Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic generator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 4 1169-1181
PL W artykule przedstawiono stanowisko badawcze układu redukcji drgań z tłumikiem magnetoreologicznym (MR), który jest zasilany z generatora elektromagnetycznego. Omówiono założenia projektowe i przyjęto strukturę mechaniczną stanowiska oraz wykonano obliczenia jego podstawowych parametrów. Opisano bud[...]
EN The study describes the laboratory stand for testing semi-active vibration reduction systems comprising a magnetorheological (MR) damper, powered from an electromagnetic generator. The design objectives, mechanical structure and parameters of the test stand are discussed. Dynamic parameters of the s[...]
2
100%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W artykule opisano stanowisko laboratoryjne do badań generatorów elektromagnetycznych dla obrotowych tłumików magnetoreologicznych (MR). Przedstawiono budowę zastosowanego obrotowego tłumika MR i generatora elektromagnetycznego. Omówiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych na stanowisku, których c[...]
EN A laboratory test bed for testing electromagnetic generators to power rotary magnetorheological (MR) dampers is described in this paper The construction of the rotary MR damper and the electromagnetic generator are presented. The goal of experiments on the test bed was to determine the characteristi[...]
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The study is focused on the energy balance in self-powered vibration reduction system with a linear magnetorheological (MR) damper. The mathematical model of the vibration reduction system is outlined and numerical simulation data are provided. The model involves the mechanical and electrical sub-sy[...]
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 239-246
PL W pracy przedstawiono model projektowanego układu kondycjonowania sygnału generatora elektromagnetycznego zasilającego liniowy tłumik magnetoreologiczny(MR). Zidentyfikowano poszczególne bloki modelu symulacyjnego układu: zależności napięcia indukowanego w cewce generatora od prędkości magnesów, obw[...]
EN The study outlines a model of a conditioning system to handle signals from an electromagnetic generator supporting a linear magnetorheological (MR) damper. The blocks in the simulation model are identified: the relationship between voltage induced in the generator coil and magnet velocity, the input[...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 12, nr 43 193-202
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych generatora elektromagnetycznego połączonego z liniowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR).Tłumik i generator są elementami samo zasilającego się układu redukcji drgań. Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości przyspieszeń działających na układ[...]
EN The paper summarises the strength analysis data of a linear electromagnetic generator connected to a magnetorheological (MR) damper on a joint piston rod. Both generator and the damper are elements in the self-powering vibration reduction system. The calculation procedure uses the maximal accelerati[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule opisano badania laboratoryjne tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3 zasilanego bezpośrednio z generatora elektromagnetycznego. Przedstawiono wyznaczone zależności wartości skutecznych siły elektromotorycznej w cewce generatora, napięcia i natężenia prądu w cewce tłumika w funkc[...]
EN The paper summarizes the laboratory testing of a magnetorheological (MR) damper of the RD-1005-3 type, power-supplied directly from the electromagnetic generator. The obtained rms values of electromotive force in the generator coil, voltage and current in the damper's coil in the function of piston [...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji pasywnych układów kondycjonowania (mostek Graetza, dwu- i czterokrotny powielacz napięcia) sygnału generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3. Zbadano dwie realizacje układów z diodami Schottky'ego i z klucz[...]
EN The study summarises the simulation results of passive conditioning systems (Graetz bridge, 2 fold and 4 fold voltage amplifier) in the electromagnetic generator used to power-supply the MR damper of the RD-1005-3 type. Two implementations of the system were investigated, that comprising Schotky's d[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych modelu zawieszenia semiaktywnego z odzyskiem energii. Głównymi elementami układu są tłumiki MR oraz generator elektromagnetyczny. Wyznaczono charakterystyki przenoszenia drgań i przebiegi czasowe najważniejszych wielkości charakteryzujących dział[...]
EN In the paper we present selected results of laboratory tests of semi-active suspension model with energy regeneration. Main components of the system are the MR dampers and an electromagnetic generator. Transmissibility coefficients and time patterns of most important quantities characterizing operat[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 10 1228-1233
PL W artykule opisano badania pasywnych układów kondycjonowania sygnału z generatora elektromagnetycznego, które zaprojektowano do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu liniowym. Przedstawiono układy kondycjonowania zrealizowane na diodach Schottky'ego oraz przekaźnikach analogowych, stan[...]
EN The paper deals with laboratory testing of passive conditioning systems improving the output signal of the electromagnetic generator used for a power linear magnetorheological (MR) damper. The generator, composed of permanent magnets and a coil with foil winding, produces electrical energy according[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last