Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrostatic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 4 916--920
PL Opisano technologię kondycjonowania spalin, służącą do poprawy skuteczności elektrofiltrów zbyt niskiej z powodu wysokorezystywnego pyłu. Przedstawiono zasadę działania i budowę nowoczesnej instalacji oraz możliwości jej stosowania w różnych gałęziach przemysłu. Opisano również wybrane studia przypa[...]
EN Technol. for flue gas conditioning used in electrostatic precipitators was described. It consists in decreasing the dust resistivity by covering its particles with a thin layer of H₂SO₄ of a good conductivity, what results in an improvement of precipitators efficiency. Three case studies were presen[...]
2
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The advent of non-thermal plasma brought a breakthrough in exploring its clinical applications in dermatology to bolster tissue generation in the domain of plasma medicine. This study aimed to investigate the effect of non-thermal plasma on the corneocyte of the skin cells, in treating superficial s[...]
3
84%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 1 173-185
EN Small sensors and actuators made from materials like silicon, quartz or plastic are already parts of our everyday life. In cars there are often silicon sensors measuring acceleration, tyre pressure and car roll-over. There may be microfabricated mechanical components inside your light projector or i[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 135--138
PL (MES) na podstawie analizy rezultatów testów numerycznych przeprowadzonych na modelowym zagadnieniu elektrostatyki. Stwierdzono, że za pomocą IMRF można uzyskać rozwiązanie o danej dokładności w czasie wielokrotnie krótszym (nawet kilkadziesiąt razy) niż za pomocą MES.
EN The article presents efficiency comparison of the iterative method of fundamental solutions (IMFS) and finite element method (FEM), based on the analysis of numerical tests results obtained for the model of electrostatics problem. It has been found, that applying the IMFS a solution of assumed accur[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną w środowisku pracy. Omówiono model zagrożenia wybuchowego i wynikające z modelu podstawowe zasady przeciwwybuchowej ochrony antyelektrostatycznej. Omówiono potencjalne efekty ekspozycji pracownika na pola elektrost[...]
EN In the paper the review of the hazards due to static electricity In the working environment is presented. The model of the ignition of explosives and explosive atmosphere and the basic rules of antistatic protection methods derived from that model are discussed. The potential hazards caused by the e[...]
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 196-198
PL W artykuł zaprezentowano metody kontroli tkanin stosowanych do produkcji odzieży ochronnej w miejscach występowania łatwo wybuchowych gazów i pyłów stosowany do pracy z chemikaliami, z odpadami paliw i rozpuszczalników, przy katastrofach chemicznych, w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Wybra[...]
EN In this paper, the methods of control of fabrics used for protective clothing in places where readily explosive gases and dusts used to work with chemicals, waste fuels and solvents, the chemical disaster in the refining and petrochemical industry, are presented. Selected fabrics are tested for thei[...]
7
67%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 63--70
PL Zjawisko oddziaływania pola elektrycznego na cząstki pyłu zaobserwowano pod koniec XVIII wieku. Jednak pierwsze udane próby budowy elektrofiltrów przeprowadzono dopiero na początku XX wieku. Obecnie filtry elektryczne, zwane elektrofiltrami, to urządzenia elektrostatyczne. Ten typ filtrów jest stoso[...]
EN The article presents the proposal to use bifilar winding for extraction of explosive dusts. In the process of cleaning, grinding and transporting grain in elevators, warehouses and mills are generated large amounts of dust. Accordingly, the explosion dangerous concentrations of dust are formed in bo[...]
8
67%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 2 220-227
PL Przedstawiono przegląd różnych konstrukcji separatorów swobodnych i walcowych, a także niektóre wyniki współczesnych badań procesu elektrostatycznej separacji mieszanin polimerowych. Wyniki prac eksperymentalnych wskazują, że proces ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych z nich[...]
EN An extended review, with 50 refs., of the constructions of free-fall and roll-off electrostatic separators used in plastics recycling as well as of the some current studies on electrostatic sepn. process of polymer blends. Compn. and humidity of polymer blends, kind of tribocharger material, chargin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last