Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emergency measures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Podstawą każdej gruntownej analizy sprawności ryzyka jest integralność, ciągłość danych pomiarowych. Jeśli danych jest mało lub są niekompletne, wynik będzie wątpliwy lub przynajmniej niezrozumiały. Symulacja z wykorzystanie modelu dostarcza skutecznego i mocnego podejścia do analizy zagrożeń dla d[...]
EN The foundation of any thorough analysis of operational risk is data integrity. If data are, spars or incomplete, the outcome of any analysis will be suspect or even meaningless. Simulation modeling provides an effective and powerful approach for analyzing the Drifting Rescue Units risk events. The s[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 107--110
PL W artykule przedstawiono wykaz środków ratunkowych, które powinny znajdować się na każdym statku. Podano również rozmieszczenie takich środków. Ważne są dokładne oznaczenia takich środków znajdujących się na statku. Ważne jest aby były oznaczone wyraźnie znaki ewakuacyjne i znaki nakazu. W artykule [...]
EN The article presents a list of rescue measures that should be on every ship. Are given the location of such measures. Important is an exact description of such measures on board. It is important to be clearly marked evacuation signs and warrant signs. The article also lists examples of instructions [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last