Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 328
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy wartości emisji toksycznych składników spalin pojazdów samochodowych uzyskane na podstawie pomiarów dużej liczby tych pojazdów, różnych roczników, eksploatowanych na terenie Poznania. Oszacowano globalną emisję tych składników spalin na terenie miasta z uwzgl[...]
EN Abstract The paper present results analysis of influence of change quality engines passenger cars on toxic compounds exhaust emission. Estimated total emission toxic compounds on territory of Poznań.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korelacyjnych emisji zanieczyszczeń z samochodu osobowego w teście ECE R83.05. Badania samochodu Citroen Berlingo przeprowadzono na hamowni podwoziowej w Laboratorium Badań Silników Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. W wyniku przeprowadzonych badań i ich anali[...]
EN In the paper are presented the results of the correlation researches of a pollution emission from the internal combustion engine in the test ECE R83.05. The researches of passenger car Citroen Berlingo had been made on a chassis dynamometer in Engine Testing Laboratory in Automotive Industry Institu[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 215-221
PL Jednym ze szkodliwych czynników w górnictwie podziemnym są spaliny pochodzące z silników spalinowych. Wartykule przedstawiono możliwość ograniczenia emisji spalin poprzez przebudowę lokomotywy spalinowej LZH-50 na lokomotywę spalinowo-akumulatorową LZDEA.
EN One from harmful factors in underground mining are exhaust gases from internal combustion engines. In this paper one possibility of reduction of exhaust gases emission by reconstruction of diesel locomotive LZH-50 has been presented. After reconstruction this locomotive is a diesel-storage-battery l[...]
4
80%
Logistyka
PL Przedstawiono zasadę i przykładowe efekty działania beznapędowego urządzenia do rozcieńczania gazów wylotowych silników spalinowych oraz wyniki modelowania rozkładu stężeń cząstek stałych w otoczeniu wylotu silnika z układem rozcieńczającym i bez takiego układu.
EN The paper presents the basic principal and the effects of usage of system for exhaust gas dilution form combustion engine and the results of modeling of particle matter (PM) concentration in environment in case of emission from the vehicle with and without the system.
5
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych samochodów osobowych z silnikami ZI i ZS oraz pojazdów ciężarowych w warunkach drogowych. Testy wykonywano na odcinku kilkunastu kilometrów podczas jazdy na odcinkach o różnej charakterystyce. Do pomiarów stężenia tlenków azotu wykorzystano mobil[...]
EN The article presents the results of exhaust emission tests of passenger car with SI engine, passenger car with CI engine and heavy duty vehicle in road conditions. The tests were carried out in sections of about a dozen kilometers in length in city traffic conditions. The SEMTECH-DS mobile analyzer [...]
6
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych samochodu osobowego z silnikiem ZS w warunkach drogowych - w takich warunkach można uzyskać informację o rzeczywistej jego emisji. Testy wykonywano na odcinku kilkudziesięciu kilometrów podczas jazdy na odcinkach o różnej charakterystyce. Do pomi[...]
EN The article presents the results of exhaust emission tests of cars with CI engines in road conditions - such conditions guarantee that the data obtained reflect the actual emission. The tests were carried out in sections of about a dozen kilometers in length in city traffic conditions. The SEMTECH D[...]
7
80%
Archiwum Motoryzacji
2002 Nr 4 165-174
PL Niniejszy referat porusza sposoby pozyskiwania informacji o przebiegu procesu roboczego zachodzącego w komorze spalania poprzez pomiar jonizacji. Pokrótce omówione zostały przyczyny coraz bardziej zaawansowanej kontroli procesu spalania oraz główne wady i zalety zastosowania do tego celu czujnika jo[...]
EN This paper describes problem of receiving information of combustion process by using ionization measurement in a combustion chamber. This report discusses also reason of advanced control working process in car engines and also advantage and disadvantage of use ionization sensor with comparison to la[...]
8
80%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 3 161-178
PL W pracy przedstawiono charakterystykę trójfunkcyjnych konwertorów katalitycznych z wkładem metalicznym, do silników spalinowych. Zwrócono szczególną uwagę na sposoby zapewnienia efektywności działania katalizatorów w zakresie konwersji substancji szkodliwych, poprzez stosowanie odpowiednich materiał[...]
EN Steps in the direction of enforcement of stronger lows regulating the emission of toxic substances into the atmosphere through combustion gases has been the impetus in the advancement and optimization in systems controlling the emissions of combustion gases. In the study the characteristic of the th[...]
9
80%
Archiwum Motoryzacji
1998 Nr 3/4 59-72
PL Przeprowadzono analizę termodynamiczną obiegu silnika spalinowego, z której wyciągnięto wnioski dotyczące potencjalnych możliwości jego dalszego ulepszenia w aspekcie sprawności i emisji. Głównym z nich jest zasilanie mieszankami ubogimi, w szczególności homogenicznymi, zarówno jeśli chodzi o silnik[...]
EN Thermodynamic analysis of I.C. engine working-cycle has shown its potential capabilities of further development in view of economy and emissions. The engine, that will fulfil the demands of high efficiency and low emissions is thw engine (both S.I. and C.I.) fuelled with lean homogeneous mixtures. T[...]
