Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrochemical polishing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 355-362
PL Elektrochemiczne polerowanie stali jest coraz częściej wykorzystywane jako obróbka wykończająca, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych kształtów obrabianych detali. Obróbka najczęściej jest przeprowadzana w kąpieli złożonej z kwasu siarkowego H2SO4 oraz fosforowego H3PO4 z niewielkim dodatkiem wody [...]
EN Electrochemical polishing of steel is increasingly used as a finishing treatment especially for the parts of complex shapes. The treatment is usually carried out in a bath consisting of sulfuric acid (H2SO4) and phosphoric acid (H3PO4) with small amount of water (usually 10%). After the process the [...]
2
88%
Mechanik
2015 R. 88 nr 4CD 142--145
PL W artykule opisano konstrukcję modelu matematycznego procesu elektrochemicznego kształtowania długich otworów. Zaprezentowany model uwzględnia dotyczy operacji polerowania elektrochemicznego powierzchni otworu oraz operacji drążenia kształtowego – bruzdowania powierzchni wewnętrznej otworu, wykorzys[...]
EN The paper concerns electrochemical smoothing and shaping (barreling) of long holes. There is described mathematical model of ECM polishing and fissuring operations of internal surfaces of long holes. Described operations use travelling electrode as tool. ECM polishing and fissuring of long holes fin[...]
3
75%
Inżynieria Maszyn
2011 R. 16, z. 4 117-123
PL Przedstawiono sposoby wykonania powierzchni stosowanych w produkcji wyrobów jubilerskich. Zaprezentowano interesujący sposób pomiarów zmiennoprądowych do oceny warstwy powierzchniowej i stanowisko pomiarowe. Z pomiarów impedancyjnych otrzymano diagramy Nyquista. W pracy zamieszczono widma impedancyj[...]
EN Presents ways to do surface used in the manufacture of jewelry. Presented an interesting way to evaluate the measurement of AC surface layer and position measurement. From the measurements of impedance Nyqist diagrams obtained. The work includes impedance spectra and the corresponding electrical sch[...]
4
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2011 Vol. 11, no 4 1053-1062
PL Omówiono materiały stosowane na endoprotezy. Przedstawiono sposoby obróbki główek endoprotez ze stopu tytanu Ti6Al4V. Operacje wstępne wykonania główek wykonano na tokarce CNC Gildemaister CTX400. Następne operacje to szlifowanie, polerowanie mechaniczne i polerowanie elektrochemiczne. Po polerowani[...]
EN Discusses the materials used for replacement. Suggests ways treatment heads prostheses of titanium alloy Ti6Al4V. Preliminary Operations performed on the implementation of heads CNC lathe Gildemeister CTX 400. The following operations are grinding, polishing, mechanical and electrochemical polishing[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 313--320
PL W artykule przedstawiono proces polerowania elektrochemicznego stopów tytanu i składy stosowanych elektrolitów. Przeprowadzono pomiary impedancji faradayowskiej. Omówiono stanowisko do badań elektrochemicznych. Z przeprowadzonych pomiarów otrzymano krzywe polaryzacyjne, na podstawie których oceniono[...]
EN The paper presents the process of electrochemical polishing of titanium alloys and compositions used in the electrolyte. Faraday impedance measurements were carried out. From the measurements obtained on the basis of polarization curves which subjects rated resistance of alloys to the electrolyte. B[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 199-206
EN The electrochemical polishing is the finishing method based on the diminishing of the asperities height as consequenee of the process of electrochemical dissolution. Some initial experimental remarks led the authors of the present paper to the conclusion that the more intense dissolution of the aspe[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1364-1366
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 367-371
PL Stal C45 jest najbardziej popularnym materiałem używanym w przemyśle samochodowym. W poniższym artykule przedstawiono powierzchnie otrzymane po obróbce mechanicznej oraz elektrochemicznej. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskuje się, że powierzchnie po polerowaniu mechanicznym mają zupełnie inną [...]
