Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Po oceny bezpieczeństwa maszyn elektrycznych konieczne jest okresowe badanie ich rezystancji izolacji. Takie badania muszą być wykonane w miejscu pracy maszyny, bez jej demontażu. Stwarza to problem pomiarowy ze względu na praktycznie trwałe połączenie części maszyny z uziemieniem. Zastosowanie w ta[...]
EN The safety of electric machines is estimated by their insulation resistances periodical testing which has to be carried out without the dismantling of a machine. This may be troublesome for the measurement as the machine's parts are permanently connected with the ground. It is impossible to apply a [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Sprawdzanie wskazań przyrządów elektrometrycznych do pomiaru małych prądów stałych i wielkich rezystancji na najczulszych zakresach wymaga stosowania układów symulujących wzorce wielkich rezystancji - tzw. imitatorów. Budowane i stosowane bierne imitatory złożone z oporników nie wyczerpują możliwośc[...]
EN In this paper results of metrological properties analysis of the very small direct currents source are presented. This source is based on imitator with C, R elements and may be applied to testing electrometric instruments. Cauces of errors are marked out: leakage resistances of capacitors, shunt cap[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Sprawdzanie przyrządów elektrometrycznych z torami do pomiaru małych prądów: pikoamperomierzy, gigaomomierzy na najczulszych zakresach wymaga stosowania układów imitowanych wzorców wielkich rezystancji. Bierne imitatory złożone z oporników ([4]) nie wyczerpują możliwości w tym zakresie. W opracowani[...]
EN In this paper results of research properties of the constructed model of very small direct currents source are presented. This source is based on active imitator with C, R elements, generates 1 pA-f I nA currents and may be applied to test electrometric instruments. Basic uncertainty is estimated as[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Sprawdzanie wskazań przyrządów elektrometrycznych do pomiaru małych prądów stałych i wielkich rezystancji na najczulszych zakresach wymaga stosowania układów symulujących wzorce wielkich rezystancji - tzw. imitatorów. Budowane i stosowane bierne imitatory złożone z oporników nie wyczerpują możliwośc[...]
EN In this paper results of metrological properties analysis of the constructed model of very small direct currents source are presented. This source is based on active imitator with C, R elements, generates 1 pA+1 nA currents and may be applied to test electrometric instruments. Basic uncertainty is e[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2006 Vol. 59, nr 26 310--322
PL Wzorzec bardzo dużych rezystancji, oparty na przekształceniu T-n (gwiazda-trójkąt) imituje wartości do 1015 Pi. Omówiono przyczyny podstawowej niepewności wzorca. Przedstawiono problemy związane z jego stosowaniem do sprawdzania przyrządów elektrometrycznych zawierających tor pomiaru bardzo małego p[...]
EN High resistance standard in t circuit. application and uncertainty. Very high resistances standard, based on T-H (wye-delta) conversion simulates values up to 10 Pi. There are discussed causes of standard basic uncertainty. Presented problems with it applications to test electrometric instruments wi[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przetworniki logarytmujące o dwóch wejściach mogą w elektrometrii służyć do porównań i pomiarów bardzo małych prądów i bardzo dużych rezystancji. Podstawowe ich zalety to kompresja dynamiki sygnału i możliwość eliminacji przełączania zakresów a także zmniejszenie części błędów. Przeprowadzono badani[...]
EN The electrometric logarithmic converters of two inputs can be used for comparisons and measurements of very small currents and very high resistances. The basic advantages of this converters are compression of the signal dynamic and eliminate of the ranges switching as well as reduction of some error[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 477--487
PL Zaproponowano zmodyfikowany schemat zastępczy przetwornika sygnałów napięciowych, czyli wzmacniacza napięciowego. Modyfikacja ta jest zalecana do analizy układów stałonapięciowych, np. w badaniach elektrometrycznych, a polega na innym umiejscowieniu źródła napięcia niezrównoważenia. Przyjęcie nowego[...]
