Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elementy konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 103-110
PL W pracy przedstawiono projekt i realizację laserowego ekstensometru siatkowego, umożliwiającego pomiar odkształceń lokalnych oraz wyznaczanie ich rozkładów w obszarach nieciągłości geometrycznych i materiałowych elementów konstukcyjnych oraz próbek materiałowych. Dla uzyskania możliwości automatyczn[...]
EN The design and realisation of the laser grating interferometer LES for full field strain analysis in structural parts was presented in the paper. In the ekstensometer modern drives and computer control and data acquisition techniques were used for automation of strain investigations. The integration[...]
2
100%
Fastener : rynek elementów złącznych
2015 nr 1 30--31
PL W artykule przedstawiono system zbrojenia odginanego/uciąglenia zbrojenia - kolejne po systemie szyn kotwiących rozwiązanie połączenia, stosowanego przy wznoszeniu obiektów z udziałem prefabrykatów żelbetowych i stanowiącego przykład podejścia systemowego w prefabrykacji przy stawianiu konstrukcji h[...]
3
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2004 nr (2) 11--17
RU V stat’e predstavlena metodika ocenki temperatury i procnosti tverdeucego betona v massivach na osnovanii razrabotannoj na Kafedre stroitel’nye materialy i izdelia BNTU komp’uternoj programmy „VKT-Monolit”.
4
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 229-234
PL W pracy przedstawiono zmiany tekstury generowane w procesie zmęczeniowym na przykładzie stalowych kół zębatych poddanych testom tribologicznym. Stwierdzono powstawanie pewnych charakterystycznych orentacji składowych w ferrycie (typu111)(uvw) i w austenicie({001}(011)+{122}(001), których intensywno[...]
EN Various modes of tribological yest of two-phase steel gear wheels has been performed. The residual stress and crystallographic texsture of the of the contact areas of co-operating surfaces have been analysed. It has been found that the development of the state of the residual stresses is closely cor[...]
5
88%
Fastener : rynek elementów złącznych
2016 nr 2 30--32
PL Wprowadzenie jednolitych wymagań w zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji pozwala na swobodny obrót gospodarczy i ogranicza ryzyko związane z wejściem na nowe rynki.
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej części maszyn i elementów konstrukcji poddanych równoczesnemu działaniu stałych i zmiennych obciążeń. Ograniczono się do stacjonarnych obciążeń losowych jednoosiowych. Wykorzystano formuły Goodmana, Soderberga i Gerbera, w których parametry nap[...]
EN The paper deals with high-cycle fatigue strength of machine parts and structural elements subjected to combined constant and time-varying loads. Stationary random uniaxial loadings are taken into account. The Goodman's, Soderberg's and Gerber's formulae are applied in which the stress parameters are[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy zastosowania modelu naprężenia rzeczywistego, równoważnego w sensie ilości dysponowanej energii, do oszacowania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, poddanych okresowo stacjonarnym obciążeniom oraz wąskopasmowym obciążeniom o rozkładzie normalnym. W tym drugim przypadku st[...]
EN The paper refers to the application of the model of real stress, equivalent in the sense of the amount of energy owned, to estimating fatigue life of construction elements, periodically exposed to stationary loads as well as narrow-band loads in normal array. In the latter case it was found that the[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 343-348
PL Artykuł zawiera wyniki badań nad wykorzystaniem zjawiska propagacji fali sprężystej do detekcji uszkodzeń. W tym celu zastosowano opracowany spektralny belkowy element skończony z poprzecznym pęknięciem zmęczeniowym oraz algorytm optymalizacyjny łączący losowy charakter algorytmów genetycznych i dok[...]
EN The paper presents results of using propagation of elastic waves for damage detection. For this purpose there was new spectral beam element with a transverse, open and not propagating crack used. There was also proposed optimisation method utilized. This method takes advantage of the stochastic char[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 123-124
PL Podstawowym celem obliczeń zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych jest ocena ich trwałości w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. W pracy skupiono główną uwagę na doświadczalnych podstawach obliczeń zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych według procedur zaproponowanych w opracowaniu FITNETFATIGUE [...]
EN The experimental bases of structural parts fatigue life calculations according to FITNET procedures were discussed in the paper. The general paths of fatigue life assessments were presented on the base of examples of research results, including experimental verification of assumptions to presented m[...]
10
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 4 17-21
11
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono ogólne sformułowanie twierdzenia o wzajemności dla ośrodka sprężystego z kruchymi mikrouszkodzeniami. Zasada ta, po odpowiednich przekształceniach, może być wykorzystana do szacowania poziomu uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych. Przykład szczególnego zastosowania twierdze[...]