10
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach drogowych. Testy dla różnych typów pojazdów wykonywano na odcinkach kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych; dane te zawierają one informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rze[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained. The tests were carried out on sections of tens to hundreds kilometers in different road conditions. They include information on emissivity of veh[...]
11
80%
Instal
2010 nr 7/8 67-69
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych w kotłowni opalanej olejem opałowym lekkim, wyposażonej w kotły GT 525 Diematic-m-Delta (szt.1) i GT 525 K (szt. 4) o wydajność 1180 kW każdy z palnikami OE-5 ULOZ2 Oertli. Celem badań było określenie wpływu niewielkich różnic w ustawieniu p[...]
EN This article presents the results of the measurements made in the oilfired boiler room with boilers GT 525 Diematic-m-Delta (1 unit) and GT 525 K (4 units) – capacity 1180 kW each with burners OE-5 ULOZ2 Oertli. The aim of the study was to determinate the effect of small differences in parameters li[...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przeprowadzono porównanie emisji toksycznych związków spalin, obliczonej według metody COPERT, dla różnej temperatury rozruchu silnika z uwzględnieniem fazy nagrzewania. Otrzymane wyniki porównano z obowiązującymi limitami emisji.
EN The comparing of emission calculated by COPERT method for different engine start temperature, considering warming up phase has been presented in article. Obtained results have been compared with actual emission limits.
13
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 71-75
PL Prawidłowe funkcjonowanie gospodarek światowych nieodłącznie związane jest z zapewnieniem sprawnego systemu transportowego. Stąd też liczba pojazdów przypadających na mieszkańców jest jednym ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego państwa. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat światowy [...]
14
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodykę umożliwiającą określenie formuł matematycznych opisujących natężenie emisji związków szkodliwych spalin. Dane o emisji, zgromadzone w ramach testów jezdnych, uśrednia się, poszukując następnie funkcji dwóch zmiennych (prędkości i przyspieszenia bądź prędkości oraz i[...]
EN A new model used to create dynamic characteristics of pollutant emission is presented in the paper. The model allows us to describe emission as a power function of vehicle velocity and acceleration. In order to define the function coefficients, the optimization task has been formulated and solved. T[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2008 nr 11 55-70
PL W procesie radiacyjnego oczyszczania spalin, energia dostarczana jest do procesu za pomocą wiązki elektronów z akceleratora. W związku z niejednorodnym rozkładem dawki energii w reaktorze, istotny wpływ na usuwanie zanieczyszczeń gazowych zwłaszcza NOx wywiera struktura przepływu spalin. Struktura p[...]
EN In the process of electron beam flue gas treatment, the energy is supplied to the process by means of electron beam. The dose distribution is not uniform and flue gas flow pattern impacts very intensive on the process. The gas flow pattern shall be correlated with dose distribution in the way allowi[...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju rozpylacza na emisję składników toksycznych spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Wykonano badania silnikowe różnych rozpylaczy, o różnych charakterystykach hydraulicznych z pomiarami emisji toksycznych składników spalin. Artykuł zakończono spos[...]
EN The results of research of influence type diesel engine injecttors on exhaust emission are presented in the paper. Injectors with different hydraulic characteristics have been investigated on laboratory test of exhaust system of diesel engine. At the end, notes and conclusions connected with perform[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 11 56--58
PL Nad niemieckim koncernem samochodowym Volkswagena zebrały się czarne chmury. Na jaw wyszło bowiem, że firma manipulowała danymi dotyczącymi emisji spalin. Jakie będą konsekwencje tego oszustwa? Czy skandal, który wybuchł we wrześniu br., to tylko wierzchołek góry lodowej?
18
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 34 193-199
PL Jednym ze szkodliwych czynników w górnictwie podziemnym są spaliny pochodzące z silników spalinowych. W artykule przedstawiono możliwość ograniczenia emisji spalin poprzez przebudowę lokomotywy spalinowej LZH-50 na lokomotywę spalinowo-akumulatorową LZDEA.
EN One from harmful factors in underground mining are exhaust gases from internal combustion engines. In this paper one possibility of reduction of exhaust gases emission by reconstruction of diesel locomotive LZH-50 has been presented. After reconstruction this locomotive is a diesel-storage-battery l[...]
19
80%
Journal of KONES
PL W referacie zamieszczono informacje dotyczące produkcji benzyn silnikowych z dodatkiem etanolu na i w kraju oraz obowiązujące specyfikacje odnośnie wymagań jakościowych dla tych paliw. Ponadto zedstawiono wyniki pomiarów porównawczych emisji spalin dla samochodów marki FORD MONDEO 1.8 wlanych klasyc[...]
EN In the paper is presented information concerning production in the world and the country of the engine gasolines with ethanol additives and obligatory specifications in term of quality requirements. Moreover the results of the comparative measurement for the exhaust gases emission were presented for[...]
20
80%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 171-174
PL Celem przedstawionego tutaj projektu jest wykonanie projektu instalacji kontrolującej emisję spalin w ciepłowni zakładowej znajdującej się na terenie Cukrowni "Glinojeck" w Glinojecku. Elementy wykonane w ramach przedstawionej tutaj części projektu to baza danych, obrazy synoptyczne, program oblicze[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last