Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia hybrydowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2013 Nr 11 22--23
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 141--147
PL Artykuł przedstawia projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej. W pracy przedstawiono zagadnienia, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W opracowaniu zaprezentowano projekt elektrowni hybrydowej podwójnej, zbudowany z elektr[...]
EN The article presents the design of a hybrid solar-wind power plant. The paper presents issues related to electricity generation using wind turbines and photovoltaic panels. The paper presents a hybrid dual power project built with wind and solar power. The project describes the design assumptions, s[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 131--139
PL Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej z zastosowaniem metody algorytmu genetycznego. Przedstawione zagadnienia, związane są z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem współpracujących turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W prac[...]
EN This article presents the concept of optimization of the structure of a hybrid solar-wind power plant using the method of genetic algorithm. The issues are related to the generation of electricity using wind turbines and cooperating photovoltaic panels. The study characterized the method of populati[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 69--76
EN A comparative assessment of operation of two power plant schemes is presented by usig appropriate mathematical models. The principal scheme incorporates a geothermal hybrid power plant with a traditional water steam boiler and a steam turbine in the upper temperature range, and an ORC turbine loop i[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 97 5--20
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej polega na przetwarzaniu pierwotnych źródeł energii występujących w postaci słońca, wiatru itp. w energię elektryczną. Efektywność ekonomiczna wykorzystania tych źródeł w instalacjach małych mocy silnie uzależniona jest od sy[...]
EN Using renewable energy sources for electricity production is based on the processing of primary energy occurring in the form of sun, wind etc., into electrical energy. Economic viability using those sources in small power plants strongly depends on the support system, based mainly on financial instr[...]
6
63%
Journal of Power of Technologies
2016 Vol. 96, nr 2 73–-80
EN The main objective of this paper is to evaluate the thermodynamic potential of a complex hybrid power plant based on a gas turbine, integrated with an electrolyser powered by: a wind farm, a biomass gasification unit and a methanation reactor. The system serves as an electricity accumulator. The cal[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 65--76
PL Odnawialne źródła energii to takie jej rodzaje, których używanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem, a ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Podstawową zaletą wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest możliwość spożytkowania darmowej energii, oddziaływującej negatywnie na środowisk[...]
EN Renewable energy sources is an energy that is derived from natural processes that are replenished at a higher rate than they are consumed. The main advantage of using renewable energy sources is the ability to use free energy which only slightly negatively impacts the environment, thus providing sta[...]
8
63%
Journal of Power of Technologies
2017 Vol. 97, nr 4 336--341
EN The penetration of renewable energy resources in small isolated grids can be significantly enhanced by introducing energy storage facilities into the system. This work presents the application of pumped storage in an autonomous island with intense solar irradiation but low wind resources. The propos[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 12 136--139
PL W pracy przedstawiony został algorytm doboru struktury elektrowni hybrydowej typu wiatrowo-solarnego. Opisano wybrane elementy struktury zaproponowanej elektrowni. Przedstawiono proces implementacji algorytmu, w tym wykorzystanie kryteriów optymalizacyjnych, które bezpośrednio wpływają na proces dob[...]
EN The paper presents the algorithm of selecting the structure of a hybrid wind-solar power plant.. The implementation process was presented, including the use of optimization criteria, which directly affect the process of selection of photovoltaic panels and wind turbines, forming a hybrid system, for[...]
10
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2016 nr 2(18) 67--74
PL W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę opłacalności wykonania i eksploatacji autonomicznej elektrowni hybrydowej solarno-wiatrowej o łącznej mocy 3,5 kW. Instalacja składa się z turbiny wiatrowej o mocy znamionowej 2 kW oraz zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 kW. Zaproponowano przykł[...]
EN In this publication the analysis of the profitability of implementation and operation of the wind-solar hybrid power with a combined power of 3,5 kW was conducted. The installation consists of 2 kW wind turbine and a set of 1,5 kW photovoltaic panels. A sample technical solution has been suggested. [...]
11
51%
Acta Energetica
2017 nr 2 4--10
PL W ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym małych autonomicznych elektrowni hybrydowych mających na celu pełne uniezależnienie od dostaw energii z sieci elektroenergetycznej. Elektrownia hybrydowa składa się z odnawialnych źródeł energii, [...]
EN In recent years, interest has grown in Poland in the installation of renewable energy sources (RES), including small standalone hybrid power plants aiming at full independence of energy supply from the power grid. A hybrid power plant consists of renewable energy sources, such as a solar and/or wind[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last