Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrolytic layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Elektrolityczne warstwy kompozytowe Ni-P-NiO i Ni-P-Ni(OH)2 otrzymano w warunkach galwanostatycznycyh, w temperaturze 298 K, z elektrolitu do niklowania zawierającego w jednym przypadku tlenek niklu, a w drugim - azotan niklu. Dla celów porównawczych otrzymano również warstwy Ni-P, które poddano ide[...]
EN Electrodeposited composite Ni-P-NiO and Ni-P-Ni(OH)2 layers were obtained in galvanostatic conditions at 298 K from the nickel plating bath containing nickel oxide in one case and nickel nitrate in the other. For comparison the Ni-P composite layers were also obtained and investigated in the same ma[...]
2
67%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono metodę modyfikacji warstw powierzchniowych materiału skrawanego i narzędzia skrawającego w procesie toczenia. Do wytwarzania powłok cynku zastosowano niezależny układ elektryczny składający się ze źródła prądu stałego, katody (współpracujących ze sobą materiału obrabianego i no[...]
EN Method of superficial layers modification of material being cut off and cutting tool in turning process has been presented. For formation of zinc coats independent electric folding arrangement was applied. It is assembled from source of direct current, cathodes (co-operating with itself as worked m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last