EN Proposed the modified equivalent circuit of the voltage signal transmitter i.e. voltage amplifier. This modification is the change the offset voltage source location and is recommended for analysis of constant voltage circuits, such as in electrometric research. The adoption of the new equivalent ci[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Kontrola wskazań na najczulszych zakresach przyrządów elektrometrycznych do pomiaru wielkich rezystancji i małych prądów stałych wymaga stosowania układów symulujących wzorce wielkich rezystancji - tzw. imitatorów. Budowane i stosowane bierne imitatory złożone z rezystorów ([4]) nie wyczerpują możli[...]
EN In this paper results of research properties of the constructed source very small direct currents are presented. This source is converter and based on active imitator with C, R elements. Source generates 1 pA-10 (J.A currents and may be applied to testing electrometric instruments. Basic uncertainty[...]
9
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Transfery rezystancyjne są rodzajem wzorca grupowego i przeznaczone do przeniesienie wartości wzorcowej między przyrządami, laboratoriami. W szczególnym przypadku służą do zrealizowania tym samym zestawem rezystorów szeregu wartości wzorcowych o dużym stosunku, np. do 100:1. Przy próbach wykorzystan[...]
EN Resistance transfer is kind of group standard and intended to transfer standard value between instruments, laboratories. Applications of high resistances transfer in electrometry makes difficults because of leakage resistance. There are presented guarded transfer, used in high accuracy laboratories [...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2004 Vol. 55, nr 17 264--264
PL Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat pomiarów elektrometrycznych i wzorcowania elektronicznej aparatury elektrometrycznej - pikoamperomierzy DC, mierników ładunku, mierników wielkich rezystancji oraz woltomierzy i wzmacniaczy elektrometrycznych. Dokonano przeglądu współcześnie produkowanej ap[...]
EN In the monograph, the state of theart in the ares of electrometric measurement and the calibration of electrometric including Dc picoammeters, charge meters, high resistance meters and instrumentation amplifiers has been presented. The monograph consists of three parts. The first part covering Chapt[...]
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zależność rezystancji od napięcia, czyli nieliniowość rezystora jest w elektrometrii jednym z poważniejszych problemów. Można wyróżnić dwa zakresy napięcia, związane z podstawowymi zastosowaniami rezystorów o dużych rezystancjach: duże napięcia w źródłach napięć testowych, komorach jonizacyjnych, ap[...]
EN Voltage depedence of the resistance, otherwise nonlinearity of resistor is one of the serious problems in electrometry. There are two ranges of voltage related to basic applications of high value resistors: higher voltages in test voltage sources, ionization chambers, X-ray devices and insulation te[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Para elementów o wykładniczej zależności prądu od napięcia jest niezbędna do budowy przetwornika logarytmującego stosunek wejściowych prądów. Elementy te, diody lub tranzystory współpracują ze wzmacniaczem, w wersji elektrometrycznej, gdy zasadniczym obszarem wykorzystania przetwornika są badania ob[...]
EN The paper presents error analyzes of logarithmic converter dependent on asymmetry of the nonlinear components. Samples of components tests results are included and correlation between Shockley's equation parameters asymmetry are founded out. Final conclusions are interesting.
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przetworniki logarytmujące są używane w elektrometrii przede wszystkim do pomiarów małych prądów i wielkich rezystancji. Najczęściej są to urządzenia logarytmujące stosunek prądów w dwóch wejściach. Stosowane w nich elementy nieliniowe nie są idealnie jednakowe i mają nie do końca idealną charaktery[...]
EN Logarithmic converters are used in electrometry to measure low currents and high resistances; usually logarithms the rate of currents in two inputs. Nonlinear components, used in these type of converters, are not identical. Errors and reduction of the current range are the consequences. Structure of[...]
14
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2008 T. 25, z. 2 537-540
PL Na podstawie reinterpretacji wyników danych sejsmicznych oraz wyników pomiarów grawimetrycznych i elektrometrycznych w rejonie trawersu Dobromyl-Krakovets, opracowano model przekroju geologicznego i na tej podstawie badana jest perpektywiczność tego obszaru pod względem ropo- i gazonośności.
EN According to reinterpretation results of seismic data together with gravimetry and electrometry in direction of Dobromyl-Krakovets geotraverse, a model of geological cross-section was built, which is studied from the position of oil and - gas bearing prospects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last