Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrokardiogram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 157 83-91
EN This paper presents the new robust algorithm for heart rate (HR) estimation used in the electrocardiograrn monitoring system. During the training dedicated flights, military pilots are monitored for checking their susceptibility to stress and self-control. ECG data-logger as a personal portable devi[...]
2
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 130 5-19
PL W pracy przedstawiono dwa algorytmy redukcji zakłóceń wewnętrznych w 12-odprowadzeniowej rejestracji elektrokardiograficznej, oparte na metodach rozkładu macierzy wzgledem wartości osobliwych: OSVD (ang.: Ordinary Singular Value Decomposition) i QSVD (ang.: Quotient SVD). Próbki mierzonych przeb[...]
EN Two algorithms based on the Ordinary (OSVD) and Quotient (QSVD) Singular Value Decomposition method were developed for internal noise suppresion in 12-lead electrocardiograms. Measured signal samples are considered as vector sets in the multi-dimensional data space. Both algorithms are based on the [...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 107-110
PL W artykule opisano propozycje estymatora częstotliwosci i amplitudy wahań osi podstawy dla sygnałów w badaniu EKG. Estymacja przebiega w dwóch etapach. Najpierw detektor QRS wykrywa impulsy R, a próbki sygnałów poddawane są filtracji w filtrze adaptacyjnym. W drugim kroku, korzystając z periodogramu[...]
EN A new technique is proposed to estimate the frequency and amplitude of baseline wander in ECG signals. The estimation has been performed in two stages. In the first stage, a QRS detector detects R peaks and signal samples between consecutive R peaks are passed through a weighted average adaptive fil[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie fuzji metod: zbiorów rozmytych i sztucznej inteligencji ANFIS do poprawy jakości diagnostyki elektrokardiografii płodu. Głównym problemem jest usunięcie sygnału pochodzącego od matki który znacznie przewyższa sygnał płodu. (Poprawa jakości sygnału elektrokardio[...]
EN This article deals with utilization of the combination of the fuzzy system and artificial intelligence techniques, called the Adaptive Neuro Fuzzy Inference System ANFIS, with the aim to refine the diagnostic quality of the abdominal fetal electrocardiogram FECG. Within the scope of the experiments [...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Diagnostyka sygnału TWA odgrywa dużą rolę w badaniach jako marker arytmii powodującej zawał serca. Sygnał TWA jest wykrywany jako składowa sygnału elektrokardiogramu. W artykule opisano wykorzystanie ciągłej transformaty falkowej do analizy tego sygnału. (Detekcja składowej TWA sygnału EKG bazująca [...]
EN Prognostic utility of microvolt T-wave alternans (TWA) has been established since its clinical acceptance as marker for malignant ventricular arrhythmias, leading to sudden cardiac death. Accurate detection of TWA from surface ECG is a challenge because of invisible nature of the phenomenon. A novel[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 125--128
PL W artykule zaproponowano alternatywny sposób przedstawiania cech diagnostycznych sygnału EKG za pomocą hodografu w miejsce klasycznego elektrokardiografu. Wartość diagnostyczna systemu jest oceniona na podstawie szeregu przedwczesnych skurczów komorowych. Zaproponowana metoda polegająca na analizie [...]
EN The article proposes an alternative system of diagnostic features in electrocardiography. A hodograph is suggested as an alternative to a classic display of an electrocardiograph. The diagnostic value of alternative diagnostic features is analyzed for different premature ventricular contractions. Th[...]
7
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Independent Component Analysis (ICA) is a method to decompose a multi-channel signal into statistically independent components. An overview over a second order blind identification algorithm is given and implications of its constraints for the application on multi-channel ECG and magnetocardiogram ([...]
8
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 4 690--700
EN Many methods for automatic heartbeat classification have been applied and reported in literature, but methods, which used the basin geometry of quasi-periodic oscillations of electrocardiogram (ECG) signal in the phase space for classifying cardiac arrhythmias, frequently extracted a limited amount [...]
9
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Informacja jaką zawiera elektrokardiogram (EKG) i magnetokardiogram (MKG) jest różna. Zostało to wykazane w badaniach zależności sygnałów od zmian częstości rytmu serca po wysiłku fizycznym. U zdrowych ochotników repolaryzacja zmienia się drastycznie w zapisie MKG, podczas gdy nie zostały znalezione[...]
