Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 252
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja CO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 9 16-16
PL Początek drugiej fazy rozliczeniowej emisji CO2 charakteryzował się wzrostem cen certyfikatów z 19 euro/t (luty 2008 r.) do rekordowej ceny nieco powyżej 30 euro/t w kwietniu 2008 r. Było to spowodowane głównie wzrostem cen na rynku paliw pierwotnych (ropa, węgiel, gaz) oraz na rynku energii elektry[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 nr 3 8-8
PL Konkurencyjność przemysłu europejskiego (zarówno w kontekście globalnym, jak i wewnątrzunijnym) może być istotnie zagrożona w związku z podejściem Komisji Europejskiej prezentowanym przy ustalaniu wskaźników emisyjności (ang. benchmarków), na podstawie których będą przyznawane poszczególnym sektorom[...]
3
80%
Acta Energetica
2009 nr 1 43-49
PL W artykule przedstawiono koncepcję handlu pozwoleniami na emisję. Powstanie rynku pozwoleń na emisję w Unii Europejskiej było związane z brakiem postępu w ratyfikacji Protokołu z Kioto, który umożliwiłby uruchomienie rynku na skalę globalną. W rozwoju europejskiego systemu handlu emisjami można dotą[...]
4
80%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 147-160
EN Particularly interesting in ecological and environmental context, are two technologies: Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) systems and Supercritical Coal-fired Power Plant (SCPP). The main aim of the analysis was ecological and economical analysis of the selected technologies, both with a[...]
5
80%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 161-170
EN Szargut proposed the algorithm of determination influence of irreversibility of components of thermal process on the emission of CO2. In the presented paper, basing on Szargut's proposal, the example of analysis of influence of operational parameters of coal fired power plant on the local increase o[...]
6
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 4(6) 123-137
PL Artykuł przedstawia prognozę zmian struktury technologicznej mocy zainstalowanej i dywersyfikacji bazy paliwowej sektora energetycznego w okresie do 2020 r. podkreślając, że przyjęta strategia jego rozwoju kładzie m.in. większy nacisk na wzrost udziału gazu i ograniczenie mocy węglowych. Stara się z[...]
EN The article provides a forecast for changes in the technological structure of installed power capacity and diversification of the fuel mix in the power industry until the year 2020. The adopted development strategy assumes an increase in gas share, including base load units powered by gas and steam,[...]
7
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents the effects of the integration of the Corex process and blast furnace technology, with special emphasis on the ecological aspects of such integration. The Corex installation may be applied together with blast furnaces in the case of modernization of existing steel mills, bringing [...]
8
80%
Czysta Energia
2010 nr 3 24-26
PL Zwiększenie atrakcyjności metod adsorpcyjnych do wychwytywania CO2 ze spalin (w stosunku do preferowanych obecnie metod absorpcyjnych) wiąże się bezpośrednio z pojawianiem się i rozwojem nowych efektywnych fizyko-chemicznych adsorbentów CO2.
9
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
10
80%
Czysta Energia
2007 Nr 4 14-16
11
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
12
80%
Energetyka
2007 nr 12 872-875
PL Globalne ocieplenie stanowi największe wyzwanie, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość. Naukowcy ostrzegają, że bieżące emisje CO2 muszą być obniżone co najmniej o połowę w okresie najbliższego półwiecza, aby zapobiec przyszłemu ociepleniu w skali światowej. Opisano 15 "klinów stabilizacyjnych"[...]
EN Global warming presents the greatest test we humans have yet faced. Scientist warn that current CO2 emissions should be cut at last by half over the next 50 years to avert a future global warming. Fifteen "stabilization wedges" are descripted to realize goal using existing technologies to reduce emi[...]
13
80%
Czysta Energia
2006 Nr 3 18-19
14
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 10 14-17
15
80%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 7-8 28-32
PL W artykule uwagi do obserwowanych zmian klimatycznych na świecie w kontekście do szczytu energetycznego w Rio de Janeiro (1992 r.) i uchwalonego Protokołu z Kioto (1997 r.), który głosi ex cathedra, że jeśli nie zmniejszy się znacznie emisji CO2, m.in. poprzez wydatne ograniczenie produkcji i zużyci[...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 1-2 34-35
PL Znak zapytania w tytule artykułu ma zwrócić uwagę na problem, który rzadko przebija się do świadomości odbiorców w środkach masowego przekazu. Chodzi o emisję dwutlenku węgla i jej wpływ na ocieplenie klimatu, ale z punktu widzenia przeciwników tej teorii. Czy rzeczywiście wpływ emisji CO2 na nasz k[...]
17
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Pompy ciepła stwarzają możliwość istotnej redukcji nakładów energii, szczególnie w budownictwie. Druga zasada termodynamiki wskazuje na zalety w tym względzie i podczas gdy kocioł kondensacyjny może osiągnąć podstawową sprawność energetyczną (PER) najwyżej 105% (tzw. sprawność kotła nB, teoretyczne [...]
18
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 7 6-13
19
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 7 21-25
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 12 36--38
PL Śmiało można stwierdzić, że skuteczne ekonomicznie oraz technologicznie wykorzystanie ciepła odpadowego instalacji chłodniczej jest tematem przyszłości. Jest to z jednej strony sposób na oszczędność pieniędzy – business, a z drugiej na zmniejszenie emisji CO2 – a więc ekologia i tylko w tym połączen[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last