Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 187
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrociepłownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 3 (68) 25-29
PL Budowa systemu sterowania i nadzoru Econtrol w zakładzie EC Żerań rozpoczęła się w 2005 roku wraz instalowaniem nowego bloku energetycznego o mocy 100 MW powstającego w miejsce dwóch zdemontowanych bloków o mocy 35 MW. W trakcie realizacji tego zadania podjęta została strategiczna decyzja o sukcesyw[...]
2
100%
Energetyka
1998 nr 1 34-36
3
100%
Rynek Energii
1998 nr 4 15-18
PL Elektrociepłownia Kielce jest głównym dostawcą energii do miejskiego systemu ciepłowniczego w Kielcach. Właściwy rozwój techniczny tego źródła ciepła ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb cieplnych miasta. Wybór kierunków rozbudowy i modernizacji Elektrociepłowni Kielce był jednym z przedmi[...]
EN The Kielce Heat Power Plant is the main supplier of energy to the municipal heating system in Kielce. An appropriate technical development of this source of heat has an essential importance for satysfying the heat needs of the city. The choice of course of extension and modernization of the Kielce H[...]
4
100%
Energetyka
1998 nr 2 73-74
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 309-316
PL W referacie przedstawiono pokrótce różne możliwości optymalizacji pracy elektrociepłowni przez zastosowanie akumulacji ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na doświadczenia z budowy i ruchu regulacyjnego akumulatora ciepła o pojemności około 30 tysięcy m3 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Gener[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono niektóre aspekty technologiczno-budowlane trzech silosów na popiół lotny o pojemności całkowitej 50000 m3, które ostatnio oddano do eksploatacji w Elektrociepłowni Opole S.A. Podano charakterystykę uzyskiwania popiołu lotnego w procesie spalania węgla, jak również technologię p[...]
EN Some operational-constructional design aspects of fly-ash silos of total volume of 50000m3, which lately put into service at Opole Power Station Company in paper are presented. Moreover production technology ash accumulation during coal combustion, as well as ash handling, ash removal and storage co[...]
7
80%
Archiwum Spalania
PL Biomasa stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są poprzez jej spalanie (jako paliwa podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie pali[...]
8
80%
Czysta Energia
2011 Nr 10 28-29
9
80%
Czysta Energia
2012 Nr 9 40-41
10
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 9 136-139
PL W małych i średnich centralnych systemach ciepłowniczych (20-100 MW mocy cieplnej) podstawowym źródłem ciepła są z reguły ciepłownie oparte na kotłach wodnych typu WR (5-25 MWt) spalających węgiel. Ciepłownie te powstawały w latach 1975-1985, kiedy panował pogląd, że w miastach będzie następował dyn[...]
11
80%
Energetyka
2003 nr 4 289-290
12
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 3 86-88
PL Ciepłownictwo to bardzo ważna dla polskiej gospodarki branża w sektorze energetycznym kraju. Świadczy o tym fakt, że scentralizowane systemy ciepłownicze pokrywają średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w miastach. Skromnie więc licząc kilkanaście milionów obywateli naszego kraju korzysta z lokali og[...]
13
80%
Czysta Energia
2006 Nr 11 38-39
14
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2001 nr 2 26-30
15
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
16
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 4 16-18
PL Zagrożenia dla ludzi i środowiska, których źródłem są pyły, stanowią jeden z poważniejszych problemów cywilizacyjnych, wymagających szybkiego rozwiązania. Jeszcze do niedawna instalacje przemysłowe, głównie elektrociepłownie, stanowiły największe źródło emisji pyłów do atmosfery. Odpowiednie przepis[...]
17
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono przyczyny dużego zainteresowania produkcją energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach oraz działań rządów państw europejskich zmierzających do jej rozpowszech- nienia.
18
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Celem artykułu było przedstawienie procedury wstępnego doboru urządzeń do małych elektrociepłowni wbudowanych, pracujących na potrzeby pojedynczych odbiorców, przy zadanej zmienności zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.
19
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono nowo zrealizowaną lądową elektrociepłownię gazową, zasilaną gazem ziemnym, towarzyszącym wydobywanej z dna morskiego ropie naftowej. Wskazano na możliwość wykorzystania nadmiarowej mocy grzejnej do zasilania w gorącą wodę, jako nośnika napędowego dla absorpcyjnego urządzenia chłodnicze[...]
20
80%
Energetyka
2002 nr 3 147-151
PL Omówiono podstawowe założenia systemu działającego wg przyjętej metodyki TKE. Przedstawiono zakres wykonywanych obliczeń oraz możliwości wykorzystania ich wyników. Podano korzyści wynikające z prowadzenia eksploatacji zgodnie z informacjami dostarczanymi przez system. Zaprezentowano nowe sposoby sze[...]
EN There are discussed essential assumptions of the system operating according to the TKE method. Presented is the scope of calculations carried out and their results possible to utilise. Advantages arising from plant operation according to the information delivered by the system are given. Presented a[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last