Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic field analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 106-112
PL W artykule omówiono przypadek nieliniowego środowiska pola elektromagnetycznego. Przedstawiono przykład z nieliniowym ekranem, który jest porównany z przypadkiem liniowym. Wpływ nieliniowego ekranu na powstawanie wyższych harmonicznych jest także omawiany. Zastosowano metodę małego parametru do rozd[...]
EN This paper deals with the case of nonlinear electromagnetic field properties. The shielding of a nonlinear screen is presented in an example and compared with a linear case. The influence of the nonlinearity of the shield on arising higher harmonics is investigated. For the separation of harmonics t[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Rozwój komputerów i metod numerycznych pozwala na elektromagnetyczne obliczenia polowe maszyn elektrycznych i dzięki temu jest możliwa analiza charakterystyk tych maszyn z uwzględnieniem harmonicznych, zjawiska naskórkowości i nieliniowości materiałów magnetycznych. Artykuł omawia elektromagnetyczne[...]
EN Owing to the progress of computers and numerical techniques, it has become possible to analyze the characteristics of rotating machines considering the harmonics, skin effect and magnetic non-linearity of the materials using the electromagnetic field analysis. This paper shows the latest development[...]
3
88%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 2 51-58
PL W niniejszym artykule przedstawiono wpływ nieliniowej konduktywności jako właściwości umożliwiającej sformułowanie nieliniowego warunku brzegowego dla pól elektromagnetycznych. Odwołano się także do poprzednich prac, w których nieliniowość w polu elektromagnetycznym była omawiana. W mniejszym artyku[...]
EN A brief introduction to modifying the well-known boundary conditions in electromagnetic field problems is given in the paper. It helps to reduce costs of the numerical analysis of an electromagnetic field. This modification forms the fourth boundary condition which is introduced on the basis of Maxw[...]
4
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 51-61
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL rzedstawiona została analiza pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowej konduktywności materiału przewodzącego. W pracy wzięto również pod uwagę odkształcone przebiegi wielkości pola. W celu otrzymania rozkładu pola, zastosowano metodę analitycznonumeryczną opartą na metodzie małego para[...]
EN An analysis of electromagnetic fields inside a nonlinear conducting material has been presented. Non-sinusoidal periodic fields have also been taken into account. In order to obtain the field distributions, an analytical-numerical method based on the method of small parameter has been used. The pres[...]
6
63%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł prezentuje analityczne rozwiązanie problemu analizy pola elektromagnetycznego w przetworniku elektromechanicznym o symetrii sferycznej z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej wirnika. Rozkład pola elektromagnetycznego jest obliczony w oparciu o zaproponowaną niezupełną separację zmiennych [...]
EN The paper deals with the problem of electromagnetic field analysis for spherical electromechanical converter taking into account its magnetic anisotropy in analytical way. The electromagnetic field is evaluated analytically with the help of the proposed separation method for magnetic vector potentia[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last