EN The information content of electrocardiogram (ECG) and magnetocardiogram (MCG) is different. This is demonstrated by an investigation of the dependence of the signals on heart rate changes after physical exercise. For healthy volunteers the repolarization changes drastically in the MCG whereas no co[...]
10
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL Współczesna ochrona zdrowia preferuje stosowanie nieinwazyjnych lub przynajmniej minimalnie inwazyjnych metod. Ten trend wzmacnia pozycję wielu różnorodnych metod obrazowania w medycynie. Kombinacja nieinwazyjnych pomiarów bioelektromagnetycznych z innymi metodami obrazowania medycznego jest bardzo [...]
EN Health care is today favoring the use of noninvasive, or at least minimally invasive methods. This trend emphasizes the role of various medical imaging methods. The combination of the noninvasive bioelectromagnetic measurements with other medical imaging methods is a very powerful research tool for [...]
11
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The main goal of every method of automatic analysis, recognition and also understanding of any medical signal is to follow the physician’s method of observation and thinking. Apparently it is easy, because the procedures of human interpretation of biosignals are now well standardized. In fact the re[...]
12
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 297--312
EN In this paper, the investigation on effectiveness of the empirical mode decomposition (EMD) with non-local mean (NLM) technique by using the value of differential standard deviation for denoising of ECG signal is performed. Differential standard deviation is calculated for collecting information rel[...]
13
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 373--384
EN Coronary artery disease (CAD) develops when coronary arteries are unable to supply oxygen-rich blood to the heart due to the accumulation of cholesterol plaque on the inner walls of the arteries. Chronic insufficient blood flow leads to the complications, including angina and heart failure. In addit[...]
14
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In this paper, the authors present an automated method for quality assessment of electrocardiogram (ECG) signal. Our proposed method not only detects and classifies the ECG noises but also localizes the ECG noises which can play a crucial role in extracting reliable clinical features for ECG analysi[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 81--85
PL W artykule skoncentrowano się na detekcji arytmii na podstawie sygnału ECG przy wykorzystaniu pojedynczego perceptronu i algorytmu FCM. Do badań wykorzystano bazę danych MIT-BIH Arrhythmia. W artykule oceniono zastosowaną metodę, przedstawiono interpretację wyników i dalsze propozycje.
EN The study focuses on arrhythmia detection from ECG signals, and for this aim it uses Fuzzy C-means (FCM) and Single Neuron Perceptron (SNP). FCM clustering adapted to time-series transforms ECG signals into useful features, and then SNP classifies them. We use MITBIH Arrhythmia database. The databas[...]
16
63%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Wyniki wielu badań stwierdzają, że pola elektromagnetyczne 50 Hz, czyli o częstotliwości wytwarzanej przez napowietrzne linie wysokiego napięcia, mogą powodować różne mierzalne zmiany w organizmach żywych. Przedstawione metody statystyczne pozwalają wykazać wpływ tego pola, wytworzonego w sztucznych[...]
EN To determine the influence of the magnetic field on the human body, a following experiment was performed. There were recorded 30 ECG signals, 2 for each volunteer: prior to exposure to the field (sample 1) and immediately after exposure (sample 2). The characteristic features were extracted from the[...]
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Rozszerzenie tradycyjnych metod diagnostyki i monitorowania pacjentów (EKG, Holter EKG) o dodatkowe biosygnały, oraz zastosowanie zaawansowanych metod analizy zarejestrowanych danych pozwoli na wczesną reakcję na wystąpi[...]
EN Cardiovascular system diseases are the most common cause of death. The extension of traditional diagnostic and patient monitoring methods (ECG, Holter ECG) by additional biosignals, and use of advanced analysis methods of recorded data will allow for early response to the occurrence of episodes enda[...]
18
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Body surface potential mapping (BSPM) is commonly used in clinical research. The next step is to bring BSPM to bedside use and also do basic data analysis during the measurement. In this online use, the measurement and analysis methods have to be particularly robust and easy to use. The signal quali[...]
19
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 578--589
EN Automatic detection of cardiac abnormalities in early stage is a popular area of research for decades. In this work a novel algorithm for detection of cardiac arrhythmia is proposed using variational mode decomposition (VMD). Arrhythmia is a crucial abnormality of heart in which the rhythmic disorde[...]
20
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 599--610
EN This paper presents an ECG denoising technique using merits of discrete wavelet transform (DWT) and non-local means (NLM) estimation. The NLM-based approach is quite effective in removing low frequency noises but it suffers from the issue of under-averaging in the high-frequency QRS-complex region. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last