EN The reciprocal theorem of mechanical problems for an elastic and brittle damaged medium is formulated under the assumption that the damage evolution may be described by the scalar parameter. Because of the physical non-linearity of problem the theorem is introduced in an incremental version. Next, a[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 203-208
PL Idea materiałów funkcjonalnie stopniowanych (FGM) odgrywa ważną rolę i stanowi nowy kierunek w projektowaniu i wykonywaniu elementów konstrukcyjnych. Są to elementy, które na poziomie mikroskopowym są wykonane z co najmniej dwóch składników, a więc na poziomie makroskopowym ich charakterystyki pow[...]
EN The concept of functionally graded materials (FGM) plays an important role and constitutes a new trend in the design and realization of some structural elements. They are elements which on the microscopic level are made of two or more components so that on the macroscopic level their effective chara[...]
13
75%
Metrology and Measurement Systems
PL Pojazdy jednośladowe stanowią popularną i ważną grupę środków transportu. Reprezentatywnym przykładem mogą być rowery, których każdego roku na całym świecie wytwarza się ponad 20 milionów. Ponieważ źródłem energii napędzającej te pojazdy są mięśnie ludzkie, bardzo istotny jest problem przetwarzania [...]
EN One-track vehicles are very popular and important transport facilities. A representative example can be bicycles of which more than 20 millions each year are produced worldwide. Because the source of motive energy in these vehicles are human muscles, the problem of energy conversion, as measured by [...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 77--78
PL Problem wymiarowania elementów konstrukcyjnych znany jest w wielu dziedzinach. Możemy z nim się spotkać w budowie maszyn i budownictwie oraz w wielu innych dziedzinach nauki. Wymiarować możemy wiele elementów konstrukcyjnych, np.poprzez naprężenia występujące w prętach o dowolnym przekroju poprzeczn[...]
EN The problem of dimensioning of constructional elements appears in many areas. It occurs in machine’s constructing, building and many other fields of knowledge. This problem can be solved by using numerical methods. The aim of the article is presentation of the method of fundamental solutions, which [...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Celem pracy jest przedstawienie analitycznej procedury obliczeń wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych w złożonych stanach naprężenia wywołanego statyczno-dynamicznymi obciążeniami losowymi. Polega ona na modelowaniu danego naprężenia wieloosiowego naprężeniem równoważny[...]
EN The aim of this paper is to present an analytical procedure capable of dealing with complex stress patterns in high-cycle fatigue calculations of structural elements under static-dynamic random loads. It consist in modelling the actual multiaxal stress by the equivalent stress with synchronous compo[...]
16
75%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2006 Nr 3-4 18-23
PL W artykule przedstawiono sposoby modelowania podstawowych znormalizowanych elementów konstrukcyjnych przekładni zębatych dla potrzeb analizy wytrzymałościowej oraz modalnej, za pomocą Metody Elementów Skończonych.
17
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 251-258
PL Referat dotyczy sposobu obliczania elementów konstrukcyjnych okien przy obciążeniu wiatrem na przykładzie okien rodzaju PVC. W pracy został przedstawiony sposób postępowania przy wyznaczaniu ugięć, w którym uwzględniono szczegółową specyfikę konstrukcji. Zaproponowany sposób obliczeń stanowi uzupeł[...]
EN The report concerns the method of calculations the structural members of PVC windows under the wind load. The report present the method of analytical deflection assessment with all construction details. Propose approach the complement of so far used in engineering practical procedures.
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 507--510
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zintegrowanych zespołów łopatek i dysków stosowanych jako elementy konstrukcyjne lotniczych silników turboodrzutowych. Zwrócono uwagę na typowe własności tych zespołów, które w sposób bezpośredni determinują wydajność pracy kompletnych jednostek napędowych. P[...]
EN This article presents characteristics of blades and discs integrated units used as construction components of turbojet engines. An attention was drawn to the typical properties of these units that in a direct way determine complete engine performance. The mentioned production processes define the cu[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 511--515
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zintegrowanych zespołów łopatek i dysków stosowanych jako elementy konstrukcyjne lotniczych silników turboodrzutowych. Zwrócono uwagę na typowe własności tych zespołów, które w sposób bezpośredni determinują wydajność pracy kompletnych jednostek napędowych. [...]
EN This article presents characteristics of blades and discs integrated units used as construction components of turbojet engines. An attention was drawn to the typical properties of these units that in a direct way determine complete engine performance. The mentioned production processes define the cu[...]
20
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 375--382, CD
PL W artykule przedstawiono podstawowe zależności wchodzące w skład ogólnego równaniem bilansu momentu układu napędowego i roboczego głowicy wkręcającej. Wskazano zależności pomiędzy cechami konstrukcyjnymi głowicy a uzyskiwanym momentem dokręcającym. Zaprezentowano program komputerowy umożliwiający do[...]
EN In the article basic relations being a member were described general with leveling balance of the moment of the driving system and working of driving head. Relations were shown between design features of the head and the get moment screwing in properly. Computer programs enabling the selection of ba[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last