Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromechanical energy conversion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 167-171
PL Artykuł poświęcony jest problemowi struktury maszyny elektrycznej jako elektromechanicznego przetwornika energii. Podane zostały przykłady obecnej reprezentacji maszyn elektrycznych wraz z ich krytyczną oceną. Zaproponowano uogólnioną strukturą na podstawie uogólnionego przetwornika energii. Przestu[...]
EN The paper deals with the problem of structure of electrical machine as electromechanical converter of energy. The samples of existing representation of electrical machine structure and critical point of view are presented. The generalised structure on a basis of generalised energy converters is prop[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 53--55
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych [...]
EN In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on [...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 133--138
PL W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania, która opiera się na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona- Ostrogradskiego z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu napędowego, który składa się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego sprzęgni[...]
EN The mathematical model of electric drive, which consists of deep groove asynchronous motor that rotates the axial pump, is substantiated, using the interdisciplinary modeling method, based on the modified Hamilton-Ostrogradsky’s principle by expanding the known Lagrange function. Resulting different[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last