Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic induction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 4 933-947
PL Praca dotyczy doświadczalnego generator elektromagnetycznego składającego się z magnesów stałych i cewki, który wytwarza energię elektryczną dla dołączonego do niego tłumika MR. W pracy przedstawiono projekt generatora, obliczenia pola magnetycznego, opisano wykonany generator oraz wyniki jego badań[...]
EN The work presents an experimental electromagnetic induction device consisting of permanent magnets and a coil which produces electric energy for an attached magnetorheological (MR) damper. The study covers design considerations and calculations of magnetic fields, description of the engineered devic[...]
2
100%
Acta Geophysica Polonica
EN Solution of the electromagnetic induction problem in a 1-D generally anisotropic conductor excited by a non-uniform primary field is presented. Both electric and magnetic anisotropies are considered within the conductor. The solution of the problem in the horizontal wave number domain leads to a sys[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 90 347--358
EN The state of knowledge in the field of conversion of energy of mechanical vibrations into electrical energy using nonlinear electromagnetic generators is presented. The principle of operation of the considered converters is based on the Faraday law. The electromotive force is induced by the relative[...]
4
88%
Acta Geophysica Polonica
EN Theory of stress and dislocation evolution is based on the equation of motion for the self-stresses on the slip-fault plane; this equation is supplemented with the source/sink function entering in a similar way as the body forces in the equation of motion for displacements. We present the effects of[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 9 19--23
PL Transformatorowy filtr napięciowy jest transformatorem pracującym w normalnych warunkach, tak samo jak transformator energetyczny. W takim stanie pracy wartość skuteczna napięcia i prądu w obwodzie wtórnym jest praktycznie wprost proporcjonalna do wartości skutecznej napięcia i natężenia prądu w obw[...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 1 35--38
PL Przedstawiono zjawisko indukowania się prądu elektrycznego w ciele człowieka, wywołane polem magnetycznym Ziemi oraz opis matematyczny.
EN The paper presents an effect of electric current induced in human body by Earth magnetic field and provides its mathematical description.
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1394--1398
PL Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest obecnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Najpowszechniej stosowane jest do uzupełniania energii w telefonach komórkowych, jak również w szczoteczkach do zębów a nawet pojazdach. W artykule omówiony został aspekt teoretyczny zjawiska indukcji oraz[...]
EN Nowadays, the electromagnetic induction phenomenon is used in numerous branches of industry. The most commonly it is applied to charging mobile phones as well as electrical toothbrushes and even cars. The project which is carried out at The Lodz University of Technology is aimed at using the phenome[...]
8
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 6 (123) 33--36
PL Po odkryciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej przez Faradaya w 1831 r. stało się jasne, że w przewodnikach poruszających się w polu magnetycznym indukowana jest siła elektromotoryczna. Jeżeli obwód jest zamknięty, to przepływa w nim również prąd. Ponieważ Ziemia ma swoje naturalne pole magnetycz[...]
EN After the discovery of the effect of electromagnetic induction made by Faraday in 1831, it became dear that electromotive force was induced in conductors moving in the magnetic field. If the circuit is closed, current also flows in it. Since the Earth has its natural magnetic field, in mowing the hu[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 145-148
EN The application of electromagnetic inductors enable carrying out the research at variable frequency load. The computational algorithm for estimating fatigue life was presented. Furthermore, scheme of measurement system used to perform fatigue tests on electromagnetic inductor was discussed.
10
75%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 563--570
EN The article presents a method of piston temperature measurement on a running engine using electromagnetic induction for transferring measurement results from a moving measuring system placed in a piston to a stationary system attached to the engine crankcase and to measuring system located outside t[...]
11
63%
Journal of Technical Physics
EN Induction sensors with cores in the shape of hollow cylinder are widely used because of such advantages as decrease of mass and simplicity of manufacturing cores with defined geometry. Replacement of a real tubular cylindrical core by the model in the shape of hollow ellipsoid of rotation with equal[...]
12
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 4 (112) 13--18
PL Niniejsza publikacja przybliża biografię Kaspra Brzostowicza – okresy jego pracy jako zastępcy nauczyciela w Gimnazjum w Sanoku, nauczyciela i profesora w Gimnazjum w Jaśle oraz dyrektora Szkoły Realnej w Krośnie. Przedstawia działalność społeczną oraz publicystyczną Brzostowicza. Prezentuje i chara[...]
EN The article outlines the biography of Kasper Brzostowicz. It includes the periods of his work as the substitute of a teacher in Junior High School in Sanok, the teacher and the professor in Junior High School in Jasło and the principal of the Secondary School in Krosno. The attention was drawn to so[...]
13
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 4 49--52
PL Artykuł zawiera opis badań, mających na celu przedstawienie numerycznego modelu prądów wirowych indukowanych w uproszczonym modelu człowieka przez zewnętrzne pole magnetyczne o częstotliwości 50 Hz. W pierwszej części pracy zawarto opis wpływu pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Następn[...]
EN The article contains description of the research works, aimed to present a numerical model of eddy currents induced in a simplified model of a human under influence of 50 Hz external magnetic field. In the first part of the paper the influence of electromagnetic field on the human body has been desc[...]
14
63%
Energetyka
2014 nr 8 475--478
PL Wymiana istniejącego przewodu odgromowego typu OPGW w warunkach PPN. Opisano metody i przykłady montażu światłowodowego przewodu odgromowego, przy pomocy różnych istniejących już i aktualnych metod, na liniach pod napięciem w Polsce i za granicą. Przedstawiono dodatkowo analizę pola elektromagnetycz[...]
EN Replacement of existing ground wires with OPGW under live-line conditions. This paper describes methods and examples of building fibre optics tract by different existing and actual methods on energized transmission line abroad and in Poland. In addition, an analysis of electromagnetic field inductio[...]
15
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Using inductive powered batteries in public transportation vehicles delivers a lot of benefits. The most important advantage is contribution to environmental protection by reducing exhaust emission. The special construction of inductive buses, results more quite engine running, so among benefits the[...]
16
45%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono fragment badań dotyczących sposobu kondycjonowania osadów ściekowych przed odwadnianiem. Osady preparowano polielektrolitami i polem elektromagnetycznym, a następnie odwadniano w procesie filtracji ciśnieniowej. Badania wykazały, iż krótki czas odziaływania pola elektromagnetycznego (1[...]
EN In the paper the part of investigations concerned the way of sewage sludges conditioning before dewatering was presented. Sludges were dewatered in a laboratory filter press after preparation with polyelectrolytes and electromagnetic field. The experiments indicated, that short time of the electroma[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last