EN Carbon steel C45 is one of the most popular construction materials used for different purposes, also for automotive industry. In the paper the surfaces after mechanical and electrochemical treatments are presented. The results show that the surface after mechanical polishing has a completely differe[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2004 Nr 1 383-388
PL W artykule podjęto próbę opisania postępowania przy wyborze i określaniu parametrów pracy elektrolitu. Sporządzono kilka elektrolitów alkaicznych do elektropolerowania stopu aluminium PA6 o możliwie korzystnym działaniu i składnikach łatwych do utylizacji.
EN It became evident that out of proposed alkaline electrolytes E3, E4, E5, E6, E7 in which sodium carbonate and sodium phosphate were the main ingredients, most effective was the E4 of pH 9. It was reached in this one brightening and greatest decrease of surface roughness, in average 20%. 3% addition [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 682--685, CD
PL W artykule przedstawiono powierzchnie stali AISI 316Ti (EN 1.4571), która zawiera głownie takie pierwiastki stopowe takie jak: chrom (16-18%), molibden (2.0-3.0%), nikiel (10.0-14.0%), tytan (max 0.7), po standardowym polerowaniu elektrochemicznym przy gęstości prądu wynoszącej 50 A/dm2, w temperatu[...]
EN The AISI316Ti (EN 1.4571) austenitic stainless steel sample (50 × 30 × 1,5 mm) was used for the study. The main elements forming the steel are: chromium (16-18%), molybdenum (2.0-3.0%), nickel (10.0-14.0%), titanium (max 0.7%), and iron as the rest of the steel composition. The electrolytic polishin[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 563-567
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody XPS do analizy warstwy wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym. Pokazano wynik XPS dla energii wiązania w przedziale od 0 do 1100 eV, celem wykrycia pierwiastków w warstwie wierzchniej. Przeprowadzono również bad[...]
EN X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a quantitative spectroscopic technique that measures elemental composition, empirical formula and chemical state of surface. In XPS analysis, a sample is placed in an ultrahigh vacuum environment and exposed to a low-energy X-ray source. The X-ray excitation[...]
12
63%
Mechanik
PL Stosowane metody polerowania elektrochemicznego srebrnych wyrobów jubilerskich nie dają zadowalających efektów, a uzyskanie wymaganej powierzchni jest kłopotliwe. Należy ściśle przestrzegać warunków procesu takich jak temperatura, charakterystyka prądowo-napięciowa oraz czas. Do elektrolitów wprowad[...]
EN The methods used electrochemical polishing silver jewelry products do not produce satisfactory results and obtain the required surface is confusing. Adhere to the process conditions such as temperature, current-voltage characteristics and the time. The electrolyte was introduced additives surfactant[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 233-236
PL W artykule omówiono wpływ rodzaju polerowania, mechanicznego ściernego oraz elektrochemicznego, austenitycznej stali stopowej AISI 304 na zawartość związków chromu oraz żelaza w warstwie wierzchniej, jak i na ich stosunek Cr/Fe.Badana stal nierdzewna jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysł[...]
EN The paper discusses the chromium compounds to iron compounds ratio of austenitic AISI 304 stainless steel after mechanical and electrochemical treatments. The tested stainless steel is widely used in many industries. The X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) studies show, that after electrochemical[...]
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi 18-8 przeznaczonych dla protetyki stomatologicznej i chirurgii twarzowo-szczękowej. Testy potencjodynamiczne realizowano w roztworze sztucznej śliny. Dokonano oceny wpływu odkszta[...]
EN The study presents the results of electrochemical corrosion resistance tests of wires made of stainless steel X10CrNi 18-8 for prosthodontic and facial and dental surgery. Potentiodynamic tests were performed in artificial saliva solution. The influence of strain in drawing process and surface modif[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 240-243
PL W pracy zaproponowano metodę identyfikacji warstw o różnej nanotwardości powstałych po walcowaniu na zimno austenitycznej stali stopowej AISI 316L. Przedstawiono wyniki badań nanoindentacyjnych warstw wierzchnich stali AISI 316L po roztwarzaniu w wyniku polerowania elektrochemicznego w prądach o gęs[...]
EN The article proposes a method to surface identify layers of different nanohardness created after cold rolling of austenitic stainless steel AISI 316L. The results of research of AISI 316L surface layers after electrochemical polishing EP with the current density of 50, 500 and 900 dm² are given. The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last