compare w i t h reliabil[...]
3
100%
Journal of KONES
PL Emisja związków szkodliwych spalin z silnika o zapłonie samoczynnym. Przyjęto sześć parametrów charakteryzujących warunki pracy silnika, w zależności od których przy użyciu zaimplementowanych sztucznych sieci neuronowych określano emisję związków szkodliwych i zadymienie spalin. Zaproponowane sieci [...]
EN The paper presents an application of artificial neural network to modelling emission from Diesel engine. In our study six independent engine control variables have been identified and used. In order to found the relations between engine control parameters and emission the radial artificial neural ne[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 3 5538--5543
PL Głównym czynnikiem wpływającym na konstrukcje dzisiejszych silników spalinowych jak i całych pojazdów są przepisy Unii Europejskiej dotyczące emisji szkodliwych substancji z układów wylotowych. Od 2020 roku ma obowiązywać limit średniej emisji CO2 dla całej floty pojazdów LDV (Light Duty[...]
EN The main factor influencing the structure of today's internal combustion engines and all vehicles are European Union rules on emissions from exhaust systems. Of 2020 the effective limit average CO2 emissions for the entire fleet of vehicles LDV (Light Duty Vehicle) of the manufacturer at [...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 786--789, CD
PL W artykule przedstawiono postępowanie umożliwiające obliczenie emisji wzdłuż układu komunikacyjnego. Parametry wejściowe do modelu emisji otrzymano z mikroskopowego modelu ruchu potoku pojazdów. Symulacje ruchu pojazdów wykonano w pakiecie Vissim. Bilansowanie emisji w układzie przeprowadzono dyskre[...]
EN In the paper the procedure for car exhaust emission calculation along the road network has been presented. Input parameters for an emission model were obtained from the microscopic traffic flow model. Traffic simulations have been performed in Vissim software. To analyse emission in a road sections [...]
6
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 787--793
PL Szacowanie parametrów emisyjnych pojazdów jest ściśle związane z warunkami pracy ich układów napędowych. Warunki pracy silników spalinowych zależą od obciążenia układu napędowego, co zależy m. in. od trasy przejazdu uczestników ruchu samochodami osobowymi (lub wynika z zadań przewozowych w przypadku[...]
EN Estimation of vehicles emission parameters is closely related to the real operatining conditions of their drive systems. Operating conditions of internal combustion engines are mostly the result of a will to move by passenger cars users (or they result from the transport tasks for LCV and HDV). This[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1319--1323, CD
PL Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji sp[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant V[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1458--1462
PL W artykule przedstawiono analizę stosowania turbinowych silników spalinowych w układach napędowych i elektrowniach jednostek pływających z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Doko[...]
EN The article presents an analysis of the use of gas turbine engines drive systems and power boats, taking into account environmental aspects. Presented preliminary results of emission of harmful exhaust of laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concen[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 737--742, CD
PL Badania emisji związków szkodliwych spalin podczas testów wykonywanych na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych pomiarów, jakim poddawane są pojazdy wyposażone w silnik spalinowy. Układ poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS – Constant Volume Sample –[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles powered by combustion engines. The sample and dilution system (CVS - Constant Volume Sampling) belongs to the most important parts of the exhaust emission lab[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last