Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electroencephalography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 63-72
EN Boundary Element Method for simulation of spatially homogeneous objects of electroencephalography and tomography is presented in this paper. The four layer spherical model (representing skin, skull, CSF layer and brain) of the real head approximated with isoparametric six nodes triangles was conside[...]
2
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 8 262--264
EN The article presents the possibility of using the method of imaging brain activity, LORETA LOw Resolution Electromagnetic TomogrAphy), that can base on electroencephalographical and magnetoencephalographical readings. Thanks to using the above-mentioned method, it is possible to localize the sources[...]
3
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The Scan 4.2 program from the Neuroscan package is designed for the analysis of EEG signals and cortical evoked potentials. The signals are recorded on-line during the subject stimulation. This enables us to examine the dependency of the evoked potentials on changes in the spontaneous activity. Such[...]
4
88%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2015 Vol. 11, no. 4 211--215
EN Electroencephalography (EEG) has become more popular, and as a result, the market grows with new EEG products. The new EEG solutions offer higher mobility, easier application, and lower price. One of such devices that recently became popular is Emotiv EEG. It has been already tested in various appli[...]
5
75%
Journal of Theoretical and Applied Computer Science
EN There are a lot of problems that arise in the process of building a brain-computer interface based on electroencephalographic signals (EEG). A huge imbalance between a number of experiments possible to conduct and the size of feature space, containing features extracted from recorded signals, is one[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 178-179
PL W artykule przedstawiono projekt ekonomicznego wzmacniacza EEG z przeznaczeniem do pomiaru potencjałów wywołanych - P300. Głównym zastosowaniem wzmacniacza jest bezprzewodowa komunikacja mózg-komputer, która umożliwiłaby osobom całkowicie sparaliżowanym na porozumiewanie się. Urządzenie powinno być [...]
EN Project of an entry level EEG amplifier dedicated for P300 evoked potentials measurements will be discussed. Amplifier main application is wireless communication between brain and a PC (BCI) which would allow locked-state people to communicate. The device should be mobile, energy efficient and inexp[...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2005 z. 132 3--122
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod badawczych, konstrukcji aparatury i algorytmów stosowanych przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z diagnostyką niejednorodnych obiektów przestrzennych metodami tomografii impedancyjnej (TI) i elektroencefalografii (EEG). Metody te zalicza się do sze[...]
EN The main goal of this work is to present research methods, designs for Electrical Impedance Tomography apparatus and numerical algorithms which are applied for the solution of the problems concerned with the diagnosis of non-homogeneous objects in 2D and 3D space. The author concentrated chiefly on [...]
8
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 4 (106) 102--106
PL Dla oceny reakcji ludzkiej skóry na dotykowe stymulacje materiałami włóknistymi stosowano elektromiografię (EMG) i elektroencefalografie (EEG). Wartość szczytowa przebiegu EMG oraz procent energii fali EEG w czasie kiedy badane osoby znajdowały się w kontakcie z 9 rodzajami materiałów włókienniczych[...]
EN Electromyography (EMG) and electroencephalography (EEG) methods were used to evaluate the reaction of human skin to tactile stimuli evoked by textiles. The peak value of the EMG and energy percentage of the weave of the EEG when the subjects came into contact with 9 kinds of fabrics were selected fo[...]
9
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Objective perimetry, based on the EEG signal analysis, represents a new trend in evaluation of the human visual system. At the moment, the work is concentrated on the effective algorithms of the EEG analysis for the weak transient VEP signal detection. A new algorithm for a rapid detection of visual[...]
10
75%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 7 172--177
PL Artykuł opisuje badania polegające na porównaniu czasów reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe przy pomocy potencjałów wywołanych EEG. Do realizacji badań wykorzystano dwa eksperymenty. Pierwszy badał czasy reakcji na bodźce wzrokowe, drugi badał czasy reakcji na bodźce słuchowe. Po przeprowadzeniu a[...]
EN The paper describes results of comparison of reactions times to visual and auditory stimuli using EEG evoked potentials. Two experiments were used to applied. The first one explored reaction times to visual stimulus and the second one to auditory stimulus. After conducting an analysis of data, recei[...]
11
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 2 44--49
PL Artykuł przedstawia analizę zastosowania różnego rodzaju montaży w analizie danych elektroencefalograficznych (EEG).Zaprezentowane studium przypadku obejmuje analizę danych z badania EEG kilku osób w wieku 23–24 lat. Każda osoba poddana została badaniu z wykorzystaniem 21 elektrod w klasycznym zapis[...]
