Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic document
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 2 93-99
PL W artykule omówiono zagadnienia, związane ze znaczeniem i z wykorzystaniem informacji w przedsiębiorstwie, Skupiono się na problemach współczesnego nośnika tej informacji, jakim jest dokument elektroniczny, z uwzględnieniem problematyki znaków narodowych.
EN In the paper specific problems, related to information in the enterprise environment are discussed, especially from the point of view of the modern information media - the electronic document. There are also topics related to national characters coding and representation.
2
75%
Computing, Multimedia and Intelligent Techniques
2005 Vol. 1 nr 1 163-171
EN In the paper, the legal conditions and status of creation of valid electronic document are discussed for Polish conditions. Also the specifity of functioning cryptographic is analysed.
3
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 20 133-149
EN Author has presented in article, advantages of electronic documents in council. For accustoming system have been presented next periods of preparation. It are belonged to lead at its choice advisable that factors. Author has presented model accustoming also. In the end of article, author present pos[...]
4
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(1) 45--56
EN The study is a result of research conducted in the environments of engineering and technical employees in industrial enterprises. The authors indicate the main dilemmas of modern entrepreneurship and innovation and present a development methodology based on a parallel increase in the adaptability of[...]
5
75%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 3 64--71
PL Artykuł przedstawia w zarysie zagadnienia związane z wykonywaniem i użytkowaniem map górniczych jako dokumentu elektronicznego. W szczególności wymieniono rozproszone akty prawne dotyczące prowadzenia map górniczych w formie elektronicznej, nazwy map, które poszczególne dokumenty wymieniają, przytoc[...]
EN This paper presents an overview of issues related to making and using mining maps as an electronic document. In particular, scattered documents of legal acts on storing mining maps in electronic form are listed, the names of maps mentioning individual documents are given, the definitions of geologi[...]
6
75%
Mechanik
2001 R. 74, nr 7 512-515
PL Podstawowe informacje związane z zarządzaniem dokumentacją projektową w środowisku internetowym, a także aplikacja organizująca i zarządzająca dokumentacją techniczna i wszelkimi danymi związanymi z procesem projektowym w małym biurze konstrukcyjnym. Tekst został wygłoszony podczas V Szkoły CADCAM w[...]
EN Some information about project data management in internet environment is described in this paper. This is also presentation of an application that tracks and manages all the electronic documents and data associated with the design process in a small design office.
7
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2008 z. 47 135-141
PL Współczesne kierunki rozwoju nowoczesnych technologii kart zbliżeniowych, stosowanych jako: dokumenty elektroniczne, środki płatnicze, bilety, karty miejskie, karty paliwowe i wiele innych, charakteryzują się silnym dążeniem do podniesienia komfortu ich użytkowania przy jednoczesnym zapewnieniu wyso[...]
EN Modem trends in technology of electronic contactless cards in the fields like electronic documents, electronic ticketing, electronic payments, fuel cards and many others are going to provide convenience and security at a very high level. As a result of these trends producers, operators, end-customer[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1612--1616
PL W ostatnich latach Służba Celna wprowadza wiele innowacyjnych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi klientów i organizację pracy w administracji celnej. W ramach usprawnień stopniowo ogranicza się papierowy obieg dokumentów. Jednym z wdrożonych przedsięwzięć są elektroniczne Re[...]
EN In recent years, the Customs Service introduced many innovative electronic solutions that improve the quality of customer service and organization of work in the customs administration. As part of the improvements the circulation of paper documents is gradually reduced. One of the projects electroni[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last