Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektromechaniczne przetwarzanie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca prezentuje model maszyny asynchronicznej o nieliniowym głównym obwodzie magnetycznym uwzględniający pierwszą i trzecią harmoniczną przepływu wypadkowego oraz przedstawia polowe metody wyznaczania jego parametrów. Nieliniowe charakterystyki uzwojeń wyrażające związki pomiędzy strumieniami skoja[...]
EN Analytical expressions of relationships between linked fluxes and currents of all individual windings are very important in modelling of electrical machines with saturated magnetic circuit. For induction machines the model can operate by magnetising current of the first and the higher harmonics inst[...]
2
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 167-171
PL Artykuł poświęcony jest problemowi struktury maszyny elektrycznej jako elektromechanicznego przetwornika energii. Podane zostały przykłady obecnej reprezentacji maszyn elektrycznych wraz z ich krytyczną oceną. Zaproponowano uogólnioną strukturą na podstawie uogólnionego przetwornika energii. Przestu[...]
EN The paper deals with the problem of structure of electrical machine as electromechanical converter of energy. The samples of existing representation of electrical machine structure and critical point of view are presented. The generalised structure on a basis of generalised energy converters is prop[...]
3
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 53--55
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych [...]
EN In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on [...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 1 195-198
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z d[...]
EN In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with ope[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 133--138
PL W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania, która opiera się na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona- Ostrogradskiego z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu napędowego, który składa się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego sprzęgni[...]
EN The mathematical model of electric drive, which consists of deep groove asynchronous motor that rotates the axial pump, is substantiated, using the interdisciplinary modeling method, based on the modified Hamilton-Ostrogradsky’s principle by expanding the known Lagrange function. Resulting different[...]
6
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 8 21--24
PL Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-[...]
EN On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resisti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last