Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja spalin silnikowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2000 R. 56, nr 6 341-348
PL Rozwój motoryzacji - to również wielki problem ekologiczny, widoczny przede wszystkim w aglomeracjach miejskich. Wzrost ilości zużywanego paliwa wywołuje niekorzystne skutki w środowisku naturalnym, poprzez zwiększoną emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery, toteż od kilkunastu lat obserwu[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano badania, których celem było określenie wpływu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego i ich mieszaninami z olejem napędowym na wybrane ekologiczne wskaźniki pracy silnika. Badania przeprowadzone na silniku Perkins AD[...]
3
61%
Logistyka
2014 nr 6 7278--7284
PL Podmiotom odpowiedzialnym za projektowanie oraz testowanie silników spalinowych stawiane są liczne, często przeciwstawne wymagania, dotyczące uzyskania odpowiednich wskaźników ekologicznych i operacyjnych. Aby dany silnik mógł być sprzedawany na określonym rynku, musi spełniać wymagania zawarte w no[...]
EN Those responsible for the design and testing of internal combustion engines are placed numerous, often conflicting requirements related to finding appropriate environmental and operational indicators. Every engine to be sold in a particular market, must meet the requirements contained in the exhaust[...]
4
61%
Logistyka
2015 nr 3 5240--5248
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zauważalne zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe oraz emisji zanieczyszczeń w spalinach. Zawarto przede wszystkim informacje o następujących sposobach umożliwiających zmniejszenie energochłonno[...]
EN This paper presents the characteristics of selected modern solutions leading to a noticeable reduction in fuel consumption by motor vehicles, and the emission of pollutants in the exhaust gases. It provides information about the following methods for reducing the energy consumption of motor vehicles[...]
5
51%
Logistyka
2014 nr 6 7323--7331
PL W artykule podjęto temat ochrony środowiska naturalnego, który we współczesnym ujęciu wydaje się pojęciem bardzo rozległym i multidyscyplinarnym. Wzrastająca liczba pojazdów poruszających się po ulicach emituje globalnie więcej związków toksycznych do atmosfery. Biorąc pod uwagę budowę pojazdów, jed[...]
EN The article deals with the protection of the environment, which in modern terms, the concept seems to be very large and multidisciplinary. The increasing number of vehicles on the streets globally emits more toxic compounds into the atmosphere. Taking into account the construction of the vehicle, th[...]
6
51%
Logistyka
2014 nr 6 7339--7348
PL Dokonując przeglądu i analizy badań emisji prowadzonych w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów, zauważyć można tendencję do wykonywania pomiarów na terenach miejskich lub podmiejskich charakteryzujących się niezróżnicowaną topografią terenu. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań, przepr[...]
EN Observation and analysis the emission tests made under real traffic conditions, shows that most of them have a tendency for measurements in urban or suburban areas characterized by undifferentiated topography. This article presents the results of research carried out under real motion of the vehicle[...]
7
51%
Logistyka
2015 nr 5 373--379, CD1
PL Prezentowany materiał zawiera informację na temat rozwoju nowych przepisów dotyczących emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych i pozadrogowych – ciągników rolniczych oraz wymagań potencjału aparaturowego i metod badawczych.
EN The following study contains an information about the development of new laws regarding the emission of toxic exhaust gases from cars and non-road vehicles, tractors, as well as the requirements of apparatus capability along with research methods.
8
36%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 115--119
PL W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska wodnego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników łodzi motorowych. Zaproponowano metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów ekologistyki deter[...]
EN The paper presented an issue the threat of the aquatic environment and the environment caused by the emission of harmful substances contained in the exhaust gas engine boats. The methodology of calculating the estimated taking into account the types of emissions and aspects ecologists determining th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last