Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 544
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroenergetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 175 43-60
PL W artykule przedstawiono w ujęciu historycznym proces zmian warunków funkcjonowania elektroenergetyki na świecie i w Polsce. Uwzględniono przemiany organizacyjne, techniczne i ekonomiczne. W szczególności skoncentrowano się na dokonującej się transformacji elektroenergetyki monopolistycznej w rynkow[...]
EN The paper presents changes occurring in Poland's power industry and around the world, in historical perspective. It covers organisational, technical and economic issues. In particular much emphasis has been put on transformation of the monopolistic power industry into a market-driven one. The author[...]
2
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Coraz częściej słyszy się o nadchodzących nieuchronnych zmianach w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności o instalowaniu inteligentnych liczników i zautomatyzowaniu procesu rozliczania odbiorców. Informacje o tym pojawiają się w bardzo wielu miejscach, począwszy od stron Urzędu Regulacji Ene[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Dla specjalistów z branży elektroenergetycznej wrzesień już na stałe wpisany jest do kalendarza imprez targowych ze względu na odbywające się w Bielsku-Białej już od 21 lat Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB. Tegoroczna impreza odbyła się w dniach od 16 do 18 września i pomimo nies[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 13--15 maja 2008 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują w Poznaniu po raz drugi spotkanie specjalistów z branży elektroenergetycznej.
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL To już po raz dwudziesty - w tym roku od 11 do 13 września - Bielsko-Biała gościła wystawców i zwiedzających Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB. Początki tej imprezy sięgają 22 października 1984 r., kiedy to Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce zorganizował Krajową G[...]
6
63%
Wiadomości Górnicze
PL Podmioty polskiej elektroenergetyki od maja 2004 r. funkcjonować będą w odmiennym, niż do tej pory, otoczeniu. Polski rynek energii stanie się rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. Rozpocznie się proces pełnego uwolnienia rynku energii. Instytucją odwoławczą (taryfy, naruszenia koncesji) stanie się[...]
EN Unit if Polish electric energy generation industry will function from May 2004 in different than today surrounding. Polish energy market will become and internal market of the European Union. The process of com-plete energy market liberalisation will start. The Commission and a respec-tive Commissio[...]
7
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 7 56-58
PL W pierwszej części artykułu (opublikowanej w nr 6/2008 CH&K) omówione zostały zagadnienia takie, jak: wykrywanie anomalii termicznych, przyrost temperatury, przegrzanie i klasyfikacja wad oraz warunki wykonywania pomiarów. W tej części szczegółowo przedstawiona zostanie metodyka wykonywania badań.
8
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
1998 Nr 2 33-33
PL Odbywające się od kilku lat coroczne spotkania wytwórców i użytkowników aparatury zabezpieczeniowej w Olejnicy należą do najbardziej prestiżowych przedsięwzięć organizowanych przez producenta ze Świebodzic. Ich znacząca ranga i trafna intencja znalazły również swe potwierdzenie w bieżącym roku, szcz[...]
9
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 9 454-455
PL Przedstawiono wpływ ochrony środowiska naturalnego na rozwój zastosowań różnego rodzaju napędu w elektroenergetyce. Opisano wpływ krajowego systemu elektroenergetycznego na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
EN Influence of environmental protection upon the development of aplications of different drives in electrical power engineering.Influence of the domestic electrical power system upon environmental pollution.
10
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 10 9-11
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano ogólną strukturę bateryjnych zasobników energii oraz funkcje jakie mogą one spełniać w systemie elektroenergetycznym. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi zasobniki jest ich moc i energia. Wielkości tych parametrów zależą od miejsca zainstalowania zasobników w sieci i real[...]
12
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie dokonano próby ogólnego zdefiniowania pojęcia "koszty nie pokryte, przedstawiono w ujęciu kompleksowym przyczyny kosztów nie pokrytych, rodzaje kosztów nie pokrytych oraz opinie odnośnie celowości ich odzyskiwania.
13
63%
Energetyka
2007 nr 12 867-871
PL Znamienny dla podmiotów gospodarczych polskiej elektroenergetyki rok 2007 charakteryzowały: finalizowane procesy konsolidacyjne, pierwsze odsłony zarysu polityki energetycznej do roku 2030, a także rzeczywistość codziennej pracy i jej wyników. Oceniono stan rzeczy w polskiej elektroenergetyce z wyni[...]
EN 2007 - the significant year for Polish power industry companies - is characterized by brought to an end consolidation processes, first outlines of power policy up to 2030 and also reality of everyday's work and its results. Estimated is the Polish power industry condition based both on half-year and[...]
14
63%
Elektroinstalator
2018 nr 7 22--25
PL Termowizja cieszy się dużym uznaniem w elektroenergetyce. Nic w tym dziwnego, gdyż ta metoda diagnostyczna jest szybka oraz bezpieczna ze względu na bezkontaktowe przedstawienie rozkładu temperatury obserwowanego obiektu.
15
51%
Polityka Energetyczna
PL W referacie opisano problematykę sporządzania prognoz zapotrzebowania na moc szczytową lata dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w kontekście generowania ich dla długoterminowych scenariuszy zapotrzebowania na roczną energię i roczne maksymalne zapotrzebowanie na moc. Koncepcję opisano [...]
EN The paper describes the issue of modelling and forecasting the process of electric power peak summer demand. The conception is presented as suitable for perform long term load forecasts for domestic electric power system in case of having various scenarios of annual energy and peak load demand. The [...]
16
51%
Elektro Info
2002 nr 9 32--34
PL Jedną z metod badania zabezpieczeń odległościowych oraz układów SPZ, zalecaną jeszcze w nie tak dalekiej przeszłości, była metoda wykonywania zwarć próbnych na liniach wysokiego napięcia: „W lufę strzelby wkłada się nabój odpowiednio przygotowany, o małym ładunku prochu, a następnie od strony wylotu[...]
17
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W węzłach wytwórczych i przesyłowych w celu zapewnienia prawidłowego procesu regulacji napięć i sterowania rozpływem mocy biernej w systemie należy dążyć do zastosowania układów regulacji grupowej napięcia i mocy biernej. Układ regulacji grupowej powinny swoim sterowaniem (nadrzędnym) obejmować wszy[...]
EN In generating and transmission nodes to secura for the grid correct process of voltage regulation and reactive power flow control it is needed to aim at application the systems of group regulation on voltage and reactive power. Systems of group regulation by its superior control should overcome all [...]
18
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 228-238
PL Referat przybliża problematykę związaną z wprowadzaniem normy IEC 61850, dotyczącej protokołu komunikacyjnego przeznaczonego dla systemów sterowania i nadzoru (SSiN) stacji elektroenergetycznych. Ukazuje podstawowe założenia, celowość jej wdrożenia oraz wymagania, jakie stawia ona urządzeniom IED or[...]
EN In this paper issues connected with introduction of the IEC 61850 communication protocol for substation control and supervising system have been described. The paper shows purposefulness of implementations of the standard, as well as its main assumptions. It also shows requirements for intelligent e[...]
19
51%
Elektro Info
2006 nr 4 80-82
20
51%
Elektro Info
2006 nr 1-2 78-79
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last