EN The article presents the analysis of various kinds of montage applied in the analysis of electroencephalographic data. The present study covers analysis of data obtained as a result of EEG examination of several persons with the age of 23–24 years. Every person has undergone an examination with appl[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania biosygnałów do sterowania wózkiem inwalidzkim. Omówiona została konstrukcja oraz mechanizmy sterowania wózkiem za pomocą mięśni mimicznych. Przedstawiono też zalety oraz wady zaproponowanego rozwiązania.
EN The work is devoted towards usage of bio signals for the purpose of controlling a wheelchair. Control of wheelchair using facial muscles was presented. It also discusses the pros and cons of the proposed solution.
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Mózg wraz z otaczającymi go tkankami stanowi przewodnik objętościowy zawierający struktury aktywne elektrycznie. Odzwierciedleniem aktywności ośrodków w mózgu jest rozkład potencjałów na powierzchni skóry głowy oraz pola magnetycznego w przestrzeni dookoła głowy. W niniejszym artykule opisane został[...]
EN The brain with its surrounding tissues is a multicompartment electrical conductor. The activity is observed as distribution of electric potentials on a scalp and as magnetic field over the head. The different methods of head modelling for a localization of the active sources within the brain based [...]
14
63%
Systems Science
EN Recording of the image of the radiating biofield of electrostatic nature on the photosensitive film was made by using an electrographic installation, working under high voltage and low intensity conditions (25-30 kV; 3.5-10 myA), ascending slope monoimpulse, condenser with flat plates, specific cabl[...]
15
63%
Journal of Technical Physics
EN This paper describes common application of brain mapping and high resolution EEG techniques to identification of cognitive process in sensory cortical area of human brain.
16
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Celem opracowania jest zwięzłe opisanie zasad działania interfejsu mózg–komputer i przedstawienie jego możliwych zastosowań technicznych. Jest to współcześnie intensywnie rozwijany system mechatroniczny mierzący aktywność mózgu i generujący na jej podstawie sygnały sterujące dla urządzeń i maszyn. W[...]
EN The aim of this paper is to briefly describe principles of brain–computer interface and presentation of its possible technical applications. At this point in time is in mechatronics an intensively developing system, that measures brain activity and on this basis generates control signals for devices[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 15--24
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę komunikacji między człowiekiem a maszyną, w której wykorzystane są potencjały mózgowe – interfejs mózg–komputer. Opisano rozwój i właściwości metod komunikowania ludzkiego mózgu z urządzeniami i maszynami. Zaprezentowano projekt interfejsu, jakiego użyto do[...]
EN The paper presents modern method of communication between human and a machine, using brain potentials – brain–computer interface. A development and properties of methods of human brain announcing with devices and machines were described. The project of interface used to control mobile robot was deve[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 5 275--278
PL Treścią artykułu jest ocena aktywności elektrycznej kory mózgowej w badaniach wykonywanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer (BCI). Analiza ta może być przydatna do optymalizacji liczby i rozmieszczenia elektrod oraz wyboru cech najlepiej separujących określone klasy zadań myślowych. Wyniki rozwi[...]
EN The subject of the paper is evaluation of the brain electrical activity associated with imagining some specific motor actions assigned to the specific classes in an asynchronous brain-computer interface (BCI) (Section 1, [1, 2, 3, 4]). These analyzes, called as inverse problems of EEG, can be useful[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 169--173
PL Elektroencefalografia (EEG) jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach nauki. Niestety, urządzenia komercyjne są na ogół bardzo drogie, kosztują wiele tysiący dolarów. W ostatnich latach, pojawiły się na rynku urządzenia kosztujące mniej niż 200$. MindWave MW001 został opracowany przez firmę Neu[...]
EN Electroencephalography (EEG) is commonly used in a variety scientific fields. Unfortunately, commercial devices are generally very expensive, costing thousands of dollars. In recent years, devices costing under $200 have been made available. The MindWave MW001, developed by Neurosky Inc., is current[...]
20
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 374--383
EN This study was conducted to develop muscle and mental activities on repetitive precision tasks. A laboratory experiment was used to address the objectives. Surface electromyography was used to measure muscle activities from eight upper limb muscles, while electroencephalography recorded mental activ[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last